kiểm tra 1 tiết đại số 8 chương 2

Đăng ngày 12/23/2011 11:53:34 AM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Trung Hiếu Minh | Lần tải: 10 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (ĐẠI SỐ 8)

 

Nội dung

Các mức độ nhận biết

Cộng

 

Nhận biết

 

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

 

1.Nhân đa thức 

 

Biết nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. (TL)

 

 

 

 

Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %

2

20%

 

 

 

2

20%

2.Các hằng đẳng thức đáng nhớ

 

Nhận dang được các hằng đẳng thức (TN)

Biết áp dung các hằng đẳng thức đã học vào việc tính nhanh ( TL)

 

 

 

Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %

2

1

10%

2

2

20%

 

 

4

3đ

30%

3.Phân tích đa thức thành nhân tử

 

Biết phân tích đa thức thành nhân tử bằng đặt nhân tử chung. (TL)

Biết tính giá trị của biểu thức (TN)

 

Dùng phương pháp tách hạng tử để phân tích đa thức thành nhân tử

 

Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %

1

1

10%

1

0,5

5%

 

1

1

10%

3

2,

25%

4.Chia đa thức

 

Biết điều kiện để một đơn thức, đa thức chia hết cho đơn thức (TN)

Thực hiện phép chia đa thức đơn giản

Vận dụng được quy tắc chia hai đa thức để tính giá trị của biểu thức

 

 

Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %

2

1

10%

1

0,5

5%

1

1đ

 

4

2,5đ

25%

Tổng số câu

Tổng số điểm    

Tỉ lệ %

7

5,0đ

50%

4

3,0đ

30%

2

2,0

20%

13

10đ

100%

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm)

Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau :

Câu 1: Kết quả khai triển của (x + y)2 là:

 a.  x2 + xy + y2  b.  x2 – 2xy + y2   c.   x2 + 2xy + y2   d. x2 - xy + y2

Câu 2: Kết quả của phép tính (x + 2)(x – 2) là:

 a. x2 + 2 b. x2 – 2 c. x2 + 4   d.  x2 – 4  

Câu 3 :   Đơn thức  9x2y3 chia hết cho đơn thức nào sau đây:

 a. 3x3y   b. 4xy2   c. 3xy2   d. 3xyz

Câu 4: Kết quả của phép chia  đa thức (x2 + 2x  + 4) cho đa thức (x+ 2) là

a.  x + 1   b. x + 2                          c. x + 3                               d.  x +4

Câu 5: Đa thức 15xy2 + 17xy3 + 18y2 chia hết cho đơn thức nào?

 a. 6y2   b. 6xy    c. 6x2    d. 6xy2

Câu 6: Giá trị của biểu thức 18.7,25 + 18.2,75 là:

 a. 18   b. 180    c. 1800    d. 1810

   

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 điểm) 

Câu 7 : (2 điểm)  Tính nhanh:

a)    1012                                                                 b)    47.53
Câu 8: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a)     x.( 3y -5 )                                                              b)   (x + 2).(3x+5)

Câu 9 : (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a)      xy  + 6x                                                            b)    x2 + 5x + 6

Câu 10: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức:  P = 10x3y2 : 5xy2   tại x = 1 và y = 2011

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi kiểm tra 1 tiết đại số 8 chương 2, Toán học. . nslide chia sẽ tới các bạn đề thi kiểm tra 1 tiết đại số 8 chương 2 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện kiểm tra 1 tiết đại số 8 chương 2 trong chủ đề Toán học được chia sẽ bởi user Trung Hiếu Minh đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào chuyên mục Toán học , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (ĐẠI SỐ 8) Nội dung Các mức độ nhận mặt Cộng  Nhận biết Thông hiểu Vận dụng    Cấp độ thấp Cấp độ cao  1, bên cạnh đó Nhân đa thức Biết nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, thêm nữa (TL)   Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 2đ 20%  2 2đ 20% 2, kế tiếp là Các hằng đẳng thức đáng nhớ Nhận dang được những hằng đẳng https://nslide.com/de-thi/kiem-tra-1-tiet-dai-so-8-chuong-2.k5gpxq.html