Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Hoàn thành câu. Dung who/which

 1. I liked the composition. You wrote it.

 1. The taxi driver was friendly. He took me to the airport.
 2. The girl is happy. She won the race.
 3. Matthew speaks Russian. He applied for the job.
 4. I thanked the woman. She helped me.
 5. The book is mine. It is on the table.
 6. The movie wasn’t very good. We saw it last night.
 7. Professor Wilson is an excellent lecturer. He teaches chemistry.
 8. The student is from China. He sits next to me.
 9. Hawaii ,which consists of eight principal islands, is a favorite vacation spot.

II. ĐTQH: Whom (chỉ người, thay cho túc từ) (her, him, us, you, them, me, yours, its)

ex: that is the woman. I saw her yesterday.

that is the woman whom I saw yesterday.

Ex2: The man was Mr Jones. I met him at the party last night.

The man whom I met at the party last night was Mr Jones.

Hoàn thành câu với đtqh “whom”

 1. Mr Lee teaches English. I met him yesterday.

 1. The man was very kind. I talked to him yesterday.
 2. He gives me the tickets. He bought them yesterday. (which)
 3. The acrobat is his uncle. We saw him on TV last night.
 4. The woman was a tiger-tamer. You met her at the gate.
 5. Do you know the boy? The police are looking for him.
 6. The man is the famous doctor. We met him yesterday.
 7. Who is the woman? Our teacher is talking to her.
 8. The woman was a secretary. We were waiting for her.
 9. The woman is preparing lunch for everyone. They want to see her.
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

who, whom, which

Đăng ngày 3/27/2014 8:52:20 PM | Thể loại: | Lần tải: 202 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi who, whom, which, . . nslide.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tài liệu who, whom, which .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện who, whom, which trong chuyên mục được chia sẽ bởi thành viên Nga Lê Quỳnh đến mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này được chia sẽ vào mục , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Hoàn thành câu, nói thêm là Dung who/which I liked the composition, tiếp theo là You wrote it,còn cho biết thêm ( The taxi driver was friendly,còn cho biết thêm He took me to the airport, tiếp theo là The girl is happy, ngoài ra She won the race, tiếp theo là Matthew speaks Russian, tiếp theo là He applied for the job, thêm nữa I thanked the woman, bên cạnh đó She helped me, tiếp theo là The book is mine, bên cạnh đó It is on the table, bên cạnh đó The movie wasn’t very good, bên cạnh đó We saw it last night,còn cho biết thêm Professor Wilson is an excellent lecturer,còn cho biết thêm He teaches chemistry, nói thêm là The

https://nslide.com/de-thi/who-whom-which.glfrzq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi


Hoàn thành câu. Dung who/which
I liked the composition. You wrote it.
(
The taxi driver was friendly. He took me to the airport.
The girl is happy. She won the race.
Matthew speaks Russian. He applied for the job.
I thanked the woman. She helped me.
The book is mine. It is on the table.
The movie wasn’t very good. We saw it last night.
Professor Wilson is an excellent lecturer. He teaches chemistry.
The student is from China. He sits next to me.
Hawaii ,which consists of eight principal islands, is a favorite vacation spot.
II. ĐTQH: Whom (chỉ người, thay cho túc từ) (her, him, us, you, them, me, yours, its)
ex: that is the woman. I saw her yesterday.
(that is the woman whom I saw yesterday.
Ex2: The man was Mr Jones. I met him at the party last night.
(The man whom I met at the party last night was Mr Jones.
Hoàn thành câu với đtqh “whom”
Mr Lee teaches English. I met him yesterday.
(
The man was very kind. I talked to him yesterday.
He gives me the tickets. He bought them yesterday. (which)
The acrobat is his uncle. We saw him on TV last night.
The woman was a tiger-tamer. You met her at the gate.
Do you know the boy? The police are looking for him.
The man is the famous doctor. We met him yesterday.
Who is the woman? Our teacher is talking to her.
The woman was a secretary. We were waiting for her.
The woman is preparing lunch for everyone. They want to see her.

Sponsor Documents