Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


BÀI 1: BẰNG NHAU

 

 

 

BÀI 2: TĂNG DẦN

 

 

 


BÀI 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
5 - 1 - 4 =

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
5 - 2 - 3 =

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
5 - 2 - = 2

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
5 - = 3

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
4 - 2 - 1 =

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

Câu 6:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
0 + 1 + 3 5 - 0

Câu 7:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
4 - 1 - 2 5 - 3 - 2

Câu 8:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
4 - 2 5 - 3

Câu 9:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
4 - 2 - 1 5 - 4

Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
2 + 1 5 - 1

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

VIOLYMPIC LOP 1 VONG 7

Đăng ngày 8/6/2012 1:52:44 PM | Thể loại: Lớp 1 | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.71 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi VIOLYMPIC LOP 1 VONG 7, Lớp 1. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu VIOLYMPIC LOP 1 VONG 7 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện VIOLYMPIC LOP 1 VONG 7 thuộc danh mục Lớp 1 được chia sẽ bởi thành viên Nhân Phùng Trọng đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào mục Lớp 1 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Violympic NH 2011 - 2012 Lớp 1 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu BÀI 1: BẰNG NHAU  BÀI 2: TĂNG DẦN  BÀI 3: Hãy điền số phù hợp vào chỗ , ngoài ra nhé ! Câu 1:Hãy điền số phù hợp vào chỗ , bên cạnh đó nhé ! 5 - 1 - 4 = Câu 2:Hãy điền số phù hợp vào chỗ , bên cạnh đó nhé ! 5 - 2 - 3 = Câu 3:Hãy điền số phù hợp vào chỗ , nói thêm là nhé ! 5 - 2 - 2 Câu 4:Hãy điền số phù hợp vào chỗ ,còn cho biết thêm nhé ! 5 - 3 Câu 5:Hãy điền số phù hợp vào chỗ , bên cạnh đó

https://nslide.com/de-thi/violympic-lop-1-vong-7.e4ddyq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Lớp 1


BÀI 1: BẰNG NHAU
BÀI 2: TĂNG DẦN

BÀI 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 5 - 1 - 4 =
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 5 - 2 - 3 =
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 5 - 2 - 2
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 5 - 3
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 4 - 2 - 1 =
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 6:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 0 + 1 + 3 5 - 0
Câu 7:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 4 - 1 - 2 5 - 3 - 2
Câu 8:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 4 - 2 5 - 3
Câu 9:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 4 - 2 - 1 5 - 4
Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 2 + 1 5 - 1

Sponsor Documents