ÔN TN 2010(Toán -Số 10)

Đăng ngày 4/18/2010 5:32:54 PM | Thể loại: Toán học 12 | Chia sẽ bởi: Trí Lê Thanh | Lần tải: 18 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


ÔN THI TN 2010(TOÁN -S 10)

Thời gian làm bài :150 phút (Không k giao đề).

I/PHẦN CHUNG (7 điểm)

 CÂU I ( 3 đim):

           1/Kho sát s biến thiên và v đồ th ( C) ca hàm s y = x-x.

            2/Dùng ( C) bin lun theo m s nghim ca phương trình:

                                                  x-3x=m-3m 

CÂU II (3 đim):

      1/Tính                        I=.

      2/Gii bt phương trình:.

      3/Tìm các đường tim cn ca đồ th hàm s y=.

CÂU III (1 điểm):

          Cho hình hp ch nht ABCD.A’B’C’D’ cóAA’=a, AB=b, AD=c.

     1/Xác định tâm và tính bán kính mt cu đi qua 8 đỉnh ca hình hp.

     2/Tính bán kính đường tròn giao tuyến ca mp(ABCD) vi mt cu trên.

 

II/PHẦN T CHN (3 điểm):

Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phn sau để làm bài .

Nếu chọn cả 2 sẽ không được chấm bài phần tự chọn

A/ Phn 1 :Chương trình chuẩn

CÂU IVa/ (2 đi ểm)       

   Trong không gian Oxyz cho 4 đim A(4;-1;1), B(4;3;1), C (4;3;2),và D( 4;-1;2).

                 1/ Chng minh 4 đim A,B,C,D đồng phng.

                 2/Viết phương trình tham s hình chiếu vuông góc ca đường thng AB trên   các mt phng ta độ.

 

Câu Va/(1 điểm)

                Biết zvà z là các nghim ca phương trình x+x+2=0.

                                           Tính z+z và+.

   B/ Phn 2 :Chương trình nâng cao:

CÂU IVb( 2 đim):

            Trong không gian Oxyz cho 4 đim A(1;-1;2), B(1;-1;3), C (4;-1;2),và D( 4;-1;2).

                  1/ Chng minh 4 đim A,B,C,D đồng phng.

                  2/Gi A’ là hình chiếu vuông góc ca A trên mt phng Oxy,viết phương trình.. tham s hình chiếu vuông góc ca đường thng A’B trên c ác mt phng ta độ

C ÂU Vb/(1 điểm):

           Gii phương trình sau trên tp s phc:

                                                 3x+(3+2i)x - = i x

                                                                 *****Hết*****

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ÔN TN 2010(Toán -Số 10), Toán học 12. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu ÔN TN 2010(Toán -Số 10) .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện ÔN TN 2010(Toán -Số 10) thuộc chủ đề Toán học 12 được chia sẽ bởi user Trí Lê Thanh đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Toán học 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 12 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo ÔN THI TN 2010(TOÁN -SỐ 10) Thời gian làm bài :150 phút (Không kể giao đề), nói thêm là I/PHẦN CHUNG (7 điểm) CÂU I ( 3 điểm): 1/Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C) của hàm số y = x-x, kế tiếp là 2/Dùng ( C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình: x-3x=m-3m CÂU II (3 điểm): 1/Tính I=, kế tiếp là 2/Giải bất phương trình:, bên cạnh đó 3/Tìm những đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=, kế tiếp là CÂU III (1 điểm): Cho https://nslide.com/de-thi/on-tn-2010-toan-so-10.ipfmvq.html