VIOLYMPIC LOP 1 VONG 7

Đăng ngày 8/6/2012 1:52:44 PM | Thể loại: Lớp 1 | Chia sẽ bởi: Nhân Phùng Trọng | Lần tải: 6 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.71 M | Loại file: doc

 


BÀI 1: BẰNG NHAU

 

 

 

BÀI 2: TĂNG DẦN

 

 

 


BÀI 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
5 - 1 - 4 =

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
5 - 2 - 3 =

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
5 - 2 - = 2

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
5 - = 3

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
4 - 2 - 1 =

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

Câu 6:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
0 + 1 + 3 5 - 0

Câu 7:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
4 - 1 - 2 5 - 3 - 2

Câu 8:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
4 - 2 5 - 3

Câu 9:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
4 - 2 - 1 5 - 4

Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
2 + 1 5 - 1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi VIOLYMPIC LOP 1 VONG 7, Lớp 1. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu VIOLYMPIC LOP 1 VONG 7 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện VIOLYMPIC LOP 1 VONG 7 thuộc danh mục Lớp 1 được chia sẽ bởi thành viên Nhân Phùng Trọng đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào mục Lớp 1 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Violympic NH 2011 - 2012 Lớp 1 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu BÀI 1: BẰNG NHAU  BÀI 2: TĂNG DẦN  BÀI 3: Hãy điền số phù hợp vào chỗ , ngoài ra nhé ! Câu 1:Hãy điền số phù hợp vào chỗ , bên cạnh đó nhé ! 5 - 1 - 4 = Câu 2:Hãy điền số phù hợp vào chỗ , bên cạnh đó nhé ! 5 - 2 - 3 = Câu 3:Hãy điền số phù hợp vào chỗ , nói thêm là nhé ! 5 - 2 - 2 Câu 4:Hãy điền số phù hợp vào chỗ ,còn cho biết thêm nhé ! 5 - 3 Câu 5:Hãy điền số phù hợp vào chỗ , bên cạnh đó https://nslide.com/de-thi/violympic-lop-1-vong-7.e4ddyq.html