Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Trac nghiem Chuong ham so mu-logarit

Đăng ngày 9/28/2016 6:11:23 AM | Thể loại: Toán học 12 | Lần tải: 474 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Trac nghiem Chuong ham so mu-logarit, Toán học 12. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - CHƯƠNG 2: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT 1. Luỹ thừa Câu1: Tính: K = ta được:A. 12B. 16C. 18D. 24 Câu2: Tính: K = ta được A. 10B. -10C. 12D. 15 Câu3: Tính: K = ta đượcA. B. C. D. Câu4: Tính: K = ta đượcA. 90B. 121C. 120D. 125 Câu5: Tính: K = ta đượcA. 2B. 3C. -1D. 4 Câu6: Cho a... Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Trac nghiem Chuong ham so mu-logarit .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Trac nghiem Chuong ham so mu-logarit thuộc thể loại Toán học 12 được chia sẽ bởi bạn Xá Nguyễn Văn đến mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Toán học 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 12 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - CHƯƠNG 2: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT 1, nói thêm Luỹ thừa Câu1: Tính: K = ta được: A, bên cạnh đó 12 B, thêm

https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-chuong-ham-so-mu-logarit.pown0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 12


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - CHƯƠNG 2: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT
1. Luỹ thừa
Câu1: Tính: K = ta được: A. 12 B. 16 C. 18 D. 24
Câu2: Tính: K = ta được A. 10 B. -10 C. 12 D. 15
Câu3: Tính: K = ta được A. B. C. D.
Câu4: Tính: K = ta được A. 90 B. 121 C. 120 D. 125
Câu5: Tính: K = ta được A. 2 B. 3 C. -1 D. 4
Câu6: Cho a là một số dương, biểu thức viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
A. B. C. D.
Câu7: Biểu thức aviết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
A. B. C. D.
Câu8: Biểu thức x > 0) viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
A. B. C. D.
Câu9: Cho f(x) = Khi đó f(0,09) bằng: A. 0,1 B. 0,2 C. 0,3 D. 0,4
Câu10: Cho f(x) = Khi đó fbằng: A. 1 B. C. D. 4
Câu11: Cho f(x) = Khi đó f(2,7) bằng: A. 2,7 B. 3,7 C. 4,7 D. 5,7
Câu12: Tính: K = ta được: A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu13: Trong các phương trình sau đây, phương trình nào có nghiệm?
A. + 1 = 0 B. C. D.
Câu14: Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. B.
C. D.
Câu15: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. B. C. D.
Câu16: Cho (( > ((. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. ( < ( B. ( > ( C. ( + ( = 0 D. (.( = 1
Câu17: Cho K = biểu thức rút gọn của K là:
A. x B. 2x C. x + 1 D. x - 1
Câu18: Rút gọn biểu thức: ta được:
A. 9a2b B. -9a2b C. D. Kết quả khác
Câu19: Rút gọn biểu thức: ta được:
A. x4(x + 1) B. C. D.
Câu20: Rút gọn biểu thức: ta được:
A. B. C. D.
Câu21: Biểu thức K = viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là:
A. B. C. D.
Câu22: Rút gọn biểu thức K = ta được:
A. x2 + 1 B. x2 + x + 1 C. x2 - x + 1 D. x2 - 1
Câu23: Nếu thì giá trị của ( là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu24: Cho Mệnh đề nào sau đây

Sponsor Documents