Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77

Vòng 1

 

BÀI THI SỐ 2

1

 


http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77

Câu 1:Trong tập Q các số hữu tỉ thì:

Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương  Số 0 là số hữu tỉ dương

Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm  Số tự nhiên là số nguyên dương

Câu 2:Góc xAy có số đo bằng . Góc đối đỉnh với góc xAy có số đo bằng:

   

Câu 3:Tập hợp nào trong các tập hợp sau chỉ gồm các số hữu tỉ âm:

 

Câu 4:Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc xOy bằng 5 lần số đo góc x'Oy. Số đo góc x'Oy' là

   

Câu 5:Kết quả của phép tính là:

   

Câu 6:Giá trị của biểu thức là:

10  5  0  -5

Câu 7:Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt cắt nhau tại một điểm O. Trên hình vẽ ta có:

Ba cặp góc đối đỉnh. Bốn cặp góc đối đỉnh. 

Năm cặp góc đối đỉnh. Sáu cặp góc đối đỉnh.

 

Câu 8:Cho góc xOy có số đo là . Góc x'Oy' là góc đối đỉnh với góc xOy. Tia Oz là tia phân giác của góc x'Oy'. Góc xOz có số đo là:

   

Câu 9:Số hữu tỉ nhỏ nhất trong các số là:

     

Câu 10:Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có góc . Số cặp góc cùng có số đo nhưng không đối đỉnh là

3  4  5  6

-128/9

BÀI THI SỐ 2

1

 


http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77

Câu 2:Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng

phân số với  số thập phân với

phân số với  

Câu 3:Giá trị của thỏa mãn

   

Câu 8:Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O sao cho . Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy'. Số đo góc x'Oz là

   

Câu 9:Giá trị của thỏa mãn

    

Câu 10:Cho hai số hữu tỉ . Nếu thì

  chưa đủ dữ kiện để so sánh

BÀI THI SỐ 3

 

Câu 1:Cho hai góc đối đỉnh xOy và x'Oy' có tia phân giác lần lượt là Oz và Oz'. Số đo của góc zOz' là .

Câu 2:Cho số hữu tỉ thỏa mãn . Khi đó

Câu 3:Cho thỏa mãn: . Khi đó: = (Điền kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 4:Giá trị của thỏa mãn (Nhập kếtquả dưới dạng số thập phân)

Câu 5:Tập các số nguyên x thỏa mãn là S = {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)

Câu 6:Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Biết . Khi đó góc đối đỉnh với góc BOC bằng .

Câu 7:Giá trị của biểu thức

Câu 8:Cho góc xOy có số đo . Góc x'Oy kề bù với góc xOy. Góc x'Oy' kề bù với góc x'Oy. Số đo góc x'Oy' là .

Câu 9:Số hữu tỉ nhỏ nhất không âm là

Câu 10:Kết quả của phép tính 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 7 VONG 1

Đăng ngày 9/5/2016 10:53:25 PM | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 139 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 7 VONG 1, Toán 7. Vòng 1  BÀI THI SỐ 2 Câu 1:Trong tập Q các số hữu tỉ thì: Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương Số 0 là số hữu tỉ dương Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm Số tự nhiên là số nguyên dương Câu 2:Góc xAy có số đo bằng . Góc đối đỉnh với góc xAy có số đo bằng: Câu 3:Tập hợp... nslide trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 7 VONG 1 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 7 VONG 1 trong chuyên mục Toán 7 được chia sẽ bởi thành viên Hương Nguyễn Thiên tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Toán 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 7 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Vòng 1  BÀI THI SỐ 2 Câu 1:Trong tập Q những số hữu tỉ thì: Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn những số hữu tỉ dương Số 0 là số hữu tỉ dương

https://nslide.com/de-thi/violympic-toan-viet-7-vong-1.flbn0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 7


Vòng 1BÀI THI SỐ 2

Câu 1:Trong tập Q các số hữu tỉ thì:
Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương Số 0 là số hữu tỉ dương
Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm Số tự nhiên là số nguyên dương
Câu 2:Góc xAy có số đo bằng . Góc đối đỉnh với góc xAy có số đo bằng:
  
Câu 3:Tập hợp nào trong các tập hợp sau chỉ gồm các số hữu tỉ âm:
 

Câu 4:Cho hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc xOy bằng 5 lần số đo góc x`Oy. Số đo góc x`Oy` là
  
Câu 5:Kết quả của phép tính là:
  
Câu 6:Giá trị của biểu thức là:
10 5 0 -5
Câu 7:Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt cắt nhau tại một điểm O. Trên hình vẽ ta có:
Ba cặp góc đối đỉnh. Bốn cặp góc đối đỉnh.
Năm cặp góc đối đỉnh. Sáu cặp góc đối đỉnh.

Câu 8:Cho góc xOy có số đo là . Góc x`Oy` là góc đối đỉnh với góc xOy. Tia Oz là tia phân giác của góc x`Oy`. Góc xOz có số đo là:
  
Câu 9:Số hữu tỉ nhỏ nhất trong các số là:
  
Câu 10:Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có góc . Số cặp góc cùng có số đo nhưng không đối đỉnh là
3 4 5 6
-128/9
BÀI THI SỐ 2

Câu 2:Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng
phân số với số thập phân với 
phân số với 
Câu 3:Giá trị của thỏa mãn là
  
Câu 8:Cho hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại điểm O sao cho . Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy`. Số đo góc x`Oz là
  
Câu 9:Giá trị của thỏa mãn là
  
Câu 10:Cho hai số hữu tỉ và . Nếu và thì
 chưa đủ dữ kiện để so sánh và 
BÀI THI SỐ 3

Câu 1:Cho hai góc đối đỉnh xOy và x`Oy` có tia phân giác lần lượt là Oz và Oz`. Số đo của góc zOz` là .
Câu 2:Cho số hữu tỉ thỏa mãn . Khi đó 
Câu 3:Cho thỏa mãn: . Khi đó: = (Điền kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 4:Giá trị của thỏa mãn là (Nhập kếtquả dưới dạng số thập phân)
Câu 5:Tập các số nguyên x thỏa mãn là S = {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 6:Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Biết . Khi đó góc đối đỉnh với góc BOC bằng .
Câu 7:Giá trị của biểu thức là 
Câu 8:Cho góc xOy có số đo . Góc x`Oy kề bù với góc xOy. Góc x`Oy` kề bù với góc x`Oy. Số đo góc x`Oy` là .
Câu 9:Số hữu tỉ nhỏ nhất không âm là 
Câu 10:Kết quả của phép tính  là

Sponsor Documents