Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
FINAL TEST  
Name: ………………………………….  
LETS LEARN ENGLISH 1  
1
. Em ꢀꢁꢂ ꢄꢅ ꢂꢇꢈꢉꢆꢂꢇꢊꢂꢃ ꢋꢌꢂ ꢍꢇꢂꢎꢏꢐꢂꢌꢋꢌꢂꢇꢊꢂꢌꢉꢆꢂꢑꢒꢐ  
a. big  
b. house  
c. A  
small  
lamp  
what  
his  
new  
table  
the  
I
doll  
chair  
an  
d. my  
e. cat  
your  
bird  
student  
dog  
2
. ꢓꢔꢂ ꢀꢁꢂꢎꢐꢕꢇꢂꢆꢖ ꢗꢅꢂꢌ ꢄꢂꢆ ꢘꢆꢖꢂꢙꢚꢌꢂꢇꢈꢅꢆ ꢂꢛꢜꢏꢐꢂꢝꢞꢁ  
3
. Em ꢀꢁꢂꢎꢐꢕꢇꢂꢆꢖ ꢗꢅꢂꢌꢟꢅꢂꢆ ꢘꢆꢖꢂꢙꢚꢌꢂꢇꢈꢅꢆ ꢂꢠꢅꢡꢂꢝꢞꢁꢂꢇ ꢢꢆ ꢂꢌꢞꢡ ꢄꢢꢆꢂꢌ ꢣꢆ  
4
. ꢤꢔꢂ ꢀꢁ ꢄꢢꢆꢂꢇ ꢢꢆ ꢂꢌꢋꢌꢂꢌꢞꢡꢂꢠꢅꢡ  
a. Its c……………. in Da Nang today.  
b. How ……………. is your brother?  
c. I ……………. many toys.  
d. My robots are n…………….  
e. There ……………. seven clouds over there.  
f. Hows the w……………. today in Ha Noi?  
g. There are five r……………. in my house.  
h. M……………. I come in?  
5
. ꢤꢔꢂ ꢀꢁꢂꢠꢥꢦꢂꢧꢕꢦꢂꢌꢋꢌꢂꢌꢞꢡꢂꢠꢅꢡꢂꢇ ꢢꢆ ꢂꢝꢄꢒꢆ ꢨꢐꢂꢇ ꢄꢒꢐꢂ ꢄꢢꢆꢂꢌ ꢣꢆ  
a. Its over there.  
______  
______  
______  
______  
______  
______  
______  
b. There are five rooms.  
c. Where is your bedroom?  
d. Come in, please.  
e. Thank you. Lets play games in my room.  
f. Oh. Its colorful.  
g. Wow. Your house is big. How many rooms are there?  
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

Đề thi tiếng anh học kì 1 lớp 3

Đăng ngày 10/26/2016 1:06:30 PM | Thể loại: CT Bộ GDĐT 3 | Lần tải: 81 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: 0.00 M | File type: pdf
0 lần xem

đề thi Đề thi tiếng anh học kì 1 lớp 3, CT Bộ GDĐT 3. . Chúng tôi giới thiệu đến đọc giả tài liệu Đề thi tiếng anh học kì 1 lớp 3 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , đề thi Đề thi tiếng anh học kì 1 lớp 3 trong chuyên mục CT Bộ GDĐT 3 được giới thiệu bởi bạn Phuong Khuc Ngoc đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề CT Bộ GDĐT 3 , có tổng cộng 2 trang, thuộc thể loại .pdf, cùng mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 3 Tiếng Anh 3 CT Bộ GDĐT 3 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu

https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-hoc-ki-1-lop-3.nqto0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi CT Bộ GDĐT 3


Sponsor Documents