Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Toán học >  Toán 12 > 
Thư viện Đề thi & Kiểm tra TRAC NGHIEM PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Có ĐA)
Download tai lieu Toán học Toán 12 TRAC NGHIEM PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Có ĐA) mien phi,tai lieu TRAC NGHIEM PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Có ĐA) mien phi,bai giang TRAC NGHIEM PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Có ĐA) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 9/16/2016 2:35:52 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 844
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Phương trình mũ và phương trình lôgarít
Câu1: Phương trình có nghiệm là:
A. x = B. x = C. 3 D. 5
Câu2: Tập nghiệm của phương trình: là:
A.  B. {2; 4} C. D.
Câu3: Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 2
Câu4: Phương trình có nghiệm là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu5: Phương trình: có nghiệm là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu6: Phương trình: có nghiệm là:
A. -3 B. 2 C. 3 D. 5
Câu7: Tập nghiệm của phương trình: là:
A. B. C. D. 
Câu8: Phương trình: có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu9: Phương trình: có nghiệm là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu10: Phương trình: có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu11: Xác định m để phương trình: có hai nghiệm phân biệt? Đáp án là:
A. m < 2 B. -2 < m < 2 C. m > 2 D. m ( 
Câu12: Phương trình: có nghiệm là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
Câu13: Phương trình: = 3lgx có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu14: Phương trình: = 0 có mấy nghiệm?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu15: Phương trình:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu16: Phương trình: có nghiệm là:
A. 24 B. 36 C. 45 D. 64
Câu17: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu18: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu19: Phương trình: = 1 có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu20: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu21: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu22: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 

Hệ phương trình mũ và lôgarít
Câu1: Hệ phương trình: với x ≥ y có mấy nghiệm?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Câu2: Hệ phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu3: Hệ phương trình: có mấy nghiệm?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu4: Hệ ph
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Phuong_trinh_mu_logarit.doc