who 1

Đăng ngày 7/30/2015 10:24:36 AM | Thể loại: Ngữ văn | Chia sẽ bởi: Chiến Trần | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: docx

PART 2 – WHO - PRACTICE 1

Number 1 Who's in charge of marketing? 
A.That would be Mr. Williams. 
B. No, thanks, I'll pay cash. 
C. It's a new department. 
Number 2. Who do you report to? 
A. The marketing manager. 
B.The report was due yesterday. 
C. Yes, I'm a reporter.
Number 3. Who's Mrs. Collinsworth? 
A. She's visiting here from New York. 
B. He's out for lunch now. 
C. She's a new employee in accounting. 
Number 4. Who's editing your web page? 
A. Yeah, she's doing a good job. 
B. Tracy is responsible for it. 
C. The website address is “www.nodistance.com”.
Number 5.To whom should I address the email? 
A. I’m going to the post office. 
B. Send it by email. 
C.Jack, our regular customer. 
Number 6.Who fixed the water pipe? 
A. I'd talk with Karen. 
B. He recommended me. 
C. Well, Steve did.
Number 7. Who was the first person to discover the fire? 
A. It began on the third floor. 
B. The guard discovered it. 
C. I think we’ll need a file cabinet. 
Number 8. Who did you ask for help? 
A. Please feel free to ask me for help. 
B. A colleague of mine. 
C. The interviewers often ask about the plans. 
Number 9. With whom will you have the appointment this afternoon? 
A. I will meet an important client. 
B. I didn’t tell anyone. 
C. I don’t know your phone number. 
Number 10. Who left the document on my desk? 
A. I like watching documentaries. 
B. I will pay off all my debts tomorrow. 
C. Oh, I did. Thank you so much.

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi who 1, Ngữ văn. . nslide.com giới thiệu tới mọi người đề thi who 1 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu who 1 trong chuyên mục Ngữ văn được chia sẽ bởi thành viên Chiến Trần tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào mục Ngữ văn , có 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng mục còn có Đề thi Ngữ văn ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu PART 2 – WHO - PRACTICE 1 Number 1 Who`s in charge of marketing? A, tiếp theo là That would be Mr, bên cạnh đó Williams, cho biết thêm B, ngoài ra No, thanks, I`ll pay cash, ngoài ra C,còn cho biết thêm It`s a new department, cho biết thêm Number 2,còn cho biết thêm Who do you report to? A, bên cạnh đó The kinh doanh manager, ngoài ra B, nói thêm The report was due yesterday, cho biết thêm C, nói thêm Yes, I`m a reporter, bên cạnh đó Number 3, ngoài ra Who`s Mrs, bên cạnh đó Collinsworth? A,còn cho biết thêm She`s visiting here from New York, kế tiếp là B, nói thêm là He`s out https://nslide.com/de-thi/who-1.zojb0q.html