Trắc nghiệm hệ phương trình DS10

Đăng ngày 10/20/2016 7:58:13 PM | Thể loại: Đại số | Chia sẽ bởi: Duyên Trần Kim | Lần tải: 348 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 


HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

 

Câu 1. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:

A.  B.

C.  D.

Câu 2. Hệ phương trình nào sau đây là hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn:

A.  B.

C.  D.

Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:

A.  B.

C.  D.

Câu 4. Hệ phương trình nào sau đây có duy nhất một nghiệm ?

A.  B.

C.  D.

Câu 5. Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm ?

A.  B.

C.  D.

Câu 6. Hệ phương trình nào sau đây có  vô số nghiệm ?

A.  B.

C.  D.

Câu 7. Hệ phương trình nào sau đây có  nghiệm là  (1;1) ?

1

 


A.  B.

C.  D.

Câu 8. Hệ phương trình nào sau đây có  nghiệm là  ?

A.  B.

C.  D.

Câu 9. Hệ phương trình   có  nghiệm là  :

A.  B.

C.  D.

Câu 10. Hệ phương trình   có  nghiệm là  :

A.  B.

C.  D.

Câu 11. Tìm độ dài hai cạnh của một tam giác vuông, biết rằng : Khi ta tăng mỗi cạnh 2cm thì diện tích tăng 17 cm2; khi ta giảm chiều dài  cạnh này 3cm và cạnh kia 1cm thì diện tích giảm 11cm2. Đáp án đúng là:

A. 5cm và 10cm  B. 4cm và 7cm

C. 2cm và 3cm D. 5cm và 6cm

 

Câu 12. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 250m. Tìm chiều dài và chiều rộng của thử ruộng biết rằng khi ta giảm chiều dài  3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng không đổi. Đáp án đúng là:

A. 32 m và 25 m  B. 75 m và 50 m

C. 50 m và 45 m D. 60 m và 40 m

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Trắc nghiệm hệ phương trình DS10, Đại số. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN Câu 1. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: A. B.  C. D.  Câu 2. Hệ phương trình nào sau đây là hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn: A.  B.  C. D.  Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: A.... nslide chia sẽ đến cộng đồng tài liệu Trắc nghiệm hệ phương trình DS10 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi Trắc nghiệm hệ phương trình DS10 trong chủ đề Đại số được chia sẽ bởi thành viên Duyên Trần Kim tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Đại số , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán 10 Đại số ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN Câu 1, bên cạnh đó Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: A, nói thêm là  B, bên cạnh đó  https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-he-phuong-trinh-ds10.tzmo0q.html