4 bộ giáo án phần Đại số lớp 7 đầy đủ gọn nhẹ

Đăng ngày 9/22/2014 12:34:04 PM | Thể loại: Toán học 7 | Chia sẽ bởi: Dũng Nguyễn Chí | Lần tải: 24 | Lần xem: 9 | Page: 1 | Kích thước: 2.84 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án 4 bộ giáo án phần Đại số lớp 7 đầy đủ gọn nhẹ, Toán học 7. . Chúng tôi chia sẽ đến mọi người thư viện 4 bộ giáo án phần Đại số lớp 7 đầy đủ gọn nhẹ .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , giáo án 4 bộ giáo án phần Đại số lớp 7 đầy đủ gọn nhẹ trong thể loại Toán học 7 được chia sẽ bởi bạn Dũng Nguyễn Chí đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Toán học 7 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Toán học Toán học 7 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu  Thống kế §1, cho biết thêm thu thập số liệu thống kê, tần số   chương iii:    tiết 41:    A, tiếp theo là Mục tiêu: - Học sinh làm quen với những bảng, về thu thập số liệu thống kê khi điều tra, ngoài ra Biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu được ý nghĩa của những cụm từ số những giá trị của dấu hiệu và số những giá trị khác https://nslide.com/giao-an/4-bo-giao-an-phan-dai-so-lop-7-day-du-gon-nhe.n3bzzq.html

Nội dungThống kế
§1.thu thập số liệu thống kê, tần số


chương iii:


 tiết 41:A. Mục tiêu:
- Học sinh làm quen với các bảng, về thu thập số liệu thống kê khi điều tra. Biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu được ý nghĩa của các cụm từ "số các giá trị của dấu hiệu" và "số các giá trị khác nhau của dấu hiệu", làm quen với các khái niệm tần số của một giá trị.
- Biết các ký hiệu đối với 1 dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của 1 giá trị. Biết lập các bảng đơn giản để ghi lại các số liệu ...
B. Chuẩn bị:
Bảng phụ, thước thẳng
C. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1 : Giới thiệu chương


- Mục đích hệ thống lại 1 số kiến thức và kỹ năng mà các em đã biết ở lớp 5, 6 như thu thập các số liệu dãy số, số TB cộng, biểu đồ đồng thời giới thiệu 1 số khái niệm cơ bản, quy tắc tính toán đơn giản, làm quen với thống kê mô tả, 1 bộ phận của khoa học thống kê
HS nghe GV giới thiệu chương và yêu cầu khi học xong chương này.
1 HS độc phần giới thiệu SGK

Hoạt động 2: Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu


- Ví dụ: Khi điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào tết trồng cây => lập bảng
HS quan sát bảng 1 (SGK)

- Việc làm trên của người điều tra là thu thập số liệu về vấn đề quân tâm


- Các số liệu ghi vào bảng: Bảng số liệu thống kê ban đầu.


? Bảng này gồm mấy cột ?
? Nội dung từng cột là gì ?
Bảng 1 gồm 3 cột, các cột lần lượt chỉ STT, lớp, số cây trồng được của mỗi lớp.

? Em hãy thống kê điểm của tất cả các bạn trong tổ mình qua bài KT học kỳ I Toán
HS hoạt động theo nhóm
Đại diện các nhóm trình bày bài của nhóm mình.

Nhận xét ?


- Tuỳ theo yêu cầu của mỗi cuộc điều tra mà các bảng số liệu thống kê ban đầu có thể khác nhau. cho HS xem bảng 2
HS theo dõi bảng 2

Hoạt động 3: Dấu hiệu


? 2 GV gọi học sinh trả lời
HS trả lời ? 2

- Giới thiệu thuật ngữ: Dấu hiệu đơn vị điều tra.
Ghi bài

- Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu gọi là dấu hiệu: X, Y, ...


- Mỗi lớp là 1 đơn vị điều tra.


? 3 GV gọi HS trả lời
HS đứng tại chỗ trả lời

- ứng với mỗi đơn vị điều tra có 1 số liệu gọi là giá trị của dấu hiệu (x).
Ghi bài

- Số các giá trị của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra: N


? 4 GV gọi HS trả lời
Đứng tại chỗ trả lời

- Bài tập 2 (7 - SGK)
HS đứng tại chỗ trả lời

- Dãy giá trị của dấu hiệu.


Hoạt động 4: Tần số của mỗi giá trị


? 5 GV lần lượt gọi HS trả lời
Đứng tại chỗ trả lời

? 6


- Định nghĩa tần số: SGK - 6
1 HS đọc lại

ký hiệu: n


? 7 GV gọi HS trả lời
Đứng tại chỗ trả lời

- Các bước tìm tần số ?
Ghi bài

* Quan sát dãy tìm các số khác nhau trong dãy viết theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.


* Tìm tần số của từng số bằng cách đánh dấu vào số đó trong dãy rồi đếm và ghi.


- Gọi HS đọc phần đóng khung SGK
1 HS đọc

- Chú ý: SGK
1 HS đọc

Lưu ý: Không phải trường hợp nào kết quả thu thập được khi điều tra cũng là các số


Hoạt động 5: Củng cố


- BT: Số HS nữ của 12 lớp trong 1 trường THCS được ghi lại trong bảng:


18
14
20
17
25
14

19
20
16
18
14
16
cho biết:


a) Dấu hiệu là gì ?
Số HS nữ trong mỗi lớp 12

b) Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu v