Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

VIOLYMPIC vòng 1-20

Đăng ngày 10/5/2011 9:11:06 PM | Thể loại: Toán | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi VIOLYMPIC vòng 1-20, Toán. . nslide.com giới thiệu tới cộng đồng đề thi VIOLYMPIC vòng 1-20 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu VIOLYMPIC vòng 1-20 trong chủ đề Toán được chia sẽ bởi user Dung Lê Thị tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Toán , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi TÀI LIỆU ĐỀ THI Khối 5 Toán ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 tới 20 Năm học 2009 - 2010 ******************* Bài 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 công ty và biết phân số ấy có giá trị bằng 2/5 Trả lời: Phân số ấy là: 30/75 *********** Bài 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn,còn cho biết thêm Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là: ( 2011 + 1 ) : 2 = 1006 ( 2011 - 1 ) : 2 = 1005 Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có: Số nhỏ là : 1005 –

https://nslide.com/de-thi/violympic-vong-1-20.wbwfxq.html

Sponsor Documents