Hàm số 10 (Tín Lê Mai)

Đăng ngày 12/20/2013 8:10:07 AM | Thể loại: Đại số | Chia sẽ bởi: Tín Lê Mai | Lần tải: 106 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.10 M | Loại file: doc

 


                                                    

 

                                                  HÀM SỐ.

1/ Tìm tập xác định của các hàm số sau:

  a/ y = ; b/  y = ;  c/  y = ;  d/ y = .

2/ Xác định m để hàm số:

   a/  y =    xác định trên (-1;0).

   b/  y =   xác định trên (-1;0).

   c/  y = xác định  trên  .

   d/  y = + xác định trên .

   e/  y =   xác định trên R.

   f/  y = ,   xác định trên nửa khoảng

  3/ Cho hàm số y = . Định m để TXĐ của hàm số là một đoạn có

độ dài bằng 1.

  4/  Cho hàm số y = . Chứng minh rằng hàm số nghịch biến trên TXĐ.

  5/ Xét sự biến thiên của hàm số trên các khoảng chỉ ra:

   a/ y = trên .b/ y = trên . c/ y =   trên .

  6/  Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

   a/  y = , b/ y = ,  c/ y = , d/ y =, e/ y =.

  7/  Cho hàm số f(x)= (1) . Định m để hàm số (1) là hàm số lẻ.

  8/  Cho f: RR là một hàm số lẻ và thỏa f(0)0.

      Chứng minh số nghiệm của phương trình f(x) = 0 là một số chẵn.

  9/ Cho hàm số f(x) xác định trên R không đồng nhất bằng 0 và thỏa điều kiện:

      x , R : f(x+) + f(x - ) = 2f(x).f(). Chứng minh y = f(x) là hàm số chẵn.

  10Cho hàm số y = (C). Tìm hàm số y = f(x) sao cho đồ thị hàm số này và

  (C) đối xứng nhau qua trục oy.

 11/ Cho hàm số y = f(x) xác định trên D thỏa ta có .

   Chứng minh rằng f(x) có thể biểu diễn dưới dạng tổng của một hàm số chẵn và

  một hàm số lẽ.

12/ Cho hàm số y = f(x) xác định trên D. Biết rằng f(x) vừa là hàm số chẵn và vừa

là hàm số lẽ xác định f(x).

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Hàm số 10, Đại số. . nslide.com giới thiệu đến đọc giả đề thi Hàm số 10 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Hàm số 10 trong chủ đề Đại số được chia sẽ bởi user Tín Lê Mai đến thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào chủ đề Đại số , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán 10 Đại số ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu HÀM SỐ, tiếp theo là 1/ Tìm tập xác định của những hàm số sau: a/ y = ; b/ y =  ; c/ y = ; d/ y = , tiếp theo là 2/ Xác định m để hàm số: a/ y =  xác định trên (-1;0), thêm nữa b/ y =  xác định trên (-1;0), cho biết thêm c/ y =  xác định trên ,còn cho biết thêm d/ y = +  xác định trên , nói thêm e/ y =  xác định trên R, kế tiếp là f/ y = ,  xác định trên nửa khoảng  3/ Cho hàm số y = , nói thêm là https://nslide.com/de-thi/ham-so-10.jitlzq.html