Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

TRĂC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

1. Phöông trình  coù nghieäm laø:

a.    b.   c.   d.

2.Phöông trình  coù nghieäm laø:

a.    b.    c.    d.

 

3. Phương trình có các họ nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

4. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

5. Phương trình có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

6. Phương trình có các nghiệm là;

 a.  b.  c.  d.

7. Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình là:

 a.  b.  c.  d.

8. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

9. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d. Vô nghiệm.

10. Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình: là:

 a.  b.  c.  d.

11. Phương trình có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

12. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d. Vô nghiệm

13. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

14. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

15. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

16. Để phương trình: có nghiệm, tham số a phải thỏa điều kiện:

 a.  b.  c.  d.

17. Cho phương trình . Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình là:

 a.  b.  c.  d.

18. Để phương trình có nghiệm, tham số a phải thỏa mãn điều kiện:

 a.  b.  c.  d.

19. Phương trình: có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

20. Phương trình: có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

21. Để phương trình: có nghiệm, các giá trị thích hợp của tham số m là:

 a.  b.  c.  d.

22. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

23. Để phương trình có nghiệm, tham số m phải thỏa mãn điều kiện:

 a.  b.  c.  d.

24. Cho phương trình: . Các nghiệm của phương trình thuộc khoảng là:

 a.   b.  c.  d.

25. Để phương trình: có nghiệm, thì các giá trị cần tìm của tham số m là:

 a.  b.  c.  d.

26. Phương trình có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

27. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

28. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

29. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

30. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

31. Cho phương trình: . Để phương trình có nghiệm thì giá trị thích hợp của tham số là:

 a.  b.  c.  d.

32. Phương trình: có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

33. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

34. Để phương trình có nghiệm, điều kiện thích hợp cho tham số a là:

 a.  b.  c.  d.

35. Phương trình: có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d. Vô nghiệm

36. Phương trình có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

37. Cho phương trình: , trong đó m là tham số thực. Để phương trình có nghiệm, các giá trị thích hợp của m là:

 a.  b.  c.  d.

38. Phương trình có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

39. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.

 c.  d.

40. Cho phương trình: trong đó m là tham số. Để phương trình là vô nghiệm, thì các giá trị thích hợp của m là:

 a.  b.  c.  d.

41. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

42. Phương trình: có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

43. Cho phương trình: , trong đó m là tham số. Để phương trình có nghiệm, các giá trị thích hợp của m là:

 a.  b.  c.  d.

44. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

45. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

46. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

47. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

48. Cho phương trình . Để phương trình vô nghiệm, các giá trị của tham số m phải thỏa mãn điều kiện:

 a.  b.  c.  d.

49. Phương trình có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

50. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

51. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

52. Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình: là:

 a.  b.  c.  d.

53. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

54. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

55. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d. Vô nghiệm.

56. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d. Vô nghiệm.

57. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

58. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

59. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

60. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

61. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

62. Cho phương trình và các họ số thực:

 I.  II.  III.  IV.

Chọn trả lời đúng: Nghiệm của phương trình là:

 a. I, II b. I, III c. II, III d. II, IV

63. Cho phương trình và các tập hợp số thực:

 I.  II.  III.  IV.

Chọn trả lời đúng về nghiệm của phương trình:

 a. Chỉ I b. Chỉ II c. I, III d. I, IV

64. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

65. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

1

 

Nguyễn Xuân Thọ  Trường THPT Lê Hồng Phong

Điện Thoại: 0914 379466; 031 3677101

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Trac nghiem phuong trinh luong giac

Đăng ngày 9/10/2016 11:10:12 AM | Thể loại: Toán 11 | Lần tải: 1493 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Trac nghiem phuong trinh luong giac, Toán 11. TRĂC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1. Phương trình có nghiệm là: A. B. C. D. 2.Phương trình có nghiệm là: A. B. C. D. 3. Phương trình có các họ nghiệm là: a. b. c. d. 4. Phương trình có nghiệm là: a. b. c. d. 5. Phương trình có các nghiệm là: a. b. c. d. 6.... nslide.com trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Trac nghiem phuong trinh luong giac .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Trac nghiem phuong trinh luong giac thuộc thể loại Toán 11 được chia sẽ bởi thành viên Tuyên Phạm đến các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Toán 11 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 11 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem TRĂC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1, bên cạnh đó Phương trình có nghiệm là: A, tiếp theo là B, kế tiếp là C, cho biết thêm D, bên cạnh đó 2, nói thêm là Phương trình có

https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-phuong-trinh-luong-giac.tdfn0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 11


TRĂC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
1. Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 
2.Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 

3. Phương trình có các họ nghiệm là:
a. b. c. d. 
4. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
5. Phương trình có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
6. Phương trình có các nghiệm là;
a. b. c. d. 
7. Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình là:
a. b. c. d. 
8. Phương trình: có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
9. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. Vô nghiệm.
10. Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình: là:
a. b. c. d. 
11. Phương trình có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
12. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. Vô nghiệm
13. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
14. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
15. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
16. Để phương trình: có nghiệm, tham số a phải thỏa điều kiện:
a. b. c. d. 
17. Cho phương trình . Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình là:
a. b. c. d. 
18. Để phương trình có nghiệm, tham số a phải thỏa mãn điều kiện:
a. b. c. d. 
19. Phương trình: có nghiệm là:
a. b. c. d. 
20. Phương trình: có nghiệm là:
a. b. c. d. 
21. Để phương trình: có nghiệm, các giá trị thích hợp của tham số m là:
a. b. c. d. 
22. Phương trình: có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
23. Để phương trình có nghiệm, tham số m phải thỏa mãn điều kiện:
a. b. c. d. 
24. Cho phương trình: . Các nghiệm của phương trình thuộc khoảng là:
a. b. c. d. 
25. Để phương trình: có nghiệm, thì các giá trị cần tìm của tham số m là:
a. b. c. d. 
26. Phương trình có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
27. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
28. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
29. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
30. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
31. Cho phương trình: . Để phương trình có nghiệm thì giá trị thích hợp của tham số là:
a. b. c. d. 
32. Phương trình: có nghiệm là:
a. b. c. d. 
33. Phương trình có nghiệm là:
a. 

Sponsor Documents