Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


PART 2 – WHO - PRACTICE 2

Number 1 Who fixed your computer? 
A.He didn’t know anything about computers. 
B. John helped me. He’s very good at computers. 
C. I’d better buy a new computer. 
Number 2. Who made you change your mind? 
A. I couldn’t keep my mind on work. 
B.My wife made me think again. 
C. We need some changes.
Number 3. Who is your manager among those people? 
A. He’s the tall man in the black suit. 
B. Yes, he’s my manager. 
C. There are a lot of people over there. 
Number 4. Who has complained about our service? 
A. There are some complaints about our service. 
B. The service industry is becoming more and more developed. 
C. Well, unexpectedly, one of our regular customers.
Number 5.Who owns this chain of restaurants? 
A. He’s going to open his own restaurant. 
B. Mr. Leo, a very young businessman. 
C.He looks older than his age. 
Number 6.Who told you about this staff recruitment? 
A. My friend provided me with this information. 
B. Our company is recruiting 3 employees. 
C. I have already completed the staff training course.
Number 7. Who will make the opening speech at our annual conference this year? 


A. Mr. Kim, our former president. 
B. Yes, he will make the opening speech. 
C. It’s an annual conference. 
Number 8. Who has the highest income in your company? 
A. I’ll put my money in the bank. 
B. They received very high salaries. 
C. It’s Jenny. She earns a lot of money. 
Number 9. Who did you meet last night? 
A. I don’t like meat. 
B. I met my old boss. 
C. He called me last night. 
Number 10. Who taught you to make such delicious coffee? 
A. I was taught many things. 
B. Don’t drink too much coffee. 
C. I learned it from my mother.

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

who 2.

Đăng ngày 5/18/2015 10:58:04 PM | Thể loại: Tiếng Anh | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi who 2., Tiếng Anh. . Chúng tôi chia sẽ đến bạn đọc tài liệu who 2. .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu who 2. trong chuyên mục Tiếng Anh được chia sẽ bởi thành viên Chiến Trần đến thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Tiếng Anh , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Tiếng Anh ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu PART 2 – WHO - PRACTICE 2 Number 1 Who fixed your computer? A, bên cạnh đó He didn’t know anything about computers, tiếp theo là B, tiếp theo là John helped me, cho biết thêm He’s very good at computers, kế tiếp là C, kế tiếp là I’d better buy a new computer,còn cho biết thêm Number 2,còn cho biết thêm Who made you change your mind? A, ngoài ra I couldn’t keep my mind on work, nói thêm B, kế tiếp là My wife made me think again, ngoài ra C, bên cạnh đó We need some changes, nói thêm là Number 3, bên cạnh đó Who is your manager among those people? A, thêm

https://nslide.com/de-thi/who-2.ia39zq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh


PART 2 – WHO - PRACTICE 2
Number 1 Who fixed your computer?  A.He didn’t know anything about computers.  B. John helped me. He’s very good at computers.  C. I’d better buy a new computer.  Number 2. Who made you change your mind?  A. I couldn’t keep my mind on work.  B.My wife made me think again.  C. We need some changes. Number 3. Who is your manager among those people?  A. He’s the tall man in the black suit.  B. Yes, he’s my manager.  C. There are a lot of people over there.  Number 4. Who has complained about our service?  A. There are some complaints about our service.  B. The service industry is becoming more and more developed.  C. Well, unexpectedly, one of our regular customers. Number 5.Who owns this chain of restaurants?  A. He’s going to open his own restaurant.  B. Mr. Leo, a very young businessman.  C.He looks older than his age.  Number 6.Who told you about this staff recruitment?  A. My friend provided me with this information.  B. Our company is recruiting 3 employees.  C. I have already completed the staff training course. Number 7. Who will make the opening speech at our annual conference this year?  A. Mr. Kim, our former president.  B. Yes, he will make the opening speech.  C. It’s an annual conference.  Number 8. Who has the highest income in your company?  A. I’ll put my money in the bank.  B. They received very high salaries.  C. It’s Jenny. She earns a lot of money.  Number 9. Who did you meet last night?  A. I don’t like meat.  B. I met my old boss.  C. He called me last night.  Number 10. Who taught you to make such delicious coffee?  A. I was taught many things.  B. Don’t drink too much coffee.  C. I learned it from my mother.

Sponsor Documents