ĐỀ KT CKI LỚP 4 ĐẦY ĐU CÁC MÔN - CÓ ĐÁP ÁN

Đăng ngày 12/14/2011 10:51:11 AM | Thể loại: Tiếng Việt | Chia sẽ bởi: Mai Hoàng Thúy | Lần tải: 869 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


Trường tiểu học Lý Thường Kiệt                            Thứ………ngày…….tháng……năm 2011

Họ và tên:……………………………………………….              KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Lớp: 4…………                                                             NĂM HỌC 20112012

                                                                                     MÔN: TOÁN LỚP 4 (40 phút)

              

 

 

 

Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm: năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:

a. 50 050 050                   b. 5 005 500             c. 50 005 005                 d. 50 500 050

 

Câu 2: Giá trị của chữ số 9 trong số 679 842 là:

a. 9     b. 900    c. 9 000    d. 90 000

 

Câu 3: Trong các số sau, số lớn nhất là:

a. 8316   b.8136    c.8361                   d. 8631

 

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:

a.                                A                                 b.        

                                                                             X                  O                   Y 

O B

Góc: …………………..........................                             Góc: ………………….......................................…

c. M                                                                  d.  Q

 

 

 

                    N                            P                        O                       P

Góc: …………………..........................                             Góc: ………………….......................................…

 

Phần 2:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 572 863 + 280 192       b) 728 035 49 823

 

….............................................................                                               …...........…............….............................

 

….............................................................                                               …...........…............….............................

 

….............................................................                                               …...........…............….............................

 

c)   2 346 × 42                                         d) 9 744 : 28

 

….............................................................                                               …...........…............….............................

 

….............................................................                                               …...........…............….............................

 

….............................................................                                               …...........…........................................….

 

….............................................................                                               …...........…........................................….

 

….............................................................                                               …...........….........................................….

 


Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1 yến = ……………… …..kg;    b. 2 km 45m = ……………….….. m;

c. 3m2 5dm2 = ……………….….. dm2;   d. 1 tấn = ………………………....kg

 

Bài 3: Trong các số :    75;    3457;    4570;    925;    2464;    2438;    2050.

 

  1. Số chia hết cho 2:.......................................................................................................................................................................

 

  1. Số chia hết cho 5: .......................................................................................................................................................................

 

Bài 4:

Vừa qua trường phát động phong trào ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt. Lớp 4A ủng hộ được 86 000 đồng, lớp 4B ủng hộ được 72 000 đồng, lớp 4C ủng hộ ít hơn lớp 4A

10 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu tiền?

Bài giải:

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài 5:

Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 246 m, chiều dài hơn chiều rộng 32 m. a)Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường hình chữ nhật?

b)Tính diện tích của sân trường hình chữ nhật?

Tóm tắt

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài giải:

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN – ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN LỚP 4

Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (2 điểm): Mỗi ý đúng ghi 0,5đ

1. a. 50 050 050 2) c. 9 000  3) d. 8631 4) a. Nhọn; b. Bẹt; c. Tù; d. Vuông.

Phần 2:

Bài 1: (2 điểm): Mỗi phép tính đúng ghi 0,5đ

a)                          b)                         c)                                     

         853 055                                678212                                  4692                       

                                                                                                 9384                                                                                                                                98532

d) 9744      28   

   134         348 

      224

        00

 

Bài 2: (1 điểm) : Viết số thích hợp vào chỗ chấm đúng 0,25đ

a. 1 yến = 10kg;    b. 2 km 45m = 2045m;

c. 3m2 5dm2 = 305 dm2;   d. 1 tấn = 1000kg

Bài 3: (1 điểm) :

1. Số chia hết cho 2:  4570;   2464;   2438;   2050. (0,5điểm)

2. Số chia hết cho 5:  75;   4570;   925;   2050. (0,5điểm)

Bài 4: (1,5 điểm)

Bài giải

Số tiền lớp 4c ủng hộ được là:     

                                86 000 - 10 000 = 76 000 (đồng)          (0,5 điểm)

    Trung bình mỗi lớp ủng hộ được là:

                  (86 000 + 72 000 + 76 000) : 3 = 78 000(đồng)       (0,75 điểm)

Đáp số : 78 000 đồng      (0,25 đ)

Bài 5: (2,5 điểm)

 ? m Tóm tắt

Chiều dài   |                      |       |    

Chiều rộng |                      |  32m    246 m                     (0,5 điểm)

                            ?m

                     S = ….? m2  

Bài giải

a) Chiều dài sân trường hình chữ nhật: 

