Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

 

Câu 1. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:

A.  B.

C.  D.

Câu 2. Hệ phương trình nào sau đây là hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn:

A.  B.

C.  D.

Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:

A.  B.

C.  D.

Câu 4. Hệ phương trình nào sau đây có duy nhất một nghiệm ?

A.  B.

C.  D.

Câu 5. Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm ?

A.  B.

C.  D.

Câu 6. Hệ phương trình nào sau đây có  vô số nghiệm ?

A.  B.

C.  D.

Câu 7. Hệ phương trình nào sau đây có  nghiệm là  (1;1) ?

1

 


A.  B.

C.  D.

Câu 8. Hệ phương trình nào sau đây có  nghiệm là  ?

A.  B.

C.  D.

Câu 9. Hệ phương trình   có  nghiệm là  :

A.  B.

C.  D.

Câu 10. Hệ phương trình   có  nghiệm là  :

A.  B.

C.  D.

Câu 11. Tìm độ dài hai cạnh của một tam giác vuông, biết rằng : Khi ta tăng mỗi cạnh 2cm thì diện tích tăng 17 cm2; khi ta giảm chiều dài  cạnh này 3cm và cạnh kia 1cm thì diện tích giảm 11cm2. Đáp án đúng là:

A. 5cm và 10cm  B. 4cm và 7cm

C. 2cm và 3cm D. 5cm và 6cm

 

Câu 12. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 250m. Tìm chiều dài và chiều rộng của thử ruộng biết rằng khi ta giảm chiều dài  3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng không đổi. Đáp án đúng là:

A. 32 m và 25 m  B. 75 m và 50 m

C. 50 m và 45 m D. 60 m và 40 m

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Trắc nghiệm hệ phương trình DS10

Đăng ngày 10/20/2016 7:58:13 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 348 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Trắc nghiệm hệ phương trình DS10, Đại số. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN Câu 1. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: A. B. C. D. Câu 2. Hệ phương trình nào sau đây là hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn: A. B. C. D. Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: A.... nslide chia sẽ đến cộng đồng tài liệu Trắc nghiệm hệ phương trình DS10 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi Trắc nghiệm hệ phương trình DS10 trong chủ đề Đại số được chia sẽ bởi thành viên Duyên Trần Kim tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Đại số , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán 10 Đại số ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN Câu 1, bên cạnh đó Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: A, nói thêm là B, bên cạnh đó 

https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-he-phuong-trinh-ds10.tzmo0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số


HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

Câu 1. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:
A. B. 
C. D. 
Câu 2. Hệ phương trình nào sau đây là hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn:
A. B. 
C. D. 
Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:
A. B. 
C. D. 
Câu 4. Hệ phương trình nào sau đây có duy nhất một nghiệm ?
A. B. 
C. D. 
Câu 5. Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm ?
A. B. 
C. D. 
Câu 6. Hệ phương trình nào sau đây có vô số nghiệm ?
A. B. 
C. D. 
Câu 7. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là (1;1) ?
A. B. 
C. D. 
Câu 8. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là ?
A. B. 
C. D. 
Câu 9. Hệ phương trình có nghiệm là :
A. B. 
C. D. 
Câu 10. Hệ phương trình có nghiệm là :
A. B. 
C. D. 
Câu 11. Tìm độ dài hai cạnh của một tam giác vuông, biết rằng : Khi ta tăng mỗi cạnh 2cm thì diện tích tăng 17 cm2; khi ta giảm chiều dài cạnh này 3cm và cạnh kia 1cm thì diện tích giảm 11cm2. Đáp án đúng là:
A. 5cm và 10cm B. 4cm và 7cm
C. 2cm và 3cm D. 5cm và 6cm

Câu 12. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 250m. Tìm chiều dài và chiều rộng của thử ruộng biết rằng khi ta giảm chiều dài 3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng không đổi. Đáp án đúng là:
A. 32 m và 25 m B. 75 m và 50 m
C. 50 m và 45 m D. 60 m và 40 m

Sponsor Documents