Đề kt tập trung đây

Đăng ngày 10/26/2016 1:25:59 PM | Thể loại: Ngữ văn 9 | Chia sẽ bởi: thế Cứ như | Lần tải: 24 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 


Lớp: 9a……………………………

Kiểm tra tập trung

Môn: Ngữ văn 9

Họ và tên:…………………………

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 27/10/2016

Số tờ: ………………………

 

Điểm

Lời phê của giáo viên

 

……../ 10đ

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

I/ Trắc nghiệm (2 điểm)

    Câu 1: Hãy cho biết câu thơ sau nằm ở bài nào?

Thanh minh trong tiết tháng ba

Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh

Gần xa nô nức yếu anh

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.

 1. Chị em Thúy Kiều
 2. Kiều ở lầu Ngưng Bích
 3. Cảnh ngày xuân
 4. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.

   Câu 2: Hãy cho biết tác phẩm “Lục Vân Tiên” ra đời năm mấy?

 1. Khoảng đầu những năm 40 của thế kỉ XX
 2. Khoảng đầu những năm 50 của thế kỉ XIX
 3. Khoảng cuối những năm 60 của thế kỉ XX
 4. Khoảng cuối những năm 70 của thế kỉ XIX.

   Câu 3:  Hãy cho biết Nguyễn Du sinh và mất năm mấy?

 1. Sinh năm 1765, mất năm 1820
 2. Sinh năm 1769, mất năm 1830
 3. Sinh năm 1822, mất năm 1888
 4. Sinh năm 1892, mất năm 1918.

   Câu 4: Em hãy chọn đáp án nào sau đây là không đúng:

 1. Vũ Nương là một người vợ đảm đang, yêu thương mẹ, chồng, con.
 2. Vũ nương chết là do bị oan.
 3. Qua tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí ta thấy được người dân ta toàn là tham sống sợ chết, để mất nước vào tay giặc.
 4. Lục Vân Tiên là người có cách cư xử đạo đức, luôn tôn trọng và nhận hậu với Kiều Nguyệt Nga.

II/ Tự luận (8 điểm)

    Câu 1: Hãy điền những câu thơ còn thiếu trong đoạn trích sau:                    (1 điểm)

Vân Tiên ghé lại bên đàng

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Phong Lai mặt đỏ phừng phừng

“…………………………………………...

Trước gây việc dữ tại mầy


Truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng.

a. Sau khi điền xong câu thơ, em hãy cho biết câu thơ đó được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?                                                                                                              (1 điểm)

     Câu 2: Hãy trình bày ý nghĩa của tác phẩm “ Chị em Thúy Kiều ”?           (1 điểm)

    Câu 3: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 3-4 câu) trình bày suy nghĩ của mình về tác phẩm “Kiều ở lầu Ngưng Bích “.                                                            (2 điểm)

    Câu 4: Qua tác phẩm “ Chuyện người con gái Nam Xương” em hãy cho biết số phận của người phụ nữ trong thời phong kiến như thế nào? Đồng thời em hãy nêu lên một số thế mạnh của người phụ nữ ngày nay.         Viết một đoạn văn trình bày.          (3 điểm)

 

*Lưu ý: Trong khi kiểm tra thí sinh không được lật tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Bài làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề kt tập trung đây, Ngữ văn 9. Lớp: 9a…………………………… Kiểm tra tập trung Môn: Ngữ văn 9 Họ và tên:………………………… Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 27/10/2016 Số tờ: ………………………  Điểm Lời phê của giáo viên  ……../ 10đ …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… I/ Trắc nghiệm (2... Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đề kt tập trung đây .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , đề thi Đề kt tập trung đây trong chủ đề Ngữ văn 9 được chia sẽ bởi thành viên thế Cứ như tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Ngữ văn 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Ngữ văn Ngữ văn 9 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Lớp: 9a…………………………… Kiểm tra tập trung Môn: Ngữ văn 9 Họ và tên:………………………… Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 27/10/2016 Số tờ: ………………………  Điểm Lời phê của giáo viên  ……, tiếp theo là / 10đ …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… I/ Trắc nghiệm (2 điểm) Câu 1: Hãy cho biết câu thơ https://nslide.com/de-thi/de-kt-tap-trung-day.0qto0q.html