Trắc nghiệm Phương trình logarit

Đăng ngày 10/26/2016 2:12:36 PM | Thể loại: ĐS-GT 11 | Chia sẽ bởi: Hương Nguyễn Thị Việt | Lần tải: 176 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

 


PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

 

Câu 1)  Phương trình   nghiệm

 A. B.                C.                    D. 87

Câu 2)  Số nghiệm của phương trình :

 A. 2 B.1                     C. 3        D. 0

Câu 3)  Tập nghiệm của phương trình :

    A.                 B.          C.        D.

Câu 4)  Số nghiệm của phương trình :  

 A.1                             B. 3                    C. 0                     D.2

Câu 5)  Phương trình : tổng các nghiệm :

 A.                     B. 12                      C. 5                    D. 66

Câu 6)    Phương trình :   nghiệm :  

 A. 2                        B.  4                          C.  16                 D. 8

Câu 7)  Cho phương trình . Phát biểu nào sau đây đúng:

 A.            B.        C.      D.

Câu 8)  Phương trình: tập nghiệm :

 A.  B.                   C.        D.

Câu 9)  Số nghiệm của phương trình: :

 A. 0 B.3                 C.2                 D. 1

Câu 10)  Tập nghiệm phương trình:   :

 A.  B.                   C.        D.

Câu 11)  Phương trình: bao nhiêu nghiệm:

 A. 0 B.1                  C. 2               D. 4

 

Câu 12)  Phương trình: không tương đương với mệnh đề nào sau đây:

 A.       B.           C. hay         D. loại)

Câu 13)  Phương trình: nghiệm :

 A.  B.                   C.        D.

Câu 14)  Tìm m để phương trình 4 nghiệm phân biệt trong đó 3 nghiệm lớn hơn -1.


 A.  B.                   C. Đáp án khác        D.

Câu 1)  Số nghiệm dương của phương trình: :

 A. 1 nghiệm B .3 nghiệm             C. 2 nghiệm       D. nghiệm   

Câu 2)  Số nghiệm phương trình :

 A.  3 B. nghiệm                  C. 1                 D. 2

Câu 3)  Tìm để phương trình 4 nghiệm thực phân biệt:

 A.    B                  C.                   D.

Câu 4)  Phương trình tương đương với phương trình nào dưới đây

 A.  B.                 C.                  D.

Câu 5)  Tìm m để phương trình : nghiệm duy nhất nhỏ hơn 1

 A.                              B.             C.                  D. Không tồn tại m

Câu 6)  Cho phương trình , với m tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình trên 1 nghiệm :

 A.           B. hoặc      C. hoặc     D. .

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

A

C

D

B

C

B

B

D

C

B

D

A

D

C

D

D

B

A

C

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Trắc nghiệm Phương trình logarit, ĐS-GT 11. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT Phươngtrìnhcónghiệmlà A.B.C.D.87 Sốnghiệmcủaphươngtrình :  A.2B.1C. 3D.0 Tậpnghiệmcủaphươngtrình : A.B.C.D. Sốnghiệmcủaphươngtrình:là A.1B.3C.0D.2 Phươngtrình : cótổngcácnghiệmlà : A.B.12 C.5D.66 Phươngtrình : cónghiệmlà : A.2B. 4C.16D. 8 Cho phươngtrình .... nslide.com giới thiệu tới mọi người tài liệu Trắc nghiệm Phương trình logarit .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện Trắc nghiệm Phương trình logarit trong chuyên mục ĐS-GT 11 được giới thiệu bởi bạn Hương Nguyễn Thị Việt đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào mục ĐS-GT 11 , có 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán học 11 Đại số và Giải tích 11 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT Phươngtrìnhcónghiệmlà A, thêm nữa B, cho biết thêm C,còn cho biết thêm D, nói thêm 87 Sốnghiệmcủaphươngtrình :  A, bên cạnh đó 2B, cho biết thêm 1C, bên cạnh đó 3D, kế tiếp là 0 Tậpnghiệmcủaphươngtrình : A, cho biết thêm B, kế tiếp là C, thêm nữa D, bên cạnh đó  Sốnghiệmcủaphươngtrình:là A, thêm nữa 1B, bên cạnh đó 3C, thêm nữa 0D, kế tiếp là 2 Phươngtrình : cótổngcácnghiệmlà : A, https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-phuong-trinh-logarit.lrto0q.html