                                   (246 + 32) : 2 = 139 (m)                  (0,5 điểm)

Chiều rộng sân trường hình chữ nhật:

                                                   139 32 = 107 (m) 0,5 đ                (0,5 điểm)

b) Diện tích sân trường hình chữ nhật:

               139 ×107 = 14 873(m)2                (0,5 điểm)

Đáp số: a) 139 m ;107 m

                                            b)14 873 m2                                 (0,5 điểm)

 

 

 

 

 


Trường tiểu học Lý Thường Kiệt                           Thứ………ngày…….tháng……năm 2011

Họ và tên:…………………………………………                 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Lớp: …………                                                           NĂM HỌC 20112012

                                                                                  MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4 (35 phút)

              

 

 

 

Đọc thầm bài “Về thăm bà”  (SGK T-V 4 T.1 trang 177). Dựa vào nội dung bài đọc khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng.

Câu1: Những chi tiết liệt kê trong dòng nào cho thấy bà của Thanh đã già?

a. Tóc bạc phơ, miệng nhai trầu, đôi mắt hiền từ.

b. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, đôi mắt hiền từ.

c. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, lưng đã còng.

Câu 2: Tập hợp nào dưới đây liệt kê đầy đủ các chi tiết nói lên tình cảm của bà đối với Thanh?

a. Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, giục cháu vào nhà cho khỏi nắng, giục cháu đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi.

b. Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm mến thương.

c. Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm , mến thương, che chở cho cháu.

Câu 3: Thanh có cảm giác như thế nào khi trở về ngôi nhà của bà?

a. Có cảm giác thong thả, bình yên.

b. Có cảm giác được bà che chở.

c. Có cảm giác thong thả, bình yên, được bà che chở.

Câu 4: Vì sao Thanh cảm thấy chính bà đang che chở cho mình?

a. Vì Thanh luôn yêu mến tin cậy bà.

b. Vì Thanh là khách của bà, được bà chăm sóc, yêu thương.

c. Vì Thanh sống với bà từ nhỏ, luôn yêu mến, tin cậy bà và được bà chăm sóc, yêu thương.

Câu 5: Câu: Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế.

Có mấy động từ, mấy tính từ ?

a. Một động từ, hai tính từ: Các từ đó là:

Động từ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tính từ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Hai động từ, hai tính từ: Các từ đó là:

Động từ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tính từ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Hai động từ, một tính từ: Các từ đó là:

Động từ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tính từ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Câu: “Cháu đã về đấy ư ?” được dùng làm gì ?.

a. Dùng để hỏi.

b. Dùng để yêu cầu, đề nghị.

c. Dùng thay lời chào. (dùng để khẳng định)

Câu 7. Trong câu: Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ.

     Bộ phận nào là chủ ngữ ?

a. Thanh

b. Sự yên lặng.

c. Sự yên lặng làm Thanh


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ I.

MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4

Năm học: 2011-2012.

A. BÀI KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. (5 điểm).

Các bài tập đọc và học thuộc lòng đã học từ tuần 9-17

Học sinh đọc đoạn văn khoảng 80 – 100 chữ

(GV chọn, ghi tên bài, số trang trong SGK vào phiếu cho học sinh bốc thăm và đọc).

GV nêu 1- 2 câu hỏi trong đoạn đọc – HS trả lời.

2. Đọc thầm và làm bài: (5 điểm).

Đọc thầm bài: Về thăm bà (Trang 177 TV 4 T1)

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chứ trước câu trả lời đúng nhất.

B. KIỂM TRA VIẾT:

1. Chính tả: (Nghe viết) Bài: Văn hay chữ tốt. (Viết đoạn: “Lá đơn viết lí lẽ rõ ràng . . luyện viết chữ sao cho đẹp”) (SGK TV4 Tập 1/129 )

2. Tập làm văn: Tả chiếc áo em mặc đến lớp hôm nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐÁP ÁN – ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG VIỆT

LỚP 4

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm

I. Đọc thành tiếng: (5 điểm)

+ Đọc đúng tiếng, đúng từ (1 điểm).

(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai quá 5 tiếng: 0 điểm).

+ Ngắt hơi đúng các câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.

(Ngắt hơi sai từ 2 đến 3 chổ: 0,5 điểm; ngắt hơi sai quá 4 chổ: 0 điểm).

+ Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: (1 điểm).

(Chưa biểu cảm: 0,5 điểm).

+ Tốc độ đọc (khoảng 80-100 tiếng) không quá 1 phút: 1 điểm.

