Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


PART 2 – WHO - PRACTICE 1

Number 1 Who's in charge of marketing? 
A.That would be Mr. Williams. 
B. No, thanks, I'll pay cash. 
C. It's a new department. 
Number 2. Who do you report to? 
A. The marketing manager. 
B.The report was due yesterday. 
C. Yes, I'm a reporter.
Number 3. Who's Mrs. Collinsworth? 
A. She's visiting here from New York. 
B. He's out for lunch now. 
C. She's a new employee in accounting. 
Number 4. Who's editing your web page? 
A. Yeah, she's doing a good job. 
B. Tracy is responsible for it. 
C. The website address is “www.nodistance.com”.
Number 5.To whom should I address the email? 
A. I’m going to the post office. 
B. Send it by email. 
C.Jack, our regular customer. 
Number 6.Who fixed the water pipe? 
A. I'd talk with Karen. 
B. He recommended me. 
C. Well, Steve did.
Number 7. Who was the first person to discover the fire? 


A. It began on the third floor. 
B. The guard discovered it. 
C. I think we’ll need a file cabinet. 
Number 8. Who did you ask for help? 
A. Please feel free to ask me for help. 
B. A colleague of mine. 
C. The interviewers often ask about the plans. 
Number 9. With whom will you have the appointment this afternoon? 
A. I will meet an important client. 
B. I didn’t tell anyone. 
C. I don’t know your phone number. 
Number 10. Who left the document on my desk? 
A. I like watching documentaries. 
B. I will pay off all my debts tomorrow. 
C. Oh, I did. Thank you so much.

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

who 1

Đăng ngày 5/18/2015 10:57:23 PM | Thể loại: Tiếng Anh | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi who 1, Tiếng Anh. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện who 1 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện who 1 thuộc thể loại Tiếng Anh được giới thiệu bởi bạn Chiến Trần đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Tiếng Anh , có 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiếng Anh ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem PART 2 – WHO - PRACTICE 1 Number 1 Who`s in charge of marketing? A, nói thêm là That would be Mr, nói thêm Williams, bên cạnh đó B, bên cạnh đó No, thanks, I`ll pay cash, tiếp theo là C, ngoài ra It`s a new department, nói thêm là Number 2, bên cạnh đó Who do you report to? A, kế tiếp là The kinh doanh manager,còn cho biết thêm B, tiếp theo là The report was due yesterday, bên cạnh đó C, tiếp theo là Yes, I`m a reporter, nói thêm là Number 3, cho biết thêm Who`s Mrs, tiếp theo là Collinsworth? A, bên cạnh đó She`s visiting here from New York, bên cạnh đó B, nói

https://nslide.com/de-thi/who-1.ha39zq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh


PART 2 – WHO - PRACTICE 1
Number 1 Who`s in charge of marketing?  A.That would be Mr. Williams.  B. No, thanks, I`ll pay cash.  C. It`s a new department.  Number 2. Who do you report to?  A. The marketing manager.  B.The report was due yesterday.  C. Yes, I`m a reporter. Number 3. Who`s Mrs. Collinsworth?  A. She`s visiting here from New York.  B. He`s out for lunch now.  C. She`s a new employee in accounting.  Number 4. Who`s editing your web page?  A. Yeah, she`s doing a good job.  B. Tracy is responsible for it.  C. The website address is “www.nodistance.com”. Number 5.To whom should I address the email?  A. I’m going to the post office.  B. Send it by email.  C.Jack, our regular customer.  Number 6.Who fixed the water pipe?  A. I`d talk with Karen.  B. He recommended me.  C. Well, Steve did. Number 7. Who was the first person to discover the fire?  A. It began on the third floor.  B. The guard discovered it.  C. I think we’ll need a file cabinet.  Number 8. Who did you ask for help?  A. Please feel free to ask me for help.  B. A colleague of mine.  C. The interviewers often ask about the plans.  Number 9. With whom will you have the appointment this afternoon?  A. I will meet an important client.  B. I didn’t tell anyone.  C. I don’t know your phone number.  Number 10. Who left the document on my desk?  A. I like watching documentaries.  B. I will pay off all my debts tomorrow.  C. Oh, I did. Thank you so much.

Sponsor Documents