Đề KT Văn học trung đại

Đăng ngày 10/2/2012 11:32:35 AM | Thể loại: Ngữ văn 9 | Chia sẽ bởi: Thơm Vũ Thị | Lần tải: 251 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.12 M | Loại file: doc

          Tiết 48: KIỂM TRA TRUYỆN TRUNG ĐẠI

I. Mục tiêu đề kiểm tra:

1        - Kiến thức:

- Giúp HS ôn tập, nắm được hệ thống ( về tác giả, già trị nghệ thuật, nội dung ) của các tác phẩm văn học Trung Đại đã tìm hiểu từ đầu năm

2        - Kĩ năng:

- Tổng hợp, phân tích các tác phẩm theo hệ thống, hoàn thành tốt bài kiểm tra

      3 - Thái độ:

- Nhận thấy tầm quan trọng của dòng Văn học Trung Đại đối với nền văn học Việt Nam. Từ đó có ý thức tìm hiểu và giữ gìn

II. Hình thức kiểm tra:

     - Hình thức tự luận. 

      - Cách tổ chức kiểm tra: Cho học sinh làm bài kiểm tra phần tự luận trong 45 phút.

III. Thiết lập ma trận:

  - Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức kĩ năng của phần đọc – hiểu văn bản từ đầu năm học.

  - Chọn các nội dung chính để đánh giá học sinh và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra.

  - Xác định khung ma trận.

                  Khung ma trận đề kiểm tra truyện trung đại

                   Mã đề : 01

   

Cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

     Vận dụng

Cộng

Thấp

Cao

1:Chuyện người con gái Nam Xương

 

 

 

Phân tích bi kịch và vẻ đẹp của người phụ nữ

 

Số câu

 

Số câu:

Số điểm:

Số câu:

Sốđiểm:

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu: 1

Số điểm:2

Số điểm tỉ lệ% : 20

2:Truyện Kiều của Nguyễn Du

 

 

Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện

 

 

 

Số câu

 

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1

Sốđiểm:4

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 

Số điểm:

Số câu: 1

Số điểm: 4

Số điểm tỉ lệ% : 40

3: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Chép thuộc đoạn thơ Trình bày nội dung chính của đoạn thơ

 

 

 

 

Số câu

 

Số câu: 1

Số điểm: 4

Số câu:

Số điểm:

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1

Số điểm: 4

Số điểm tỉ lệ% : 40

Tổng số câu:

Tổng sốđiểm:

- Tỉ lệ%

Số câu: 1

Sốđiểm: 4

Tỉ lệ : 40

Số câu: 1

Sốđiểm:4

Tỉ lệ : 40

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ :

Số câu: 1

Số điểm:2

Tỉ lệ : 20

Số câu: 3

Số điểm:10

Tỉ lệ :  100

                   Biên soạn câu hỏi theo ma trận

                                 Mã đề : 01

 

Câu 1: ( 2 điểm)

   Phân tích bi kịch và vẻ đẹp của người phụ nữ qua văn bản Chuyện người con gái Nam Xương ?

 

Câu 2: (4 điểm)

Em hãy nêu giá trị nội dung và nghệ thuật truyện Kiều của Nguyễn Du ?

Câu 3: (4 điểm)

     Chép thuộc lòng theo trí nhớ đoạn thơ 1 của bài : Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Và trình bày nội dung chính của đoạn thơ đó ?

 

 

                            Đáp án và Hướng dẫn chấm

                                       Mã đề : 01

    Câu 1: ( 2 điểm)

-  Số phận bi kịch: (1đ)

+ Đau khổ, bất hạnh, oan khuất, tài hoa, hồng nhan đa truân. (0,5đ)

+ Không được sum họp vợ chồng hạnh phúc, một mình nuôi mẹ già, dạy trẻ, bị chồng nghi oan, phải tìm đến cái chết, vĩnh viễn không thể đoàn tụ với chồng con. (1đ)

- Vẻ đẹp: (1đ)

+ Tài sắc vẹn toàn, chung thủy son sắt. (1đ)

     Câu 2: (4 điểm) * Giá trị nội dung:

- Truyện Kiều có hai giá trị lớn là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo.(0,5điểm)

- Truyện Kiều là bức tranh hiện thực về một xã hội bất công , tàn bạo là tiếng nói thương cảm trước số phận bi kịch của con người, tiếng nói lên án ,tố cáo những  thế lực xấu xa.(0,75điểm)

- Tiếng nói khẳng định , đề cao tài năng , nhân phẩm và những khát vọng chân chính của con người như khát vọng về quyền sống , khát vọng tự do ,công lí khát vọng tình yêu,hạnh phúc(0,75điểm)

* Giá trị nghệ thuật:

- Tác phẩm là sự kết tinh thành tựu nghệ thuật văn học dân tộc trên các phương diện ngôn ngữ , thể loại .. (0,5điểm)

- Với Truyện Kiều ngôn ngữ văn học dân tộc và thể thơ lục bát đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ .. (0,5điểm)

- Nghệ thuật tự sự đã có bước phát triển vượt bậc , từ nghệ thuật dẫn chuyện đến nghệ thuật miêu tả thiên nhiên ,khắc họa tính cách và miêu tả tâm lí con người.  (1điểm)

       Câu 3: ( 4 điểm)      * Chép thuộc lòng đoạn thơ: ( 2 điểm )

Vân Tiên ghé lại bên đàng

Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô.

Kêu rằng: Bớ đảng hung đồ,

Chó quen làm thói hồ đồ hại dân.

Phong lai mặt đỏ phừng phừng

Thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây

Trước gây việc dữ tại mầy

   Truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng

Vân Tiên tả đột hữu xung

   Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dang

Lâu la bốn phía vỡ tan

  Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay

Phong Lai trở chẳng kịp tay

Bị Tiên một gậy thác rày thân vong.

-  Đoạn thơ nói về hình ảnh Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga:

- Bọn cướp đông, thanh thế lẫy lừng, hùng hổ dọa dẫm, Lục Vân Tiên có một mình, trong tay không có vũ khí đã bẻ cây làm gậy đánh tan bọn cướp Phong Lai và cứu được Kiều Nguyệt Nga. ( 0,75 điểm )                                                                          

   - Bằng nghệ thuật miêu tả đặc sắc, ngôn ngữ đa dạng, đoạn thơ ca ngợi Lục Vân Tiên: Một người anh hùng  có tấm lòng vì nghĩa quên thân mình và là người chính trực, trọng nghĩa khinh tài. ( 0,75 điểm )                                                            

- Qua đó tác giả muốn gửi gắm khát vọng hành đạo giúp đời của mình qua hình ảnh Lục Vân Tiên. ( 0,5 điểm)

 

 Tiết 48                

Khung ma trận đề kiểm tra truyện trung đại

Mã đề : 02

   

Cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

     Vận dụng

Cộng

Thấp

Cao

1:Chuyện người con gái Nam Xương

 

 

 

Phân tích bi kịch và vẻ đẹp của người phụ nữ

 

Số câu

 

Số câu:

Số điểm:

Số câu:

Sốđiểm:

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu: 1

Số điểm:2

Số điểm tỉ lệ% : 20

2:Truyện Kiều của Nguyễn Du

 

 

Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện

 

 

 

Số câu

 

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1

Sốđiểm:4

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 

Số điểm:

Số câu: 1

Số điểm: 4

Số điểm tỉ lệ% : 40

3: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Chép thuộc đoạn thơ

 

Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Lục Vân Tiên

 

 

Số câu

 

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu:

Số điểm:

 

 

 

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1

Số điểm: 4

Số điểm tỉ lệ% : 40

Tổng số câu:

Tổng sốđiểm:

- Tỉ lệ%

Số câu: 1

Sốđiểm: 2

Tỉ lệ : 40

Số câu: 1

Sốđiểm:4

Tỉ lệ : 40

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ :

Số câu: 1

Số điểm:2

Tỉ lệ : 20

Số câu: 3

Số điểm:10

Tỉ lệ :  100

                  

 

 

                    Biên soạn câu hỏi theo ma trận

                                 Mã đề : 02

 

Câu 1: ( 2 điểm)

     Phân tích bi kịch và vẻ đẹp của người phụ nữ qua văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương ?

Câu 2: (4 điểm)

Em hãy nêu giá trị nội dung và nghệ thuật truyện Kiều của Nguyễn Du ?

