VIOLYMPIC vòng 1-20 (Dung Lê Thị)

Đăng ngày 10/5/2011 9:11:06 PM | Thể loại: Toán | Chia sẽ bởi: Dung Lê Thị | Lần tải: 4 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.13 M | Loại file: doc

 


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************


Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 đến 20

Năm học 2009 - 2010
*******************

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi VIOLYMPIC vòng 1-20, Toán. . nslide.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi VIOLYMPIC vòng 1-20 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu VIOLYMPIC vòng 1-20 thuộc chuyên mục Toán được giới thiệu bởi thành viên Dung Lê Thị tới mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Toán , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiểu Học ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Đề thi và bài giải Violympic Lớp 5 vòng 01 tới 20 Năm học 2009 - 2010 ******************* Bài 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 tổ chức và biết phân số ấy có giá trị bằng 2/5 Trả lời: Phân số ấy là: 30/75 *********** Bài 2: Tìm hai số tự dưng biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có toàn bộ 9 số chẵn, tiếp theo là Giải: Hai số tự dưng liên tiếp có tổng bằng 2011 là: ( 2011 + 1 ) : 2 = 1006 ( 2011 - 1 ) : 2 = 1005 Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có: Số nhỏ là : 1005 – 9 = https://nslide.com/de-thi/violympic-vong-1-20.wbwfxq.html