Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Hoàn thành câu. Dung who/which

 1. I liked the composition. You wrote it.

 1. The taxi driver was friendly. He took me to the airport.
 2. The girl is happy. She won the race.
 3. Matthew speaks Russian. He applied for the job.
 4. I thanked the woman. She helped me.
 5. The book is mine. It is on the table.
 6. The movie wasn’t very good. We saw it last night.
 7. Professor Wilson is an excellent lecturer. He teaches chemistry.
 8. The student is from China. He sits next to me.
 9. Hawaii ,which consists of eight principal islands, is a favorite vacation spot.

II. ĐTQH: Whom (chỉ người, thay cho túc từ) (her, him, us, you, them, me, yours, its)

ex: that is the woman. I saw her yesterday.

that is the woman whom I saw yesterday.

Ex2: The man was Mr Jones. I met him at the party last night.

The man whom I met at the party last night was Mr Jones.

Hoàn thành câu với đtqh “whom”

 1. Mr Lee teaches English. I met him yesterday.

 1. The man was very kind. I talked to him yesterday.
 2. He gives me the tickets. He bought them yesterday. (which)
 3. The acrobat is his uncle. We saw him on TV last night.
 4. The woman was a tiger-tamer. You met her at the gate.
 5. Do you know the boy? The police are looking for him.
 6. The man is the famous doctor. We met him yesterday.
 7. Who is the woman? Our teacher is talking to her.
 8. The woman was a secretary. We were waiting for her.
 9. The woman is preparing lunch for everyone. They want to see her.
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

who, whom, which

Đăng ngày 3/27/2014 8:52:20 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Lần tải: 202 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi who, whom, which, Tiếng Anh 9. . nslide.com chia sẽ tới bạn đọc thư viện who, whom, which .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , đề thi who, whom, which trong danh mục Tiếng Anh 9 được giới thiệu bởi thành viên Nga Lê Quỳnh tới cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Tiếng Anh 9 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Hoàn thành câu,còn cho biết thêm Dung who/which I liked the composition, nói thêm là You wrote it, cho biết thêm ( The taxi driver was friendly, thêm nữa He took me to the airport, bên cạnh đó The girl is happy, bên cạnh đó She won the race, nói thêm Matthew speaks Russian, bên cạnh đó He applied for the job,còn cho biết thêm I thanked the woman, tiếp theo là She helped me,còn cho biết thêm The book is mine, cho biết thêm It is on the table, cho biết thêm The movie wasn’t very good, cho biết thêm We saw it last night, tiếp theo là Professor Wilson is an excellent lecturer,còn cho biết thêm He

https://nslide.com/de-thi/who-whom-which.elfrzq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 9


Hoàn thành câu. Dung who/which
I liked the composition. You wrote it.
(
The taxi driver was friendly. He took me to the airport.
The girl is happy. She won the race.
Matthew speaks Russian. He applied for the job.
I thanked the woman. She helped me.
The book is mine. It is on the table.
The movie wasn’t very good. We saw it last night.
Professor Wilson is an excellent lecturer. He teaches chemistry.
The student is from China. He sits next to me.
Hawaii ,which consists of eight principal islands, is a favorite vacation spot.
II. ĐTQH: Whom (chỉ người, thay cho túc từ) (her, him, us, you, them, me, yours, its)
ex: that is the woman. I saw her yesterday.
(that is the woman whom I saw yesterday.
Ex2: The man was Mr Jones. I met him at the party last night.
(The man whom I met at the party last night was Mr Jones.
Hoàn thành câu với đtqh “whom”
Mr Lee teaches English. I met him yesterday.
(
The man was very kind. I talked to him yesterday.
He gives me the tickets. He bought them yesterday. (which)
The acrobat is his uncle. We saw him on TV last night.
The woman was a tiger-tamer. You met her at the gate.
Do you know the boy? The police are looking for him.
The man is the famous doctor. We met him yesterday.
Who is the woman? Our teacher is talking to her.
The woman was a secretary. We were waiting for her.
The woman is preparing lunch for everyone. They want to see her.

Sponsor Documents