(Đọc trên 1 phút: 0,5 điểm; gần 2 phút: 0 điểm).

+ Trả lời đúng câu hỏi do giáo viên nêu: (1 điểm).

(Chưa rõ ràng: 0,5 điểm; sai: 0 điểm).

II. Đọc thầm và làm bài tập: (5 điểm).

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

Ý ĐÚNG

c

a

c

c

b Hai động từ : trở về, thấy;

Hai tính từ: bình yên, thong thả.

c

b

ĐIỂM

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

B.KIỂM TRA VIẾT : 10 điểm

I. Chính tả: (5 điểm) Bài: Văn hay chữ tốt.

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài khoảng 15 phút. Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn (5 điểm).

Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn một phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5 điểm.

Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,….bị trừ 1 điểm toàn bài.

II. TẬP LÀM VĂN: (5 điểm) Tả chiếc áo em mặc đến lớp hôm nay.

Học sinh viết theo yêu cầu của đề bài (trong khoảng thời gian 25 phút).

1.Mở bài: Giới thiệu đồ vật. Chiếc áo em mặc hôm nay.

2. Thân bài: Tả bao quát: Dáng, kiểu, rộng, hẹp, vải, màu…

                   Tả chi tiết: thân áo, tay áo, nẹp áo, khuy áo…

                   Việc sử dụng đồ vật:  - Khi đang mặc áo…( giữ gìn…)

                                                      - Khi không dùng áo…( giặt, cất… )

3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về chiếc áo.

* GV đánh giá cho điểm dựa vào yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày, diễn đạt của bài tập làm văn cụ thể có thể cho theo các mức điểm từ 0,5 – 1 -1,5 – 2…đến 5 điểm.


Trường tiểu học Lý Thường Kiệt                         Thứ………ngày…….tháng……năm 2011

Họ và tên:…………………………………………               KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Lớp: …………                                                         NĂM HỌC 20112012

                                                                                MÔN: KHOA HỌC LỚP 4 (35 phút)

              

 

 

 

Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Dòng nào dưới đây chỉ đủ các nhóm chất dinh dưỡng có trong các loại thức ăn?

      A. Bột, đường, đạm, vi ta min, nước.

      B. Chất khoáng, vi ta min, chất xơ.

      C. Cả hai ý trên.

Câu 2: Nguồn gốc của thức ăn chứa nhiều vi ta min, chất xơ, chất khoáng là:

A. Từ động vật và thực vật

B. Từ động vật

C. Từ thực vật

Câu 3: Để có sức khỏe tốt ,chúng ta:

A. Không ăn thức ăn chứa nhiều chất béo, mỡ động vật.

B. Nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và đổi món thường xuyên.

C. Không nên ăn nhiều chất bột.

Câu 4: Nước và không khí có những tính chất giống nhau là:

A. Có thể bị nén và nở ra.

B. Không có hình dạng nhất định, không màu, không mùi, không vị .

C. Có hình dạng nhất định, không màu, không mùi, không vị.

Phần II: Trả lời câu hỏi:

Câu 1: Tại sao chúng ta cần phải tiết kiệm nước?

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Câu 2: Hãy nêu một số cách làm sạch nước?

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3: Hãy nêu những thành phần chính của không khí?

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Câu 4: Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên ?

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN – ĐÁNH GIÁ MÔN KHOA HỌC LỚP 4

 

I. Khoanh vào chữ cái chỉ trước câu trả lời đúng : (4đ) Mỗi câu đúng 1 điểm

Câu 1: C. Cả hai ý trên.

Câu 2: C. Từ thực vật

Câu 3: B. Nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và đổi món thường xuyên.

Câu 4: B. Không có hình dạng nhất định, không màu, không mùi, không vị .

II. Trả lời câu hỏi : (6đ):

Câu 1: (2điểm) Phải tốn nhiều công sức, tiền của mới có nước sạch để dùng. Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và cũng là để có nước cho nhiều người khác

Câu 2: (1,5điểm) Lọc nước, khử trùng nước, đun sôi nước.

Câu 3:(1,5điểm) Khí ô-xi và khí ni -tơ

Câu 4:(1điểm)

Mây                                      Mây

 

                               

 

 

Nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trường tiểu học Lý Thường Kiệt                           Thứ………ngày…….tháng……năm 2011

Họ và tên:…………………………………………                 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Lớp: …………                                                           NĂM HỌC 20112012

                                                                                  MÔN: LỊCH SỬ LỚP 4 (35 phút)

              

 

 

 

Phần I:Khoanh vào chữ cái chỉ trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là :

A. Đại Việt

B. Âu Lạc

C. Văn Lang.

Câu 2 : Năm 938 quân ta đánh thắng quân Nam Hán do ai lãnh đạo?

