Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC  THEO CHỦ ĐỀ

                             GV: NguyÔn §øc B¸-THPT TIỂU LA THĂNG BÌNH-QN

 

CHỦ ĐỀ I:          HÀM SỐ

 

BÀI 1: Cho hàm số :

1/Khảo sát hàm số khi m = 2.

2/Tìm m để hàm số có cực trị.

3/Tìm m để tích các giá trị CĐ& CT đạt GTNN.

                                                                                

BÀI 2:Cho hàm số : .

1/Xác định m để hàm số : a/ Có cực trị 

                                          b/ Có 2 cực trị trong khoảng

2/Khảo sát hàm số khi m= 1.

                                                                      

BÀI 3: Cho hàm số : . (1)

1/Cho m=3.

     a/Kshs (C)

     b/Viết phương trình tiếp tuyến đi qua , tiếp xúc với (C).

2/Xác định m để hàm số (1) có cực tiểu mà không có cực đại .

                                                        

BÀI 4: Cho hàm số :

1/Xác định m sao cho hàm số có 2 cực trị trong miền x > 0.

2/Khhs khi m=1 .


3/Viết phương trình tiếp tuyến  với ,biết tiếp tuyến song song với y =- x.

                                                                                                

BÀI 5: Cho hàm số:                          

a/Khảo sát hàm số khi m = 0.

b/Tìm m để (1) có CĐ & CT.Với giá trị nào của m thì khoảng cách giữa 2 điểm cực trị của (1) bằng 10.

BÀI 6: Cho hàm số : .

1/Tìm m để hàm số giảm trong khoảng (1;2)..

2/Khhs khi m=3

BÀI 7: Cho hàm số :

1/Khhs (C).

2/Tìm m để đường thẳng  y= m –x cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt.Chứng tỏ khi đó 2 điểm nằm trên cùng 1 nhánh của (C ).

3/Gọi (D) là đường thẳng qua A(1;2) và có hệ số góc là k.Tính k để (D) cắt (C ) tại 2 điểm nằm trên 2 nhánh khác nhau của (C ).

4/Tìm các điểm trên (C ) cách đều 2 trục toạ độ.

 

        

BÀI 8: Cho hàm số: .(1)

1/Kshs khi m =1

2/Tìm m để đồ thị (1) cắt trục hoành  tại 3 điểm phân biệt.

                                                                                           


BÀI 9: Cho hàm số ; .(1)

1/Kshs khi m = 1.

2/Tìm m để đồ thị (1) cắt trục hoành  tại 3 điểm cách đều nhau.

                                                                                                          

BÀI 10: Cho hàm số ,(D) là đường thẳng qua A(-2;4) và có hệ số góc là m.Tìm m để :

  1/(D) tiếp xúc với (C ).

  2/(D) cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt .

  3/(D) cắt (C ) tại 2 điểm nằm trên 2 nhánh khác nhau của (C ).

  4/(D) cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt nằm trên cùng 1 nhánh của (C ).

                      

BÀI 11:  Cho hàm số : .(1)

1/Kshs khi m = 1.

2/Với giá trị nào của m,đồ thị hàm số (1)  cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn -2.

2/Với giá trị nào của m đồ thị (1) tiếp xúc với trục hoành  .

                                              

BÀI 12:  Cho hàm số :

1/Kshs (C ).

2/Định m để (d): mx-y-m=0 cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A,B.

3/Xác định m để AB ngắn nhất.

                                                                             


BÀI 13:  Cho hàm số :

1/Kshs (C ).

2/Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm sao cho d cắt đồ thị hàm số (C)  tại 2 điểm phân biệt A,B và M là trung điểm của AB.

                                                                                                  

BÀI 14:   Cho hàm số  :

1/Kshs (1 ).

2/CMR: Khi m thay đổi ,đường thẳng (d) : luôn cắt đồ thị hàm số (1) tại 1 điểm A cố định.

