de thi tieng anh hoc ki 1 lop 8 ne đề thi Hóa học 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 16       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
l6uryq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/12/2012 12:27:49 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
0
Lần tải
16
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

I. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc: (2điểm) 1. Nam ……………………out last night. (not go) 2. When I came, she …….……………..her homework. (do) 3. Lan ……………... to school everyday. (walk) 4. He ………………. a new T.V set yesterday. (buy) 5. My father ……………….. a newspaper in the living room now. (read) 6. Lan and Hoa……….. ………Ho Chi Minh City next week. (arrive) 7. The moon ………..………… around the Earth. (go) 8. I ………………..… Math, English, History on Monday. (have) II. Điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau: (2 điểm) 1.Hoa often goes to school …………….. bike 2.There is a book ................. the table.. 3. I always get up …….…….…. Eight o’clock ………… Sunday morning. 4. We are interested …………… computer science. 5. We used …………… play chess together when we were ………..… Hue. 6. I have known John …..………. Two year. III. Viết dạng đúng của từ được in hoa để hoàn thành câu: (2 điểm) 1. It is very ……………….. to learn English. INTEREST 2. Hoa looks more ……………….than her sister. BEAUTY 3. He can speak English very ……………… GOOD 4. The ………………….of television made Alexander G.Bell famous all over the world. INVENT IV. Dùng từ gợi ý để viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi: (2 điểm) 1. Can you open the door?” Mr Brown said. Mr Brown asked……………………………………………………………. => You should .................................................. ............................................... 2. He can’t play basketball because he is short. => He isn’t tall .................................................. ................................................. 3. Miss Lan said: “Can you meet me next week” => Miss Lan told me .................................................. ...................................... 4. He said “Can you meet me after class?” => He asked me .................................................. ............................................... V. Đọc kỹ lá thư, sau đó trả lời các câu hỏi ở phía dưới: (2 điểm) Dear Tuan, I arrived in Australia a week ago and already I think that my English is improving! I’m living in a small flat near the centre in Sydney. It’s cheap and quite comfortable. In your letter you ask what I’m going to do to improve my English. Well, tomorrow I’m going to visit the language centre to see what English classes they offer there in evening. Of course, I’m going to read a newspaper everyday. I’m going to spend a lot on cassettes because listening is so important. There are some good bookshops here, so I’m also going to look for some other books to read before bedtime. I’m going to write a diary in English – that’s a good way to learn English. How are you getting on? I was sorry I had to leave in the middle of the course. Are you going to write to me again? Hope to hear from you all soon. Love, Nam 1. When did Nam arrive in Australia? ……………………………………………………………... 2. Where is he living? ……………………………………………………………… 3. What is he going to do to improve his English? ……………………………………………………………… 4. Are there any good bookshops there? …..………………………………………………………..…
------Good Luck-------

Dap an ne coi di ban!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc: (2 điểm) 1. Nam ………didn`t go……………out last night. (not go) 2. When I came, she …….…was doing…………..her homework. (do) 3. Lan ……walks………... to school everyday. (walk) 4. He ……bought…………. a new T.V set yesterday. (buy) 5. My father …is reading…………….. a newspaper in the living room now. (read) 6. Lan and Hoa……will arrive….. ………Ho Chi Minh City next week. (arrive) 7. The moon ……goes…..………… around the Earth. (go) 8. I ………have………..… Math, English, History on Monday. (have) II. Điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau: (2 điểm) 1.Hoa often goes to school ……by……….. bike 2.There is a book .....on............ the table.. 3. I always get up …at….…….…. Eight o’clock ……on…… Sunday morning. 4. We are interested ……in……… computer science. 5. We used …to………… play chess together when we were ……in…..… Hue. 6. I have known John …..for………. Two year. III. Viết dạng đúng của từ được in hoa để hoàn thành câu: (2 điểm) 1. It is very ……interesting………….. to learn English. INTEREST 2. Hoa looks more ……beautiful………….than her sister.
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

de-thi-tieng-anh-hoc-ki-1-lop-8-ne.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)