Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Here are the books! ________ is yours?

2. ______ is your name?

3. _______ is this pretty girl?

4. __________ trees grow in Portugal?

5. ________ is your telephone number?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ___________ is watering the plants?

7. ________is yours, the ice cream or the pie?

8. _______ colour is the pencil sharpener?

9. ________ makes your clothes?

10. ________ makes the cookie sweet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. _______ wants an apple?

12. ________ pencil is yours?

13. _______of you

understands this exercise?

14. _________ is the name of your science teacher?

15. ________ is your present, the green one or the yellow one?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. _______ feeds the fish?

17. _______ is the answer to my question?

18. ______ teaches you English?

19. _______ are you studying now?

20. _______knows the answer?


 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

who what which

Đăng ngày 12/19/2012 7:42:43 AM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 113 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.40 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi who what which, Tư liệu tham khảo. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện who what which .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , đề thi who what which trong chủ đề Tư liệu tham khảo được giới thiệu bởi user An Hong Van đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Tư liệu tham khảo , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tư liệu tham khảo ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập      1, thêm nữa Here are the books! ________ is yours? 2,còn cho biết thêm ______ is your name? 3, cho biết thêm _______ is this pretty girl? 4, nói thêm là __________ trees grow in Portugal? 5, thêm nữa ________ is your telephone number?        6, bên cạnh đó ___________ is watering the plants? 7, nói thêm là ________is yours, the ice cream or the pie? 8, thêm nữa _______ colour is the pencil sharpener? 9, nói thêm là ________ makes your clothes? 10, tiếp theo là ________ makes the cookie sweet?  

https://nslide.com/de-thi/who-what-which.11ssyq.html

Sponsor Documents