Câu 3: (4 điểm)

     Chép thuộc lòng theo trí nhớ đoạn thơ 1 của bài .Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Lục Vân Tiên

 

                            Đáp án và Hướng dẫn chấm

                                         Mã đề : 02

    Câu 1: ( 2 điểm)

-  Số phận bi kịch: (1đ)

+ Đau khổ, bất hạnh, oan khuất, tài hoa, hồng nhan đa truân. (0,5đ)

+ Không được sum họp vợ chồng hạnh phúc, một mình nuôi mẹ già, dạy trẻ, bị chồng nghi oan, phải tìm đến cái chết, vĩnh viễn không thể đoàn tụ với chồng con. (1đ)

- Vẻ đẹp: (1đ)

+ Tài sắc vẹn toàn, chung thủy son sắt. (1đ)

     Câu 2: (4 điểm) * Giá trị nội dung:

- Truyện Kiều có hai giá trị lớn là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo.(0,5điểm)

- Truyện Kiều là bức tranh hiện thực về một xã hội bất công , tàn bạo là tiếng nói thương cảm trước số phận bi kịch của con người, tiếng nói lên án ,tố cáo những  thế lực xấu xa.(0,75điểm)

- Tiếng nói khẳng định , đề cao tài năng , nhân phẩm và những khát vọng chân chính của con người như khát vọng về quyền sống , khát vọng tự do ,công lí khát vọng tình yêu,hạnh phúc(0,75điểm)

* Giá trị nghệ thuật:

- Tác phẩm là sự kết tinh thành tựu nghệ thuật văn học dân tộc trên các phương diện ngôn ngữ , thể loại .. (0,5điểm)

- Với Truyện Kiều ngôn ngữ văn học dân tộc và thể thơ lục bát đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ .. (0,5điểm)

- Nghệ thuật tự sự đã có bước phát triển vượt bậc , từ nghệ thuật dẫn chuyện đến nghệ thuật miêu tả thiên nhiên ,khắc họa tính cách và miêu tả tâm lí con người.  (1điểm)

       Câu 3: ( 4 điểm)      * Chép thuộc lòng đoạn thơ: ( 2 điểm )

Vân Tiên ghé lại bên đàng

Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô.

Kêu rằng: Bớ đảng hung đồ,

Chó quen làm thói hồ đồ hại dân.

Phong Lai mặt đỏ phừng phừng

Thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây

Trước gây việc dữ tại mầy

   Truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng

Vân Tiên tả đột hữu xông

   Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dang

Lâu la bốn phía vỡ tan

  Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay

Phong Lai trở chẳng kịp tay

Bị Tiên một gậy thác rày thân vong.

- Học sinh nêu được cảm nghĩ của mình về nhân vật Lục Vân Tiên: Một người anh hùng  có tấm lòng vì nghĩa quên thân mình và là người chính trực, trọng nghĩa khinh tài.

( 1 điểm )                                                            

- Qua hình ảnh Lục Vân Tiên tác giả muốn gửi gắm khát vọng hành đạo giúp đời khắc họa phẩm chất tốt đẹp của nhân vật ( 1 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUNG MA TRẬN - MÃ ĐỀ 03

 

Cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

     Vận dụng

Cộng

Thấp

Cao

1:Chuyện người con gái Nam Xương

Tác giả, tác phẩm

Tóm tắt tác phẩm

 

 

 

Số câu

 

Số câu: 1/2

Số điểm: 1

Số câu: 1/2

Sốđiểm: 1

Số câu:

Số điểm:

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1

Số điểm:2

Số điểm tỉ lệ% : 20

2:Truyện Kiều của Nguyễn Du

 

 

Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện

 

 

 

Số câu

 

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1

Sốđiểm:4

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 

Số điểm:

Số câu: 1

Số điểm: 4

Số điểm tỉ lệ% : 40

3: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Chép thuộc đoạn thơ

 

Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Lục Vân Tiên

 

 

Số câu

 

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu:

Số điểm:

 

 

 

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1

Số điểm: 4

Số điểm tỉ lệ% : 40

Tổng số câu:

Tổng sốđiểm:

- Tỉ lệ%

Số câu: 1,5

Sốđiểm: 3

Tỉ lệ : 30%

Số câu: 1,5

Sốđiểm:5

Tỉ lệ : 50%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ : 20%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ :

Số câu: 3

Số điểm:10

Tỉ lệ :  100

 

 

 

 

Biên soạn câu hỏi theo ma trận

                                 Mã đề : 03

 

Câu 1: ( 2 điểm)

     a, Trình bày những hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Dữ và thể loại Truyền kỳ mạn lục?

     b, Tóm tắt văn bản Người con gái Nam Xương bằng một đoạn văn ngắn ( khoảng 10 dòng)?

