Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Ph­¬ng tr×nh mò vµ ph­¬ng tr×nh l«garÝt

C©u1: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A. x =   B. x =   C. 3  D. 5

C©u2: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.   B. {2; 4} C.  D.

C©u3: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D. 2

C©u4: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A. 3  B. 4  C. 5  D. 6

C©u5: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u6: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. -3  B. 2  C. 3  D. 5

C©u7: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u8: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u9: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 3  B. 2  C. 1  D. 0

C©u10: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u11: X¸c ®Þnh m ®Ó ph­¬ng tr×nh: cã hai nghiÖm ph©n biÖt? §¸p ¸n lµ:

 A. m < 2  B. -2 < m < 2  C. m > 2  D. m

C©u12: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 7  B. 8  C. 9  D. 10

C©u13: Ph­¬ng tr×nh: = 3lgx cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u14: Ph­¬ng tr×nh: = 0 cã mÊy nghiÖm?

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u15: Ph­¬ng tr×nh:

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u16: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 24  B. 36  C. 45  D. 64

C©u17: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u18: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.  C.  D.

C©u19: Ph­¬ng tr×nh: = 1 cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u20: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u21: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.  D.

C©u22: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.  D.

 

HÖ ph­¬ng tr×nh mò vµ l«garÝt

C©u1: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã mÊy nghiÖm?

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 0

C©u2: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u3: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã mÊy nghiÖm?

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u4: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u5: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ?

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u6: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ?

 A.   B.   C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u7: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u8: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u9: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u10: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ

 A.  B.  C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

TRAC NGHIEM PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Có ĐA)

Đăng ngày 9/16/2016 2:35:52 PM | Thể loại: Toán 12 | Lần tải: 844 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi TRAC NGHIEM PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Có ĐA), Toán 12. Phương trình mũ và phương trình lôgarít Câu1: Phương trình có nghiệm là: A. x = B. x = C. 3D. 5 Câu2: Tập nghiệm của phương trình: là: A.  B. {2; 4}C. D. Câu3: Phương trình có nghiệm là: A. B. C. D. 2 Câu4: Phương trình có nghiệm là: A. 3B. 4C. 5D. 6 Câu5: Phương trình: có nghiệm là: A. 2B. 3C.... Chúng tôi chia sẽ tới mọi người thư viện TRAC NGHIEM PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Có ĐA) .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , đề thi TRAC NGHIEM PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Có ĐA) thuộc thể loại Toán 12 được giới thiệu bởi thành viên Tuyên Phạm đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Toán 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 12 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Phương trình mũ và phương trình lôgarít Câu1: Phương trình có nghiệm là: A, bên cạnh đó x = B, nói thêm là x = C,còn cho biết thêm 3 D, bên cạnh

https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-phuong-trinh-mu-logarit-co-da.utkn0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 12


Phương trình mũ và phương trình lôgarít
Câu1: Phương trình có nghiệm là:
A. x = B. x = C. 3 D. 5
Câu2: Tập nghiệm của phương trình: là:
A.  B. {2; 4} C. D.
Câu3: Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 2
Câu4: Phương trình có nghiệm là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu5: Phương trình: có nghiệm là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu6: Phương trình: có nghiệm là:
A. -3 B. 2 C. 3 D. 5
Câu7: Tập nghiệm của phương trình: là:
A. B. C. D. 
Câu8: Phương trình: có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu9: Phương trình: có nghiệm là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu10: Phương trình: có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu11: Xác định m để phương trình: có hai nghiệm phân biệt? Đáp án là:
A. m < 2 B. -2 < m < 2 C. m > 2 D. m ( 
Câu12: Phương trình: có nghiệm là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
Câu13: Phương trình: = 3lgx có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu14: Phương trình: = 0 có mấy nghiệm?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu15: Phương trình:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu16: Phương trình: có nghiệm là:
A. 24 B. 36 C. 45 D. 64
Câu17: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu18: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu19: Phương trình: = 1 có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu20: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu21: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu22: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 

Hệ phương trình mũ và lôgarít
Câu1: Hệ phương trình: với x ≥ y có mấy nghiệm?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Câu2: Hệ phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu3: Hệ phương trình: có mấy nghiệm?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu4: Hệ ph

Sponsor Documents