ÔN TN 2010(Toán -Số 10)

Đăng ngày 4/18/2010 5:32:54 PM | Thể loại: Toán học 12 | Chia sẽ bởi: Trí Lê Thanh | Lần tải: 18 | Lần xem: 20 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


ÔN THI TN 2010(TOÁN -S 10)

Thời gian làm bài :150 phút (Không k giao đề).

I/PHẦN CHUNG (7 điểm)

 CÂU I ( 3 đim):

           1/Kho sát s biến thiên và v đồ th ( C) ca hàm s y = x-x.

            2/Dùng ( C) bin lun theo m s nghim ca phương trình:

                                                  x-3x=m-3m 

CÂU II (3 đim):

      1/Tính                        I=.

      2/Gii bt phương trình:.

      3/Tìm các đường tim cn ca đồ th hàm s y=.

CÂU III (1 điểm):

          Cho hình hp ch nht ABCD.A’B’C’D’ cóAA’=a, AB=b, AD=c.

     1/Xác định tâm và tính bán kính mt cu đi qua 8 đỉnh ca hình hp.

     2/Tính bán kính đường tròn giao tuyến ca mp(ABCD) vi mt cu trên.

 

II/PHẦN T CHN (3 điểm):

Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phn sau để làm bài .

Nếu chọn cả 2 sẽ không được chấm bài phần tự chọn

A/ Phn 1 :Chương trình chuẩn

CÂU IVa/ (2 đi ểm)       

   Trong không gian Oxyz cho 4 đim A(4;-1;1), B(4;3;1), C (4;3;2),và D( 4;-1;2).

                 1/ Chng minh 4 đim A,B,C,D đồng phng.

                 2/Viết phương trình tham s hình chiếu vuông góc ca đường thng AB trên   các mt phng ta độ.

 

Câu Va/(1 điểm)

                Biết zvà z là các nghim ca phương trình x+x+2=0.

                                           Tính z+z và+.

   B/ Phn 2 :Chương trình nâng cao:

CÂU IVb( 2 đim):

            Trong không gian Oxyz cho 4 đim A(1;-1;2), B(1;-1;3), C (4;-1;2),và D( 4;-1;2).

                  1/ Chng minh 4 đim A,B,C,D đồng phng.

                  2/Gi A’ là hình chiếu vuông góc ca A trên mt phng Oxy,viết phương trình.. tham s hình chiếu vuông góc ca đường thng A’B trên c ác mt phng ta độ

C ÂU Vb/(1 điểm):

           Gii phương trình sau trên tp s phc:

                                                 3x+(3+2i)x - = i x

                                                                 *****Hết*****

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc