Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Thời Gian :

BÀI THI SỐ 2

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Các số thỏa mãn điều kiện . Khi đó:

Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Số học sinh giỏi của khối 6 và khối 7 tương ứng tỉ lệ với 6,7. Biết số học sinh giỏi của khối 7 nhiều hơn số học sinh giỏi của khối 6 là 10 học sinh. Tổng số học sinh giỏi của hai khối là học sinh.

Câu 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Một khu đất hình chữ nhật chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 3 và 2. Diện tích khu đất là 5400. Như vậy chu vi của khu đất là m.

Câu 4:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Các số thỏa mãn điều kiện . Khi đó:

Câu 5:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Cho ba số tỉ lệ với các số . Khi đó, tỉ số bằng

Câu 6:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Biết . Khi đó

Câu 7:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Biết . Giá trị của biểu thức =

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 8:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Tỉ số của hai hỗn số (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

Câu 9:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Biết . Kết quả so sánh giữa giữa hai số

Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Biết . Kết quả so sánh giữa giữa hai số .

Thời Gian :

BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:Chọn đáp án đúng:
Cho 3 số x, y, z thỏa mãn . Ba số x,y,z là:

Câu 2:Chọn đáp án đúng:
Cho 3 số thỏa mãn . Ba số là:

Câu 3:Chọn đáp án đúng:
Hai cạnh của một hình chữ nhật tỉ lệ với 5 và 2. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Như vậy chu vi hình chữ nhật đó là:

55cm

60cm

56cm

65cm

Câu 4:Chọn đáp án đúng:
Cho hai số x, y. Biết 5x = 7y và y – x =18. Hai số x, y đó là:

x = 63; y = 45

x = 45; y = 63

x = -63; y = -45

x = -45; y = -63

Câu 5:Chọn đáp án đúng:
Giá trị của x thỏa mãn là:

30

5

-5

3

Câu 6:Chọn đáp án đúng:
Ba lớp 6, 7, 8 cùng tham gia trồng cây. Biết số cây lớp 6 trồng bằng số cây của lớp 7 và bằng số cây của lớp 8. Số cây lớp 7 trồng ít hơn tổng số cây lớp 6 và lớp 8 là 55 cây. Số cây đội I, II, III đã trồng tương ứng là:

20 cây, 30 cây, 40 cây

60 cây, 45 cây, 40 cây

40 cây, 45 cây, 60 cây

10 cây, 15 cây, 20 cây

Câu 7:Chọn đáp án đúng:
Ba số x, y, z thỏa mãn x : y : z = 2 : 3 : 5 và x + y + z = -90. Ba số đó là:

x = 18; y = 27; z = 45

x = 27; y = 18; z = 45

x = -18; y = -45; z = -27

x = -18; y = -27; z = -45

Câu 8:Chọn đáp án đúng:
Cho . Khi đó, giá trị của là:

4

-2

-4

2

Câu 9:Chọn đáp án đúng:
Hai số x, y thỏa mãn là:

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Cho 3 số x, y, z thỏa mãn . Ba số x, y, z là:

Hệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạnHệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạn 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

violympic 7 vong 6 lan 1

Đăng ngày 5/6/2012 10:37:08 AM | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 2.43 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi violympic 7 vong 6 lan 1, Toán học 7. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu violympic 7 vong 6 lan 1 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu violympic 7 vong 6 lan 1 thuộc thể loại Toán học 7 được giới thiệu bởi bạn My Phan Nguy�?n H� tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Toán học 7 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 7 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập            Thời Gian :  BÀI THI SỐ 2 Hãy viết số phù hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và sử dụng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1:Hãy viết số phù hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và sử dụng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập

https://nslide.com/de-thi/violympic-7-vong-6-lan-1.ons5xq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 7

Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Các số thỏa mãn điều kiện và . Khi đó:
Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Số học sinh giỏi của khối 6 và khối 7 tương ứng tỉ lệ với 6,7. Biết số học sinh giỏi của khối 7 nhiều hơn số học sinh giỏi của khối 6 là 10 học sinh. Tổng số học sinh giỏi của hai khối là học sinh.
Câu 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Một khu đất hình chữ nhật chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 3 và 2. Diện tích khu đất là 5400. Như vậy chu vi của khu đất là m.
Câu 4:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Các số thỏa mãn điều kiện và . Khi đó:
Câu 5:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho ba số tỉ lệ với các số và . Khi đó, tỉ số bằng
Câu 6:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Biết và . Khi đó
Câu 7:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Biết và . Giá trị của biểu thức =
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 8:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Tỉ số của hai hỗn số và là Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 9:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! Biết . Kết quả so sánh giữa giữa hai số và là
Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! Biết . Kết quả so sánh giữa giữa hai số và là
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Cho 3 số x, y, z thỏa mãn . Ba số x,y,z là:
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho 3 số thỏa mãn và . Ba số là:
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Hai cạnh của một hình chữ nhật tỉ lệ với 5 và 2. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Như vậy chu vi hình chữ nhật đó là:
55cm
60cm
56cm
65cm
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Cho hai số x, y. Biết 5x = 7y và y – x =18. Hai số x, y đó là:
x = 63; y = 45
x = 45; y = 63
x = -63; y = -45
x = -45; y = -63
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Giá trị của x thỏa mãn là:
30

Sponsor Documents