Bai 1 Chi cong vo tu

Đăng ngày 7/11/2011 2:17:37 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Chia sẽ bởi: Kiệt Phan Anh | Lần tải: 40 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


          Bài 1                                    CHÍ CÔNG VÔ TƯ.

          Tiết 1                                                     Ngày dạy :      /        /

 

         *Mục tiêu :

-Kiến thức : Giúp cho học sinh :

-Hiểu được thế nào là chí công vô tư .

-Biết đươc những biểu hiện của chí công vô tư .

- Vì sao cần phải có chí công vô tư .

-Kỹ năng : Giúp cho học sinh :

-Biết phân biệt các hành vi thể hiện chí công vô tư và không chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày .

-Biết tự kiểm tra đánh giá bản thân mình .

-Thái độ : Giúp cho học sinh :

-Biết quý trọng , ủng hộ các hành vi thể hiện chí công vô tư .

-Biết phê phán các hàng vi tự tư, tự lợi .

        *Nội dung :

- Chí công vô tư là sự công bằng , vô tư xuất phát từ lợi ích chung .

- Chí công vô tư biểu hiện qua lời nói, hành động  mang lại lợi ích cho tập thể, cho cộng đồng xã hội .

- Có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tôn trọng, tin cậy , quý mến .

 *Tài liệu –Phương tiện :

 -SGK-SGV .

  -Giấy A0

 

*Các hoạt động chủ yếu :

a/Kiểm tra bài cũ :

b/Giới thiệu bài mới :

- Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người đã đặt vấn đề chung lên trên việc riêng, bỏ đi những lợi lợi ích riêng tư của cá nhân mình … Người như thế được gọi là người “Chí công vô tư”. Vậy chí công vô tư là gì ? Biểu hiện ra sao ? Sẽ được làm rõ trong nội dung bài học hôm nay :chí công vô tư  

c/Phát triển chủ đề :

TG

HĐ của GV

HĐ của HS

Nội dung

 

 

*Hoạt động 1:“Phân tích phần đặt vấn đề

- Chia nhóm thảo luận .

- Thời gian : 3 phút .

-Câu hỏi :

 

 

a)Tô Hiến Thành có suy nghĩ thế nào trong việc dùng người  và giải quyết công việc ?

ng ta căn cứ vào đâu ?)

(Nhóm 1-2)

 

*Đọc phần đặt vấn đề.

 

-Các nhóm ghi ý kiến của nhóm mình vào bảng phụ , cử người lên bảng trình bày .

 

 

*Ông ta căn cứ vào :

+Thực lực .

+Lợi ích chung .

là người công bằng , không thiên vị .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

b)Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh ? Có tác động như thế nào đến tình cảm đối với nhân dân ta ?

(Nhóm 3-4)

 

 

 

 

*Chốt lại : Thế nào là người chí công vô tư ?

 

 

 

 

 

 

*Hoạt động 2: “Ý nghĩa của chí công vô tư

-Câu hỏi dành cho cả lớp :

 

a. Hãy nêu những việc làm của em thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hành ngày?

 

 

b. Những việc làm đó đã mang lại những lợi ích gì ?

 

 

c. Học sinh cần rèn luyện những gì để có được “chí công vô tư ?

 

 

 

 

 

Chốt lại :

 

 

 

 

 

 

*Cả cuộc đời của Bác  đều vì:

+Quyền lợi dân tộc , quyền lợi đất nước .

+Hạnh phúc , ấm no của nhân dân .

+”Ích nước , lợi dân .

Bác được yêu quý, kính trọng;  được mọi người gọi :

 vị cha già dân tộc

 

*Là người :

+Công bằng , không thiên vị .

+Giải quyết công việc theo lẽ phải .

+Đặt việc chung lên trên việc riêng .

 

 

 

 

 

 

+Báo cáo đúng sự thật các việc làm của các bạn .

+Đề cử đúng người trong công việc .

 

 

*Làm cho :

+Quan hệ xã hội tốt hơn .

+Xã hội công bằng .

 

*HS cần phải :

+Tôn trọng sự thật .

+Ủng hộ hành động , việc làm đúng

+Phê phán hành động , việc làm sai trái .

+Không vì lợi ích cá nhân .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Người chí công vô tư là người công bằng không thiên vị , giải quyết công việc theo lẽ phải , đặt việc chung lên trên việc riêng .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Chí công vô tư làm cho quan hệ xã hội thêm tốt đẹp , xã hội công bằng , dân chủ , văn minh .

 


 

 

 

 

 

 

 

*Hoạt động 3 : “Củng cố

 

-Làm bài tập :

 

+Bài tập 1 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Bài tập 2 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Bài tập : Tìm những câu ca dao , tục ngữ thể hiện đức tính “chí công vô tư ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-d-e : chí công vô tư .

giải quyết công việc vì lợi ích chung .

 

-a-b-c-đ : không chí công vô tư

Vì lợi ích cá nhân , quá vì bản thân , thiên lệch , không công bằng .

 

 

a)*Không .Bởi vì : phẩm chất tốt đẹp là dành cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ dành cho những người có chức quyền .

 

b)*Tuy có thiệt hại , có hẹp cho bản thân nhưng đã mang lại lợi ích cho nhiều người khác .

 

c)*Phải được rèn luyện từ thuở nhỏ từ trong lời nói cho đến trong việc làm .

 

 

 

 

-Việc nước trước việc nhà .

-Mình vì mọi người , mọi người vì mình .

-Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư .

…………………………………

 

 

 

 

 

*Học sinh cần tôn trọng sự thật , ủng hộ người có việc làm đúng , phê phán hành động tư lợi và thiếu công bằng .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

      d/Hướng dẫn học tập ở nhà :

       -Chép nội dung bài học vào tập .

       -Làm bài tập 3 .

       -Xem trước bài 2 Tự chủ

       +Đọc trước phần đặt vấn đề .

       +Trả lời những câu hỏi gợi ý .

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bai 1 Chi cong vo tu, GDCD - GDNGLL 9. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn tài liệu Bai 1 Chi cong vo tu .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu Bai 1 Chi cong vo tu trong chủ đề GDCD - GDNGLL 9 được giới thiệu bởi bạn Kiệt Phan Anh đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã đưa vào thể loại GDCD - GDNGLL 9 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Giáo án Trung học cơ sở GDCD - GDNGLL GDCD - GDNGLL 9 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Bài 1 CHÍ CÔNG VÔ TƯ, nói thêm là Tiết 1 Ngày dạy : / / *Mục tiêu : -Kiến thức : Giúp cho học sinh : -Hiểu được thế nào là chí công tha hồ , tiếp theo là -Biết đươc các miêu tả của chí công tha hồ , bên cạnh đó - Vì sao nhu yếu chí công tha hồ , bên cạnh đó -Kỹ năng : Giúp cho học sinh : -Biết phân biệt những hành vi miêu tả chí công tha hồ và ko chí công tha hồ trong đời sống hàng ngày https://nslide.com/giao-an/bai-1-chi-cong-vo-tu.1dy6wq.html