Câu 2: (4 điểm)

Em hãy nêu giá trị nội dung và nghệ thuật truyện Kiều của Nguyễn Du ?

Câu 3: (4 điểm)

     Chép thuộc lòng theo trí nhớ đoạn thơ 1 của bài .Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Lục Vân Tiên

 

                            Đáp án và Hướng dẫn chấm

                                         Mã đề : 03

    Câu 1: ( 2 điểm)

a, Nguyễn Dữ là nhà văn sống ở TK XVI, người huyện Trường Tân, nay là huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông học rộng tài cao nhưng chỉ làm quan một năm rồi về sống ẩn dật ở quê nhà.(1đ)

b, Học sinh tóm tắt đầy đủ, đúng yêu cầu (1đ)

 

     Câu 2: (4 điểm) * Giá trị nội dung:

- Truyện Kiều có hai giá trị lớn là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo.(0,5điểm)

- Truyện Kiều là bức tranh hiện thực về một xã hội bất công , tàn bạo là tiếng nói thương cảm trước số phận bi kịch của con người, tiếng nói lên án ,tố cáo những  thế lực xấu xa.(0,75điểm)

- Tiếng nói khẳng định , đề cao tài năng , nhân phẩm và những khát vọng chân chính của con người như khát vọng về quyền sống , khát vọng tự do ,công lí khát vọng tình yêu,hạnh phúc(0,75điểm)

* Giá trị nghệ thuật:

- Tác phẩm là sự kết tinh thành tựu nghệ thuật văn học dân tộc trên các phương diện ngôn ngữ , thể loại .. (0,5điểm)

- Với Truyện Kiều ngôn ngữ văn học dân tộc và thể thơ lục bát đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ .. (0,5điểm)

- Nghệ thuật tự sự đã có bước phát triển vượt bậc , từ nghệ thuật dẫn chuyện đến nghệ thuật miêu tả thiên nhiên ,khắc họa tính cách và miêu tả tâm lí con người.  (1điểm)

       Câu 3: ( 4 điểm)      * Chép thuộc lòng đoạn thơ: ( 2 điểm )

Vân Tiên ghé lại bên đàng

Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô.

Kêu rằng: Bớ đảng hung đồ,

Chó quen làm thói hồ đồ hại dân.

Phong Lai mặt đỏ phừng phừng

Thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây

Trước gây việc dữ tại mầy

   Truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng

Vân Tiên tả đột hữu xông

   Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dang

Lâu la bốn phía vỡ tan

  Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay

Phong Lai trở chẳng kịp tay

Bị Tiên một gậy thác rày thân vong.

- Học sinh nêu được cảm nghĩ của mình về nhân vật Lục Vân Tiên: Một người anh hùng  có tấm lòng vì nghĩa quên thân mình và là người chính trực, trọng nghĩa khinh tài.

( 1 điểm )                                                            

- Qua hình ảnh Lục Vân Tiên tác giả muốn gửi gắm khát vọng hành đạo giúp đời khắc họa phẩm chất tốt đẹp của nhân vật ( 1 điểm)

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề KT Văn học trung đại, Ngữ văn 9. . Chúng tôi chia sẽ đến bạn đọc tài liệu Đề KT Văn học trung đại .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , đề thi Đề KT Văn học trung đại trong danh mục Ngữ văn 9 được giới thiệu bởi bạn Thơm Vũ Thị đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào mục Ngữ văn 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Ngữ văn Ngữ văn 9 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Tiết 48: KIỂM TRA TRUYỆN TRUNG ĐẠI I, bên cạnh đó Mục tiêu đề kiểm tra: - Kiến thức: - Giúp HS ôn tập, nắm được hệ thống ( về tác giả, già trị nghệ thuật, nội dung ) của những tác phẩm văn học Trung Đại đã tham khảo từ đầu năm - Kĩ năng: - Tổng hợp, phân tích những tác phẩm theo hệ thống, hoàn thiện tốt bài kiểm tra 3 - Thái độ: - Nhận thấy tầm quan trọng của dòng Văn học Trung Đại đối với nền văn học Việt Nam, kế tiếp là Từ ấy https://nslide.com/de-thi/de-kt-van-hoc-trung-dai.s3kiyq.html