A. Hai Bà Trưng

B. Ngô Quyền

C. Đinh Bộ Lĩnh .

Câu 3: Nhà Trần thành lập vào năm nào?

A. Năm 1226

B. Năm 1236

C. Năm 2006

Câu 4: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long vào năm nào?

A. Năm 1910

B. Năm 1010

C. Năm 2010

Phần 2: Trả lời câu hỏi :

Câu 1: Vì sao Hai Bà Trưng kêu gọi nhân dân khởi nghĩa? Nêu kết quả cuộc khởi nghĩa?

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

Câu 2: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai do ai lãnh đạo? Từ năm nào đến năm nào?

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Câu 3: Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào?

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................


 

 

 

 

ĐÁP ÁN – ĐÁNH GIÁ MÔN LỊCH SỬ LỚP 4

I. Khoanh vào chữ cái chỉ trước câu trả lời đúng : (4đ) Mỗi câu đúng 1 điểm

Câu 1: C Văn Lang.

Câu 2: B Ngô Quyền

Câu 3: A Năm 1226

Câu 4: B Năm 1010

II. Trả lời câu hỏi : (6đ): Mỗi câu đúng 2 điểm

Câu 1: Oán hận ách đô hộ của nhà Hán và trả thù cho chồng, Hai Bà đã phất cờ khởi nghĩa không đầy một tháng cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi.

Câu 2: Lý Thường Kiệt lãnh đạo. Từ năm 1075 đến năm 1077.

Câu 3: Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý suy yếu, đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trường tiểu học Lý Thường Kiệt                          Thứ………ngày…….tháng……năm 2011

Họ và tên:…………………………………………                KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Lớp: …………                                                          NĂM HỌC 20112012

                                                                                 MÔN: ĐỊA LÝ LỚP 4  (35 phút)

              

 

 

 

I. Khoanh vào chữ cái chỉ trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Thành phố Đà Lạt nằm ở đâu?

A. Nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn

B. Nằm trên cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng)

C. Nằm trên dãy Trường Sơn

Câu 2: Hoạt động nào dưới đây là của người dân ở Hoàng Liên Sơn?

A. Trồng lúa, ngô, chè trên nương, trên rẩy, trên ruộng bậc thang.

B. Trồng lúa, ngô khoai, nuôi đánh bắt tôm cá.

C. Chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm như cao su, cà phê, hồ tiêu.

Câu 3: Hoạt động lễ hội nào dưới đây là của người dân ở Đồng bằng Bắc Bộ?

A. Hội Lim, hội Gióng, hội chùa Hương

B. Hội đua voi, lễ hội cồng chiêng

C. Hội xuống đồng, thi ném còn, múa sạp.

Câu 4: Khí hậu Tây Nguyên có đặc điểm gì?

A. Lạnh quanh năm, mùa đông có tuyết rơi.

B. Có mùa đông lạnh kéo dài.

C. Có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

II. Trả lời câu hỏi :

Câu 1: Dãy Hoàng Liên Sơn có đặc điểm địa hình như thế nào?

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

Câu 2: Kể tên các cây công nghiệp lâu năm được trồng ở Tây nguyên?

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

Câu 3: Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ?

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Câu 4: Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng những loại cây gì?

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ĐỀ KT CKI LỚP 4 ĐẦY ĐU CÁC MÔN - CÓ ĐÁP ÁN, Tiếng Việt. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến mọi người thư viện ĐỀ KT CKI LỚP 4 ĐẦY ĐU CÁC MÔN - CÓ ĐÁP ÁN .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , đề thi ĐỀ KT CKI LỚP 4 ĐẦY ĐU CÁC MÔN - CÓ ĐÁP ÁN trong thể loại Tiếng Việt được chia sẽ bởi thành viên Mai Hoàng Thúy tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào mục Tiếng Việt , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Lớp 4 Tiếng Việt ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Trường tiểu học Lý Thường Kiệt Thứ………ngày……, bên cạnh đó tháng……năm 2011 Họ và tên:………………………………………………, nói thêm là KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Lớp: 4………… NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: TOÁN LỚP 4 (40 phút) Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Số gồm: năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là: a, bên cạnh đó 50 050 050 b, nói thêm 5 005 500 c, cho biết thêm 50 005 005 https://nslide.com/de-thi/de-kt-cki-lop-4-day-du-cac-mon-co-dap-an.cepoxq.html