Violympic - Vòng 1 - Toán 7 (Tấn Huỳnh Xuân)

Đăng ngày 10/23/2012 9:10:04 AM | Thể loại: Toán học 7 | Chia sẽ bởi: Tấn Huỳnh Xuân | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 2.19 M | Loại file: doc

Đăng nhập: thcsanhoa7a1

 

 

Các bài nên tính và để kết quả dưới dạng số thập phân

Bài 5:

Bài 9: Bỏ 1và -1; 2 và -2; 3 và -3 còn lại : = -3 + 4= 1 (hoặc = 1,5)

                                                                                       -1

                                                                                          -1

 

                                                                                          -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách 1 : vẽ

 

 

 

 

                                                     1 cặp

 

 

                                                2   1

                        2 cặp               3   4                4 cặp

 

                                                      3 cặp

 

 

 

Cách 2: có 4 góc vuông (giống như 4 đội bóng)

            có 3 + 2 + 1 = 6 cặp từng đôi một ( có 6 cặp trận đấu – chỉ đấu 1 lượt)

            trừ 2 cặp đối đỉnh, còn lại 4 cặp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Violympic - Vòng 1 - Toán 7, Toán học 7. . nslide giới thiệu tới mọi người đề thi Violympic - Vòng 1 - Toán 7 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Thư viện Violympic - Vòng 1 - Toán 7 thuộc danh mục Toán học 7 được giới thiệu bởi bạn Tấn Huỳnh Xuân đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Toán học 7 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 7 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Đăng nhập: thcsanhoa7a1  Các bài nên tính và để kết quả dưới dạng số thập phân Bài 5:  Bài 9: Bỏ 1và -1; 2 và -2; 3 và -3 còn lại :  = -3 + 4= 1 (hoặc = 1,5) -1 -1 -1        Cách 1 : vẽ 1 cặp 2 1 2 cặp 3 4 4 cặp 3 cặp Cách 2: có 4 góc vuông (giống như 4 đội bóng) ( có 3 + 2 + 1 = 6 cặp từng đôi một ( có 6 cặp trận đấu – chỉ đấu https://nslide.com/de-thi/violympic-vong-1-toan-7.4a8kyq.html