violympic 7 vong 6 lan 1

Đăng ngày 5/6/2012 10:37:08 AM | Thể loại: Toán học 7 | Chia sẽ bởi: My Phan Nguy�?n H� | Lần tải: 2 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 2.43 M | Loại file: doc

Thời Gian :

BÀI THI SỐ 2

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Các số thỏa mãn điều kiện . Khi đó:

Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Số học sinh giỏi của khối 6 và khối 7 tương ứng tỉ lệ với 6,7. Biết số học sinh giỏi của khối 7 nhiều hơn số học sinh giỏi của khối 6 là 10 học sinh. Tổng số học sinh giỏi của hai khối là học sinh.

Câu 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Một khu đất hình chữ nhật chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 3 và 2. Diện tích khu đất là 5400. Như vậy chu vi của khu đất là m.

Câu 4:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Các số thỏa mãn điều kiện . Khi đó:

Câu 5:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Cho ba số tỉ lệ với các số . Khi đó, tỉ số bằng

Câu 6:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Biết . Khi đó

Câu 7:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Biết . Giá trị của biểu thức =

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 8:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Tỉ số của hai hỗn số (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

Câu 9:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Biết . Kết quả so sánh giữa giữa hai số

Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Biết . Kết quả so sánh giữa giữa hai số .

Thời Gian :

BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:Chọn đáp án đúng:
Cho 3 số x, y, z thỏa mãn . Ba số x,y,z là:

Câu 2:Chọn đáp án đúng:
Cho 3 số thỏa mãn . Ba số là:

Câu 3:Chọn đáp án đúng:
Hai cạnh của một hình chữ nhật tỉ lệ với 5 và 2. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Như vậy chu vi hình chữ nhật đó là:

55cm

60cm

56cm

65cm

Câu 4:Chọn đáp án đúng:
Cho hai số x, y. Biết 5x = 7y và y – x =18. Hai số x, y đó là:

x = 63; y = 45

x = 45; y = 63

x = -63; y = -45

x = -45; y = -63

Câu 5:Chọn đáp án đúng:
Giá trị của x thỏa mãn là:

30

5

-5

3

Câu 6:Chọn đáp án đúng:
Ba lớp 6, 7, 8 cùng tham gia trồng cây. Biết số cây lớp 6 trồng bằng số cây của lớp 7 và bằng số cây của lớp 8. Số cây lớp 7 trồng ít hơn tổng số cây lớp 6 và lớp 8 là 55 cây. Số cây đội I, II, III đã trồng tương ứng là:

20 cây, 30 cây, 40 cây

60 cây, 45 cây, 40 cây

40 cây, 45 cây, 60 cây

10 cây, 15 cây, 20 cây

Câu 7:Chọn đáp án đúng:
Ba số x, y, z thỏa mãn x : y : z = 2 : 3 : 5 và x + y + z = -90. Ba số đó là:

x = 18; y = 27; z = 45

x = 27; y = 18; z = 45

x = -18; y = -45; z = -27

x = -18; y = -27; z = -45

Câu 8:Chọn đáp án đúng:
Cho . Khi đó, giá trị của là:

4

-2

-4

2

Câu 9:Chọn đáp án đúng:
Hai số x, y thỏa mãn là:

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Cho 3 số x, y, z thỏa mãn . Ba số x, y, z là:

Hệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạnHệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạn 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi violympic 7 vong 6 lan 1, Toán học 7. . nslide.com chia sẽ đến mọi người thư viện violympic 7 vong 6 lan 1 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu violympic 7 vong 6 lan 1 thuộc chủ đề Toán học 7 được chia sẽ bởi thành viên My Phan Nguy�?n H� tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Toán học 7 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán học 7 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu            Thời Gian :  BÀI THI SỐ 2 Hãy viết số phù hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và sử dụng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1:Hãy viết số phù hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và sử dụng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Các số thỏa https://nslide.com/de-thi/violympic-7-vong-6-lan-1.ons5xq.html