Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

PART 2 – WHO - PRACTICE 2

Number 1 Who fixed your computer? 
A.He didn’t know anything about computers. 
B. John helped me. He’s very good at computers. 
C. I’d better buy a new computer. 
Number 2. Who made you change your mind? 
A. I couldn’t keep my mind on work. 
B.My wife made me think again. 
C. We need some changes.
Number 3. Who is your manager among those people? 
A. He’s the tall man in the black suit. 
B. Yes, he’s my manager. 
C. There are a lot of people over there. 
Number 4. Who has complained about our service? 
A. There are some complaints about our service. 
B. The service industry is becoming more and more developed. 
C. Well, unexpectedly, one of our regular customers.
Number 5.Who owns this chain of restaurants? 
A. He’s going to open his own restaurant. 
B. Mr. Leo, a very young businessman. 
C.He looks older than his age. 


Number 6.Who told you about this staff recruitment? 
A. My friend provided me with this information. 
B. Our company is recruiting 3 employees. 
C. I have already completed the staff training course.
Number 7. Who will make the opening speech at our annual conference this year? 
A. Mr. Kim, our former president. 
B. Yes, he will make the opening speech. 
C. It’s an annual conference. 


Number 8. Who has the highest income in your company? 
A. I’ll put my money in the bank. 
B. They received very high salaries. 
C. It’s Jenny. She earns a lot of money. 
Number 9. Who did you meet last night? 
A. I don’t like meat. 
B. I met my old boss. 
C. He called me last night. 
Number 10. Who taught you to make such delicious coffee? 
A. I was taught many things. 
B. Don’t drink too much coffee. 
C. I learned it from my mother.

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

who 2

Đăng ngày 7/30/2015 10:25:11 AM | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi who 2, Ngữ văn. . nslide.com chia sẽ tới đọc giả tài liệu who 2 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , đề thi who 2 trong chủ đề Ngữ văn được chia sẽ bởi thành viên Chiến Trần tới mọi người nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Ngữ văn , có 1 page, thuộc file .docx, cùng mục còn có Đề thi Ngữ văn ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem PART 2 – WHO - PRACTICE 2 Number 1 Who fixed your computer? A, thêm nữa He didn’t know anything about computers, thêm nữa B, tiếp theo là John helped me, bên cạnh đó He’s very good at computers, bên cạnh đó C, bên cạnh đó I’d better buy a new computer, nói thêm là Number 2, nói thêm Who made you change your mind? A, nói thêm I couldn’t keep my mind on work, cho biết thêm B,còn cho biết thêm My wife made me think again, thêm nữa C, thêm nữa We need some changes, tiếp theo là Number 3, tiếp theo là Who is your manager among those people? A,còn cho biết thêm He’s the tall man in the black suit, nói thêm là B,còn cho biết thêm

https://nslide.com/de-thi/who-2.0ojb0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Ngữ văn


PART 2 – WHO - PRACTICE 2
Number 1 Who fixed your computer?  A.He didn’t know anything about computers.  B. John helped me. He’s very good at computers.  C. I’d better buy a new computer.  Number 2. Who made you change your mind?  A. I couldn’t keep my mind on work.  B.My wife made me think again.  C. We need some changes. Number 3. Who is your manager among those people?  A. He’s the tall man in the black suit.  B. Yes, he’s my manager.  C. There are a lot of people over there.  Number 4. Who has complained about our service?  A. There are some complaints about our service.  B. The service industry is becoming more and more developed.  C. Well, unexpectedly, one of our regular customers. Number 5.Who owns this chain of restaurants?  A. He’s going to open his own restaurant.  B. Mr. Leo, a very young businessman.  C.He looks older than his age. 
Number 6.Who told you about this staff recruitment?  A. My friend provided me with this information.  B. Our company is recruiting 3 employees.  C. I have already completed the staff training course. Number 7. Who will make the opening speech at our annual conference this year?  A. Mr. Kim, our former president.  B. Yes, he will make the opening speech.  C. It’s an annual conference. 
Number 8. Who has the highest income in your company?  A. I’ll put my money in the bank.  B. They received very high salaries.  C. It’s Jenny. She earns a lot of money.  Number 9. Who did you meet last night?  A. I don’t like meat.  B. I met my old boss.  C. He called me last night.  Number 10. Who taught you to make such delicious coffee?  A. I was taught many things.  B. Don’t drink too much coffee.  C. I learned it from my mother.

Sponsor Documents