violympic lop 7 vong 1

Đăng ngày 4/15/2014 12:49:24 PM | Thể loại: Tiếng Anh 5 | Chia sẽ bởi: My Nguyễn Thị | Lần tải: 7 | Lần xem: 17 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: docx

VÒNG 16 - LP 5 Ngày 25-03-2014
CP HUYN

BÀI THI SỐ 3 : Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân thì phải viết số thập phân gọn nhất dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: 101 x 9,753 – 9,753 = ……………………
Câu 2: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật kích thước các số đo trong lòng bể : dài 4m; rộng 3m; cao 2m5dm. Biết 75% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi trong bể đang chứa bao nhiêu lít nước? Trả lời: Trong bể đang chứa ………. lít nước.
Câu 3: Người ta xếp 1000 khối lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một khối lập phương lớn. Tính diện tích toàn phần khối lập phương lớn.
Trả lời: Diện tích toàn phần khối lập phương lớn  . …………….
Câu 4: Một nhà máy quý I theo kế hoạch phải sản xuất được 8000 sản phẩm, nhưng do cải tiến kỹ thuật nên nhà máy đã làm tăng năng suất được 25% so với kế hoạch. Hỏi thực tế quý I nhà máy đã làm được bao nhiêu sản phẩm? Trả lời: Thực tế quý I nhà máy đã làm được ………….. sản phẩm.
Câu 5: Biết số A lớn hơn trung bình cộng của số A các số 1986; 1998 2042 4 đơn vị. Tìm số A. Trả lời: Số A ……………
Câu 6: Hãy cho biết tất cả bao nhiêu số thập phân 3 chữ sốphần thập phân, lớn hơn 9,2 nhỏ hơn 9,3? Trả lời: …………. số thỏa mãn đề bài. 
Câu 7: Cho 3 số tổng bằng 307,5. Biết  số thứ nhất bằng 40% số thứ 2 bằng 50% số thứ ba. Tìm số thứ nhất. Trả lời: Số thứ nhất  .. ………………
Câu 8: Tìm chu vi một hình vuông biết nếu giảm cnh hình vuông đó đi 6cm thì diện tích hình vuông đó giảm đi 456. Trả lời: Chu vi hình vuông đó ……………. .cm.
Câu 9: Trong một phép chia 2 số tự nhiên, biết số bị chia 2407; thương bằng 27 còn số số lớn nhất thể . Tìm số chia của phép chia đó. Trả lời: Số chia của phép chia đó  …………………….
Câu 10: Trước khi vào thi đấu giao lưu trong Ngày Hội Toán HọcViOlympic 4 đội A; B; C D bắt tay làm quen nhau. Tính số cái bắt tay, biết mỗi bạn bắt tay nhau một lần, các bạn trong cùng đội không bắt tay nhau mỗi đội 5 bạn. Trả lần: Số cái bắt tay  ……………….. cái

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi violympic lop 7 vong 1, Tiếng Anh 5. . nslide giới thiệu tới bạn đọc tài liệu violympic lop 7 vong 1 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện violympic lop 7 vong 1 thuộc thể loại Tiếng Anh 5 được giới thiệu bởi user My Nguyễn Thị đến các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Tiếng Anh 5 , có 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 5 Tiếng Anh 5 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu VÒNG 16 - 5 Ngày 25-03-2014 BÀI THI SỐ 3 : Hãy viết số phù hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và sử dụng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: 101 x 9,753 – 9,753 = …………………… Câu 2: Một bể nước hình dạng hộp chữ nhật có kích thước những số đo trong lòng bể là: dài 4m; rộng 3m; cao 2m5dm, ngoài ra Biết 75% dung tích của bể đang chứa nước,còn cho biết thêm Hỏi trong bể đang chứa bao nhiêu https://nslide.com/de-thi/violympic-lop-7-vong-1.d1pszq.html