VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 7 VONG 1

Đăng ngày 9/5/2016 10:53:25 PM | Thể loại: Lớp 7 | Chia sẽ bởi: Hương Nguyễn Thiên | Lần tải: 139 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 


http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77

Vòng 1

 

BÀI THI SỐ 2

1

 


http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77

Câu 1:Trong tập Q các số hữu tỉ thì:

Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương  Số 0 là số hữu tỉ dương

Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm  Số tự nhiên là số nguyên dương

Câu 2:Góc xAy có số đo bằng . Góc đối đỉnh với góc xAy có số đo bằng:

   

Câu 3:Tập hợp nào trong các tập hợp sau chỉ gồm các số hữu tỉ âm:

 

Câu 4:Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc xOy bằng 5 lần số đo góc x'Oy. Số đo góc x'Oy' là

   

Câu 5:Kết quả của phép tính là:

   

Câu 6:Giá trị của biểu thức là:

10  5  0  -5

Câu 7:Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt cắt nhau tại một điểm O. Trên hình vẽ ta có:

Ba cặp góc đối đỉnh. Bốn cặp góc đối đỉnh. 

Năm cặp góc đối đỉnh. Sáu cặp góc đối đỉnh.

 

Câu 8:Cho góc xOy có số đo là . Góc x'Oy' là góc đối đỉnh với góc xOy. Tia Oz là tia phân giác của góc x'Oy'. Góc xOz có số đo là:

   

Câu 9:Số hữu tỉ nhỏ nhất trong các số là:

     

Câu 10:Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có góc . Số cặp góc cùng có số đo nhưng không đối đỉnh là

3  4  5  6

-128/9

BÀI THI SỐ 2

1

 


http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77

Câu 2:Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng

phân số với  số thập phân với

phân số với  

Câu 3:Giá trị của thỏa mãn

   

Câu 8:Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O sao cho . Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy'. Số đo góc x'Oz là

   

Câu 9:Giá trị của thỏa mãn

    

Câu 10:Cho hai số hữu tỉ . Nếu thì

  chưa đủ dữ kiện để so sánh

BÀI THI SỐ 3

 

Câu 1:Cho hai góc đối đỉnh xOy và x'Oy' có tia phân giác lần lượt là Oz và Oz'. Số đo của góc zOz' là .

Câu 2:Cho số hữu tỉ thỏa mãn . Khi đó

Câu 3:Cho thỏa mãn: . Khi đó: = (Điền kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 4:Giá trị của thỏa mãn (Nhập kếtquả dưới dạng số thập phân)

Câu 5:Tập các số nguyên x thỏa mãn là S = {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)

Câu 6:Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Biết . Khi đó góc đối đỉnh với góc BOC bằng .

Câu 7:Giá trị của biểu thức

Câu 8:Cho góc xOy có số đo . Góc x'Oy kề bù với góc xOy. Góc x'Oy' kề bù với góc x'Oy. Số đo góc x'Oy' là .

Câu 9:Số hữu tỉ nhỏ nhất không âm là

Câu 10:Kết quả của phép tính 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 7 VONG 1, Lớp 7. Vòng 1   BÀI THI SỐ 2 Câu 1:Trong tập Q các số hữu tỉ thì: Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương Số 0 là số hữu tỉ dương Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm Số tự nhiên là số nguyên dương Câu 2:Góc xAy có số đo bằng . Góc đối đỉnh với góc xAy có số đo bằng:  Câu 3:Tập hợp... nslide chia sẽ tới đọc giả tài liệu VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 7 VONG 1 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , đề thi VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 7 VONG 1 thuộc chủ đề Lớp 7 được chia sẽ bởi user Hương Nguyễn Thiên tới các bạn nhằm mục đích học tập , tài liệu này được đưa vào danh mục Lớp 7 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi-Khảo sát-Violympic Violympic Lớp 7 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Vòng 1   BÀI THI SỐ 2 Câu 1:Trong tập Q những số hữu tỉ thì: Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn những số hữu tỉ dương Số 0 là số hữu tỉ dương Số nguyên âm https://nslide.com/de-thi/violympic-toan-viet-7-vong-1.3kbn0q.html