Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


ÔN THI TN 2010(TOÁN -S 10)

Thời gian làm bài :150 phút (Không k giao đề).

I/PHẦN CHUNG (7 điểm)

 CÂU I ( 3 đim):

           1/Kho sát s biến thiên và v đồ th ( C) ca hàm s y = x-x.

            2/Dùng ( C) bin lun theo m s nghim ca phương trình:

                                                  x-3x=m-3m 

CÂU II (3 đim):

      1/Tính                        I=.

      2/Gii bt phương trình:.

      3/Tìm các đường tim cn ca đồ th hàm s y=.

CÂU III (1 điểm):

          Cho hình hp ch nht ABCD.A’B’C’D’ cóAA’=a, AB=b, AD=c.

     1/Xác định tâm và tính bán kính mt cu đi qua 8 đỉnh ca hình hp.

     2/Tính bán kính đường tròn giao tuyến ca mp(ABCD) vi mt cu trên.

 

II/PHẦN T CHN (3 điểm):

Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phn sau để làm bài .

Nếu chọn cả 2 sẽ không được chấm bài phần tự chọn

A/ Phn 1 :Chương trình chuẩn

CÂU IVa/ (2 đi ểm)       

   Trong không gian Oxyz cho 4 đim A(4;-1;1), B(4;3;1), C (4;3;2),và D( 4;-1;2).

                 1/ Chng minh 4 đim A,B,C,D đồng phng.

                 2/Viết phương trình tham s hình chiếu vuông góc ca đường thng AB trên   các mt phng ta độ.

 

Câu Va/(1 điểm)

                Biết zvà z là các nghim ca phương trình x+x+2=0.

                                           Tính z+z và+.

   B/ Phn 2 :Chương trình nâng cao:

CÂU IVb( 2 đim):

            Trong không gian Oxyz cho 4 đim A(1;-1;2), B(1;-1;3), C (4;-1;2),và D( 4;-1;2).

                  1/ Chng minh 4 đim A,B,C,D đồng phng.

                  2/Gi A’ là hình chiếu vuông góc ca A trên mt phng Oxy,viết phương trình.. tham s hình chiếu vuông góc ca đường thng A’B trên c ác mt phng ta độ

C ÂU Vb/(1 điểm):

           Gii phương trình sau trên tp s phc:

                                                 3x+(3+2i)x - = i x

                                                                 *****Hết*****

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

ÔN TN 2010(Toán -Số 10)

Đăng ngày 4/18/2010 5:32:54 PM | Thể loại: Toán học 12 | Lần tải: 18 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ÔN TN 2010(Toán -Số 10), Toán học 12. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện ÔN TN 2010(Toán -Số 10) .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu ÔN TN 2010(Toán -Số 10) thuộc chủ đề Toán học 12 được chia sẽ bởi bạn Trí Lê Thanh đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại Toán học 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem ÔN THI TN 2010(TOÁN -SỐ 10) Thời gian làm bài :150 phút (Không kể giao đề), bên cạnh đó I/PHẦN CHUNG (7 điểm) CÂU I ( 3 điểm): 1/Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C) của hàm số y = x-x, cho biết thêm 2/Dùng ( C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình: x-3x=m-3m CÂU II (3 điểm): 1/Tính I=, thêm nữa 2/Giải bất phương trình:, tiếp theo là 3/Tìm những đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=, cho biết thêm CÂU III (1 điểm): Cho

https://nslide.com/de-thi/on-tn-2010-toan-so-10.ipfmvq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 12


ÔN THI TN 2010(TOÁN -SỐ 10)
Thời gian làm bài :150 phút (Không kể giao đề).
I/PHẦN CHUNG (7 điểm)
CÂU I ( 3 điểm):
1/Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C) của hàm số y = x-x.
2/Dùng ( C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình:
x-3x=m-3m
CÂU II (3 điểm):
1/Tính I=.
2/Giải bất phương trình:.
3/Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=.
CÂU III (1 điểm):
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ cóAA’=a, AB=b, AD=c.
1/Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp.
2/Tính bán kính đường tròn giao tuyến của mp(ABCD) với mặt cầu trên.

II/PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm):
Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phần sau để làm bài .
Nếu chọn cả 2 sẽ không được chấm bài phần tự chọn
A/ Phần 1 :Chương trình chuẩn
CÂU IVa/ (2 đi ểm)
Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(4;-1;1), B(4;3;1), C (4;3;2),và D( 4;-1;2).
1/ Chứng minh 4 điểm A,B,C,D đồng phẳng.
2/Viết phương trình tham số hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên các mặt phẳng tọa độ.

Câu Va/(1 điểm)
Biết zvà z là các nghiệm của phương trình x+x+2=0.
Tính z+z và+.
B/ Phần 2 :Chương trình nâng cao:
CÂU IVb( 2 điểm):
Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(1;-1;2), B(1;-1;3), C (4;-1;2),và D( 4;-1;2).
1/ Chứng minh 4 điểm A,B,C,D đồng phẳng.
2/Gọi A’ là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng Oxy,viết phương trình.. tham số hình chiếu vuông góc của đường thẳng A’B trên c ác mặt phẳng tọa độ
C ÂU Vb/(1 điểm):
Giải phương trình sau trên tập số phức:
3x+(3+2i)x - = i x
*****Hết*****

Sponsor Documents