Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
Page 1 of 2  
www.englishpractice.com – Learn and practice English online.  
Difference between which and what  
Which and what are often both possible with little difference of meaning.  
Which is the coldest region in the world? OR What is the coldest  
region in the world?  
Which train did you come on? OR What train did you come on?  
Which is preferred when the speaker is thinking of a limited number of choices.  
Which color do you like ? blue, pink or green? (More natural than ?  
What color do you like ? blue, pink or green?'  
What is preferred when the speaker is not thinking of a limited number of choices.  
What language do they speak in Indonesia?  
Which and what  
Both which and what can be used before nouns to ask questions about people and  
things.  
What writer do you like best? OR Which writer do you like best?  
Before a pronoun or a noun with a determiner we use which of. What is not  
possible in this case.  
Which of these books are yours? (NOT What of these books are  
yours?)  
Which of us is going to do the shopping? (NOT What of us is going  
to do the shopping?)  
Page 2 of 2  
www.englishpractice.com – Learn and practice English online.  
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

THE DIFERENCES BETWEEN "WHICH avd WHAT"

Đăng ngày 8/1/2011 3:07:35 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Lần tải: 36 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: 0.02 M | File type: pdf
0 lần xem

đề thi THE DIFERENCES BETWEEN WHICH avd WHAT , Tiếng Anh 9. . Chúng tôi chia sẽ đến đọc giả tài liệu THE DIFERENCES BETWEEN WHICH avd WHAT .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , đề thi THE DIFERENCES BETWEEN WHICH avd WHAT thuộc danh mục Tiếng Anh 9 được chia sẽ bởi thành viên Mai Trần Thanh tới cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Tiếng Anh 9 , có 2 trang, thuộc file .pdf, cùng mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 9 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu

https://nslide.com/de-thi/the-diferences-between-which-avd-what.gqw8wq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 9


Sponsor Documents