Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

dề thi olympic tiếng anh

Đăng ngày 11/5/2011 6:53:17 PM | Thể loại: Tiếng Anh | Lần tải: 1051 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 2.66 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi dề thi olympic tiếng anh, Tiếng Anh. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới đọc giả đề thi dề thi olympic tiếng anh .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , đề thi dề thi olympic tiếng anh trong chủ đề Tiếng Anh được giới thiệu bởi thành viên Phương Nguyễn Hồ đến thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào thể loại Tiếng Anh , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Tiểu học Lớp 5 Tiếng Anh ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập PHÒNG GD_ĐT PHÚ GIÁO ĐỀ OLYMPIC TIẾNG ANH PHẦN I: NGHE HIỂU(10 điểm) Bài tập 1: Em hãy nghe và chọn True (T) hoặc False (F) 1, cho biết thêm Peter visited Do Son yesterday, tiếp theo là ( ( 2, bên cạnh đó He went there with Alan, nói thêm là ( ( 3, bên cạnh đó They went swimming, kế tiếp là ( ( 4, cho biết thêm They bought many things, ngoài ra ( ( Bài tập 2: Em hãy nghe và đánh dấu (() vào dưới tranh nghe được: 1, cho biết thêm  2, thêm nữa   3,

https://nslide.com/de-thi/de-thi-olympic-tieng-anh.qzgjxq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh


PHÒNG GD_ĐT PHÚ GIÁO
ĐỀ OLYMPIC TIẾNG ANH
PHẦN I: NGHE HIỂU(10 điểm)
Bài tập 1: Em hãy nghe và chọn True (T) hoặc False (F)
1.Peter visited Do Son yesterday. ( (
2. He went there with Alan. ( (
3. They went swimming. ( (
4. They bought many things. ( (
Bài tập 2: Em hãy nghe và đánh dấu (() vào dưới tranh nghe được:
1.
 


2.  


3.

Li Li

Nam

Peter

Mai


PHẦN II: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ
Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái chỉ có một từ khác với các từ còn lại:
Ví dụ: A. student B. pink C. blue D. red
1. A. mokey B. tiger C. in D. elephant
2. A. small B. big C. large D. where
3. A. he B. she C. we D. my
4. A. book B. ruler C. pink D. pencil
5. A. sing B. dance C. draw D. book
6. A. can’t B. isn’t C. don’t D. he’s
7. A. farmer B. school C. worker D. teacher
8. A. England B. Vietnam C. Singaporean D. America
9. A. milk B. bread C. chicken D. fish
10. A. sang B. danced C. wrote D. drew
Bài tập 2: Em hãy khoanh tròn A,B hoặc C và điền vào chỗ trống:
1. Do you like monkeys ?
…………………………
A. Yes, I am B. Yes, I do C. Yes, I can
2. How ………. is it from A to B ? – It’s about 5km.
A. far B. old C. many
3. What are ………. ? – They are my pictures.
A. it B, that C. those
4. I have a/ an ……… - You should stop eating
A. headache B. stomachache C. cold
5. I have a headache. – You should …………………….
A. take some aspirins B. go to the dentist. C. stop eating
6. What do you usually do in ………. ? – I usually go skiing.
A. summer B. winter C. autumn
7. My birthday is …….. November 9th 2000
A. in B. on C. at
8. Linda is from London. So she’s ……..
A. English B. England C. American
9. Yesterday, Nga ….. to me a letter.
A write B. writes C. wrote
10. They are …… now.
A. sing B. singing C. sang
PHẦN III: ĐỌC HIỂU
Bài 1: Em hãy đọc đoạn văn sau và đánh dấu (() vào ô trống các câu đúng hoặc sai theo nội dung đoạn văn.
My name is Lan. I’m a student at Quang Trung Primary School, in Binh Duong.
In my family, there are five people, they are: my parents, my brother, my sister and me. My father is an engineer, he works all week but my mother is a worker, she works from Monday to Saturday, she’s at home on Sunday.
My brother, my sister and me are students, so we go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. On Saturday and Sunday, we stay at home and do our homeworks and play hide and seek too.
In the evenings, I and my brother read books and pictures books and my sister draws the pictures. My parents often watch TV in the evenings and all of us go to bed at 9.30 p.m.


statement
T
F

1
Lan is a student at Nguyen Hue Primary School, in Binh Duong

(

2
There are four people in her family3
Her father is a doctor and her mother is a worker4
Lan, her sister and her

Sponsor Documents