đề thi olympic tiếng anh đề thi Tiếng Anh 5

  Đánh giá    Viết đánh giá
 635       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
xf7ivq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
3/24/2010 8:40:08 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
0
Lần tải
635

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Bài thi chọn học sinh năng khiếu
Môn: Tiếng Anh . Thời gian làm bài: 40 phút .( Không kể thời gian giao đề )

Họ và tên học sinh: Trường Tiểu học: …………………
:...................

Bài thi viết
A. Phần trắc nghiệm khách quan:
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng:
1. How many – One girl.
A. girl B. boys C. girls D. is this.
2. What are these ? cassettes.
A. They B. They’s C. These D. They’re.
3. ………… are you? - Iam fine.
A. How B. How old C. How’s D. What
4. Who’s she ? is my………………
A. She/brother B. She/grandfather C. He/teacher D. She/baby sister
5. This is my Dad. name is Quang.
A. He B. His C. Her D. Your.
6. This is red eraser.
A. a B. an C. the D. gray
7. These are white and
A. orange B. orange balls C. an orange ball D. orange ball
8. Is this –Yes, it is. It is green.
A. a gray B. brown C. a green D. green.
9. They are and pretty.
A. young B. youngs C. smalls D. nine
10. How old is Ba ? - ‘s 8 years old.
A. He is B. He’s C. She D. He
11. Is he tall? – No,
A. He is B. isn’t not C. he short D. He is not
12. What color is this? – It’s
A. an orange B. a purple C. brown D. read
13. Make……………… circles.
A. four B. a C. for D. one
14. Please give me ……………………………
A. your marker B. these marker C. the teacher D. the pink
15. Is this schoolbag? – Yes, it is. It’s my schoolbag.
A. My B. your C. you D. her
16. Count the
A. books B. boy C. pencil D. girl
17. Are these
A. a egg B. egg C. an egg D. eggs.
18. It is old bag.
A. a B, an old C. an D. two.
19. your name?
A. What B. What’s C. How D. Who
20. Three + thirty seven =
A. fourty B. fourteen C. forty D. forteen
B. Tự luận:
I. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn và trả lời các câu hỏi:
This 1my classroom. These 2) our desks. There are ten desks and twenty chairs. This is 3board. These are pictures. There are two pictures and this is my book bag. It 4pink.
Trả lời câu hỏi:
1. How many chairs?
2. How many boards? ……………………………………………
3. What color is the book bag?
II. Viết câu hỏi cho các câu trả lời sau:
1
It’s an orange.
2.
Yes, she is. My sister is pretty.
3
One chair.
4.
He’s my teacher.
5
My father is 40 years old.Bài thi chọn học sinh năng khiếu
Môn: Tiếng Anh . (Thời gian làm bài: 40 phút . Không kể thời gian giao đề )

Họ và tên học sinh: Trường Tiểu học: …………………
:.....................Bài thi viết
A. Phần trắc nghiệm khách quan:
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng:
1. What are those? ………………… are doors.
A. They’re B. It C. They D. They’s
2. Where are you – I am from Viet Nam.
A. to B. from C. on D. in
3. It is eraser.
A. a B. some C. an D. 0
4. Is she a teacher? Yes, she ……………
A
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

de-thi-olympic-tieng-anh.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN