Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Hoàn thành câu. Dung who/which

 1. I liked the composition. You wrote it.

 1. The taxi driver was friendly. He took me to the airport.
 2. The girl is happy. She won the race.
 3. Matthew speaks Russian. He applied for the job.
 4. I thanked the woman. She helped me.
 5. The book is mine. It is on the table.
 6. The movie wasn’t very good. We saw it last night.
 7. Professor Wilson is an excellent lecturer. He teaches chemistry.
 8. The student is from China. He sits next to me.
 9. Hawaii ,which consists of eight principal islands, is a favorite vacation spot.

II. ĐTQH: Whom (chỉ người, thay cho túc từ) (her, him, us, you, them, me, yours, its)

ex: that is the woman. I saw her yesterday.

that is the woman whom I saw yesterday.

Ex2: The man was Mr Jones. I met him at the party last night.

The man whom I met at the party last night was Mr Jones.

Hoàn thành câu với đtqh “whom”

 1. Mr Lee teaches English. I met him yesterday.

 1. The man was very kind. I talked to him yesterday.
 2. He gives me the tickets. He bought them yesterday. (which)
 3. The acrobat is his uncle. We saw him on TV last night.
 4. The woman was a tiger-tamer. You met her at the gate.
 5. Do you know the boy? The police are looking for him.
 6. The man is the famous doctor. We met him yesterday.
 7. Who is the woman? Our teacher is talking to her.
 8. The woman was a secretary. We were waiting for her.
 9. The woman is preparing lunch for everyone. They want to see her.
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

who, whom, which

Đăng ngày 3/27/2014 8:52:20 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Lần tải: 202 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi who, whom, which, Tiếng Anh 9. . nslide.com chia sẽ đến các bạn thư viện who, whom, which .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện who, whom, which trong chủ đề Tiếng Anh 9 được chia sẽ bởi thành viên Nga Lê Quỳnh đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Tiếng Anh 9 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Đề thi Trung học cơ sở Ngoại ngữ Tiếng Anh Tiếng Anh 9 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Hoàn thành câu, bên cạnh đó Dung who/which I liked the composition, nói thêm là You wrote it,còn cho biết thêm ( The taxi driver was friendly, tiếp theo là He took me to the airport, nói thêm là The girl is happy, bên cạnh đó She won the race,còn cho biết thêm Matthew speaks Russian, tiếp theo là He applied for the job, tiếp theo là I thanked the woman, nói thêm là She helped me, nói thêm là The book is mine, tiếp theo là It is on the table, thêm nữa The movie wasn’t very good, ngoài ra We

https://nslide.com/de-thi/who-whom-which.flfrzq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 9


Hoàn thành câu. Dung who/which
I liked the composition. You wrote it.
(
The taxi driver was friendly. He took me to the airport.
The girl is happy. She won the race.
Matthew speaks Russian. He applied for the job.
I thanked the woman. She helped me.
The book is mine. It is on the table.
The movie wasn’t very good. We saw it last night.
Professor Wilson is an excellent lecturer. He teaches chemistry.
The student is from China. He sits next to me.
Hawaii ,which consists of eight principal islands, is a favorite vacation spot.
II. ĐTQH: Whom (chỉ người, thay cho túc từ) (her, him, us, you, them, me, yours, its)
ex: that is the woman. I saw her yesterday.
(that is the woman whom I saw yesterday.
Ex2: The man was Mr Jones. I met him at the party last night.
(The man whom I met at the party last night was Mr Jones.
Hoàn thành câu với đtqh “whom”
Mr Lee teaches English. I met him yesterday.
(
The man was very kind. I talked to him yesterday.
He gives me the tickets. He bought them yesterday. (which)
The acrobat is his uncle. We saw him on TV last night.
The woman was a tiger-tamer. You met her at the gate.
Do you know the boy? The police are looking for him.
The man is the famous doctor. We met him yesterday.
Who is the woman? Our teacher is talking to her.
The woman was a secretary. We were waiting for her.
The woman is preparing lunch for everyone. They want to see her.

Sponsor Documents