Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

MỘT SỐ BÀI TẬP TOÁN.

Bài1: Giải phương trình: 3x- log68x = log6(33x + x2 – 9).

Bài2: Giải phương trình: cos3x.sin2x – cos4x.sinx = sin3x + .

Bài3: Giải phương trình: + = .

Bài4: Giải phương trình:  3cosx(1 - ) – cos2x = 2. Sin2x – 1.

Bài5: Giải phương trình:  log2x + 2log7x = 2 + log2xlog7x.

Bài6: Giải phương trình: 2(sin4x + cos4x) + cos4x + 2sin2x – m = 0

           Tìm m để phương trình có ít nhất 1 nghiệm thuộc đoạn .

Bài7: Giải phương trình: sin2x + sin23x – 3cos22x = 0.

Bài8: Giải phương trình: 48 - - (1 + cotg2x.cotgx) = 0.

Bài9: Giải bất phương trình: - x – 1.

Bài10: Giải phương trình: sin2x – cos2x = 3sinx + cosx – 2.

Bài11: Giải phương trình: + = 2x + 2.

Bài12: Giải phương trình: logx2(2 + x) + logx = 2.

Bài13: Giải phương trình: 3cos4x – 8cos6x + 2cos2x + 3 = 0.

Bài14:Giải bất phương trình: (x + 1)x + ( 2x + 5).x + 6 0.

Bài15: Giải phương trình: 4sin3x + 4sin2x + 3sin2x + 6cosx = 0

Bài16: Giải phương trình: x + = 2 + 3x..

Bài17: Giải bất phương trình:   1.

Bài18: Giải phương trình: 2cos2x + sin2x.cosx + cos2x.sinx = 2(sinx + cosx).

Bài19: Giải phương trình: - .

Bài20: Giải phương trình:  2x2 – 8x + 3(5 – x)= 12.

Bài21: Giải phương trình: (2sin2x – 1)tg22x + 3( 2cos2x – 1) = 0.

Bài22: Chứng minh rằng phương trình sau có nghiệm:  5x5 + 4x4 + 6x3 – 2x2 + 5x+ 4 = 0.

Bài23: Giải phương trình: sin3x – cos3x = cos2x.tan. tan.

Bài24: Giải phương trình: 3 + = x.

Bài25: Giải phương trình: cos3x + 2cos2x = 1 – 2sinx.sin2x.

Bài26: Giải phương trình: 3cotg2x + 2sin2x = (2 + 3)cosx.

Bài27: Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số: y= (x + 1).

Bài28: Giải bất phương trình: 16x – 3x 4x + 9x.

Bài29: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:  y= .

Bài30: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y= sin2x + .cosx.

Bài31: Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số: y= (sinx + 3cosx).(2sinx – 3cosx).

Bài32: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y= trên đoạn .

Bài33: Giải bất phương trình: -4 x2 – 2x – 8.

Bài34: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: y= x + .

Bài35: Xác định m để hàm số y= x4 – 2mx2 + 2m + m4 có cực đại, cực tiểu lập thành tam giác đều.

Bài36: Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số: y=  .

Bài37: Giải phương trình:   = 2sinx  + .

Bài38: Giải phương trình:    2log3(x – 2) + log3(x – 4)2 = 0.

Bài39: Giải bất phương trình< 2.

Bài40: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y= 2(1 + sin2x.cos4x) - (cos4x – cos8x).

Bài41: Giải phương trình: sinx(1 + tg2x) + tg2x = 1.

Bài42: Giải bất phương trình: > .

Bài43: Giải phương trình: 4sin3x.cos3x + 4cos3x.sin3x + 3cos4x = 3.

Bài44: Giải phương trình: 2sin2x(4sin4x – 1) = cos2x(7cos22x + 3cos2x – 4).

Bài45: Giải phương trình: sin22x – cos28x = cos10x.

Bài46: Giải phương trình:

Bài47: Giải phương trình: (2sinx + 1).(2sin2x – 1) = 3 – 4cos2x.

Bài48: Giải phương trình: 1 + sin32x + cos32x = sin4x.

Bài49: Giải bất phương trình:    >0.

Bài50: Giải phương trình: 

Bài51:  Giải phương trình:

Bài52: Giải phương trình:

Bài53: Tìm giá trị lớn nhất giá trị và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y= 5cosx – cos5x trên

Bài54: Giải bất phương trình: > 2.

Bài55: Giải phương trình: tg2x + cotgx = 8cos2x.

Bài56: Giải phương trình:

Bài57: Giải phương trình: sin4x + cos4x – cos2x + sin22x =0.

Bài58: Giải bất phương trình: log2x + log3x < 1 + log2x.log3x.

Bài59: Giải phương trình:        

Bài60: Giải phương trình: 

Người soạn:   Trần hà vĩ.

 

 

 

…Hết….

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Đăng ngày 5/27/2009 7:16:21 PM | Thể loại: Toán 12 | Lần tải: 30 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT, Toán 12. . nslide chia sẽ đến đọc giả tài liệu PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT thuộc thể loại Toán 12 được giới thiệu bởi thành viên Hải Hoàng Văn đến mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Toán 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem SỐ BÀI TẬP TOÁN, thêm nữa Bài1: Giải phương trình: 3x- log68x = log6(33x + x2 – 9), cho biết thêm Bài2: Giải phương trình: cos3x, tiếp theo là sin2x – cos4x, thêm nữa sinx = sin3x + , bên cạnh đó Bài3: Giải phương trình:  +  = ,còn cho biết thêm Bài4: Giải phương trình: 3cosx(1 - ) – cos2x = 2, nói thêm là Sin2x – 1,còn cho biết thêm Bài5: Giải phương trình: log2x + 2log7x = 2 + log2xlog7x, nói thêm là Bài6: Giải phương trình: 2(sin4x + cos4x) + cos4x + 2sin2x – m = 0 Tìm m để phương trình có chí ít

https://nslide.com/de-thi/phuong-trinh-bat-phuong-trinh-logarit.4s9euq.html

Sponsor Documents