3/Hãy xác định các giá trị m để đường thẳng cắt đồ thị (1) tại 3 điểm A,B,C khác nhau sao cho tiếp tuyến với đồ thị tại B và C vuông góc với nhau.

                                                                                       

BÀI 15:  Cho hàm số :             

1/Kshs khi m = 2.                                                       

2/Tìm m để trên đồ thị có 2 điểm phân biệt A,B sao cho :  

                                                 

3/Tìm m để  A,B đối xứng nhau qua đường thẳng (d) :x+5y+9 = 0

 

BÀI 16:  Cho hàm số :                     

1/Kshs (C).


2/Từ đồ thị (C) suy ra cách vẽ đồ thị hàm số :

3/Với giá trị nào của m thì phương trình : có 4 nghiệm phân biệt.

BÀI 17:  Cho hàm số :           ĐS:

1/Kshs (C).

2/Tìm m để phương trình: có 2 nghiệm.

 BÀI 18:  Cho hàm số :      

1/Kshs (1) khi m = 1.

2/Tìm m để (1) có cực trị và khoảng cách giữa 2 điểm cực đại ,cực tiểu nhỏ hơn .

BÀI 19:  Cho hàm số :  

1/Kshs (C).

2/Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua và cắt (C) tại 2 điểm phân biệt B,C thoả  mãn :.

                                                                 

BÀI 20:  Cho hàm số :  

1/Kshs (C).


2/Tìm toạ độ điểm , biết tiếp tuyến của (C) tại M cắt 2 trục Ox,Oy tại A,B và có diện tích bằng .                                                                       

BÀI 21:  Cho hàm số :  

1/Kshs (C).

2/Tìm các điểm trên (C) mà toạ độ của chúng là những số nguyên.

                                  

BÀI 22:  Cho hàm số :  

1/Khảo sát (C) .

2/Tìm các cặp điểm trên (C) đối xứng nhau qua I(2;18).

                                                                                  

BÀI 23:  Cho hàm số :  

1/Kshs (C).

2/Tìm các cặp điểm trên (C) đối xứng nhau qua O.

 BÀI 24:  Cho hàm số :  

1/Khảo sát hàm số  khi m = 1.

2/Tìm m để trên (1)  tồn tại ít nhất 1 cặp điểm đối xứng nhau qua O.

                                                                                                         

BÀI 25:  Cho hàm số :  

1/Kshs (C) khi m= 3.

2/Định m để đường thẳng (D) : y= -x-1 cắt (C) tại 2 điểm đối xứng nhau qua đường thẳng (D’): y =x  .

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

ÔN THI TN,ĐH CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

Đăng ngày 5/6/2009 7:05:12 AM | Thể loại: Giải tích 12 | Lần tải: 190 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.19 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ÔN THI TN,ĐH CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ, Giải tích 12. . nslide.com giới thiệu đến đọc giả thư viện ÔN THI TN,ĐH CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , đề thi ÔN THI TN,ĐH CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ trong chuyên mục Giải tích 12 được giới thiệu bởi bạn Quân Lê Ngọc Trung tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này được đưa vào chủ đề Giải tích 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán 12 Giải tích 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC THEO CHỦ ĐỀ (GV: Nguyễn Đức Bá-THPT TIỂU LA THĂNG BÌNH-QN (CHỦ ĐỀ I: HÀM SỐ (BÀI 1: Cho hàm số :  1/Khảo sát hàm số khi m = 2, nói thêm 2/Tìm m để hàm số có cực trị, nói thêm là 3/Tìm m để tích những giá trị CĐ& CT đạt GTNN, bên cạnh đó  (BÀI 2:Cho hàm số : , nói thêm là 1/Xác định m để hàm số : a/ Có cực trị b/ Có 2 cực trị trong vòng  2/Khảo sát hàm số

https://nslide.com/de-thi/on-thi-tn-dh-chuyen-de-ham-so.aorbuq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Giải tích 12


ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC THEO CHỦ ĐỀ
(GV: Nguyễn Đức Bá-THPT TIỂU LA THĂNG BÌNH-QN

(CHỦ ĐỀ I: HÀM SỐ

(BÀI 1: Cho hàm số : 
1/Khảo sát hàm số khi m = 2.
2/Tìm m để hàm số có cực trị.
3/Tìm m để tích các giá trị CĐ& CT đạt GTNN.

(BÀI 2:Cho hàm số : .
1/Xác định m để hàm số : a/ Có cực trị
b/ Có 2 cực trị trong khoảng 
2/Khảo sát hàm số khi m= 1.

(BÀI 3: Cho hàm số : . (1)
1/Cho m=3.
a/Kshs (C)
b/Viết phương trình tiếp tuyến đi qua , tiếp xúc với (C).
2/Xác định m để hàm số (1) có cực tiểu mà không có cực đại .

(BÀI 4: Cho hàm số : 
1/Xác định m sao cho hàm số có 2 cực trị trong miền x > 0.
2/Khhs khi m=1 .
3/Viết phương trình tiếp tuyến với ,biết tiếp tuyến song song với y =- x.

(BÀI 5: Cho hàm số:  
a/Khảo sát hàm số khi m = 0.
b/Tìm m để (1) có CĐ & CT.Với giá trị nào của m thì khoảng cách giữa 2 điểm cực trị của (1) bằng 10.
(BÀI 6: Cho hàm số : .
1/Tìm m để hàm số giảm trong khoảng (1;2)..
2/Khhs khi m=3
(BÀI 7: Cho hàm số : 
1/Khhs (C).
2/Tìm m để đường thẳng y= m –x cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt.Chứng tỏ khi đó 2 điểm  nằm trên cùng 1 nhánh của (C ).
3/Gọi (D) là đường thẳng qua A(1;2) và có hệ số góc là k.Tính k để (D) cắt (C ) tại 2 điểm nằm trên 2 nhánh khác nhau của (C ).
4/Tìm các điểm trên (C ) cách đều 2 trục toạ độ.


(BÀI 8: Cho hàm số: .(1)
1/Kshs khi m =1
2/Tìm m để đồ thị (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

(BÀI 9: Cho hàm số ; .(1)
1/Kshs khi m = 1.
2/Tìm m để đồ thị (1) cắt trục hoành tại 3 điểm cách đều nhau.

(BÀI 10: Cho hàm số  ,(D) là đường thẳng qua A(-2;4) và có hệ số góc là m.Tìm m để :
1/(D) tiếp xúc với (C ).
2/(D) cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt .
3/(D) cắt (C ) tại 2 điểm nằm trên 2 nhánh khác nhau của (C ).
4/(D) cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt nằm trên cùng 1 nhánh của (C ).

(BÀI 11: Cho hàm số : .(1)
1/Kshs khi m = 1.
2/Với giá trị nào của m,đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn -2.
2/Với giá trị nào của m đồ thị (1) tiếp xúc với trục hoành .

(BÀI 12: Cho hàm số : 
1/Kshs (C ).
2/Định m để (d): mx-y-m=0 cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A,B.
3/Xác định m để AB ngắn nhất.

(BÀI 13: Cho hàm số : 
1/Kshs (C ).
2/Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm  sao cho d cắt đồ thị hàm số (C) tại 2 điểm phân biệt A,B và M là trung điểm của AB.

(BÀI 14: Cho hàm số : 
1/Kshs (1 ).
2/CMR: Khi m thay đổi ,đường thẳng (d) : luôn cắt đồ thị hàm số (1) tại 1 điểm A cố định.
3/Hãy xác định các giá trị m để đường thẳng cắt đồ thị (1) tại 3 điểm A,B,C khác nhau sao cho tiếp tuyến với đồ thị tại B và C vuông góc với nhau.

(BÀI 15: Cho hàm số

Sponsor Documents