Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Tuần 1 – tiết 1

Ns:15/8/2011

NG:18/8/2011

                                  Bài 1

                  CHÍ CÔNG VÔ TƯ

I. Mục tiêu bµi giảng:

1.Kiến thức:HS

-Hiểu được thế nào là chí công vô tư?

-Nêu được những biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư.

-Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư và phương hướng rèn luyện.

2. Kỹ năng:

-Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày.

3. Thái độ:

-Đồng tình, ủng hộ những hành vi chí công vô tư.

-Phê phán, phản đối những biểu hiện CCVT.

II. Phương tiện thực hiện:

Thầy: Dựa vào chuẩn KT, mẫu chuyện, câu nói của các danh nhân nói về chí công vô tư.

Trò:  Chuẩn bị bài.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.

3. Giảng bài mới:

 

Hoạt động cả GV - HS

Nội dung

- Yêu cầu học sinh đọc 2 mẩu chuyện trong sách giáo khoa.

I. Đặt vấn đề:

- Chia nhóm và yêu cầu thảo luận.

 

Nhóm 1: Câu hỏi a.

Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc? Qua đó em hiểu gì về Tô Hiến Thành?

- Tô Hiến Thành dùng người căn cứ vào khả năng gánh vác công việc chung của đất nước, mà không nể tình thân mà tiến cử không phù hợp. Điều đó chứng tỏ ông là người công bằng, giải quyết công việc xuất phát từ lợi ích chung.

Nhóm 2:  Câu hỏi b.

Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp CM cùa CT. Hồ Chí Minh? Theo em, điều đó đã tác động như thế nào đến tình cảm của Nhân dân ta với Bác?

*GD tư tưởng HCM:

-Trong công việc Bác luôn công bằng, không thiên vị.

-Bác luôn đặt lợi ích của đất nước, của ND lên trên lợi ích bản thân.

- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch là tấm gương sáng tuyệt vời đã dành chọn cả đời mình cho dân tộc. Chính vì vậy Bác đã nhận được trọn vẹn tình cảm của nhân dân: sự tin yêu, lòng kính trọng, sự khâm phục, lòng tự hào và sự gắn bó vô cùng gần gũi, thân thiết.

Nhóm 3:Câu hỏi c.

Em có suy nghĩ gì về những việc làm của Tô Hiến Thành và CT. Hồ Chí Minh?

- Những việc làm của Tô Hiến Thành và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đều là biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng, xã hội góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, nhân dân được hạnh phúc ấm no.

      Giáo viên phân tích:

Các em thấy chí công vô tư không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn được thể hiện bằng việc làm và hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày ở mọi nơi, mọi lúc. Vì vậy muốn rèn luyện phẩm chất đ¹o ®øc này ta cần phải có nhận thức đúng, phân biệt và có thái độ thể hiện rõ ràng đối với những hành vi thể hiện chí công vô tư hay không chí công vô tư.

Yêu cầu học sinh liên hệ thực tế.

- Lấy ví dụ thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày?

- Cố gắng phấn đấu vươn lên bằng tài năng, trí lực của mình.

- Luôn giải quyết công bằng theo lẽ phải vì lợi ích chung của lớp, trường, cộng đồng.

-Biết đối xử công bằng với bạn bè, mọi người, không thiên vị những người thân với mình

- Lấy ví dụ trái với chí công vô tư trong cuộc sống?

GD Kĩ năng tư duy phê phán những việc làm không CCVT.

- Nói thì thể hiện chí công vô tư nhưng hành động thì ích kỉ, tham lam, đặt lợi ích cá nhân lên trên.

- Giải quyết công việc theo sự yêu, ghét cá nhân…

- Qua những hiểu biết trên em hiểu như thế nào là chí công vô tư?

GD Kĩ năng ra quyết định thể hiện CCVT…

GV: Biểu hiện cơ bản của chí công vô tư là gì?

HS nêu

GV chốt lại: công bằng, không thiên vị, làm việc theo lẽ phải, vì lợi ích chung.

- Thái độ của em đối với người chí công vô tư như thế nào?

II. Nội dung bài học:

1. Khái niệm:

Chí công vô tư là phẩm chất ®¹o ®øc của con người thể hiện sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

*Biểu hiện: Công bằng, không thiên vị,làm việc theo lẽ phải vì lợi ích chung.

 

- Chí công vô tư có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

-GD kĩ năng trình bày suy nghĩ của bản thân về CCVT và ý nghĩa của nó đ/với sự phát triển cá nhân và XH, vấn đề chống tham nhũng hiện nay

- GV yêu cầu HS nêu và giải thích câu danh ngôn “ Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà”

2. Ý nghĩa:

 

-Đối với cá nhân: luôn sống thanh thản, được mọi người vị nể, kính trọng

-Đối với tập thể, xã hội: đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng, xã hội và đất nước.

 

- Nêu cách rèn luyện phẩm chất chí công vô tư?

 

3. Cách rèn luyện:

Luôn ủng hộ, quý trọng người chí công vô tư, phê phán người vụ lợi cá nhân, không công bằng, khách quan trong giải quyết công việcở lớp trường, ngoài xã hội…

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1.

 

 

- Bµi tËp 2.

III. Bài tập:

-          Hành vi chí công vô tư: d, e.

-          Hành vi không chí công vô tư: a, b, c, đ.

-          Tán thành: d, đ.

-          Không tán thành: a, b, c.

-          Học sinh tự làm bài 3, 4 và trình bày suy nghĩ của mình.

-          Giáo viên nhận xét - tổng kết.

 

4. Củng cố bài:

- Giáo viên hệ thống nội dung bài học.

- Yêu cầu HS tìm những hiểu biết chí công vô tư trong cuộc sống.

5. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài, chuẩn bị bài 2.Tìm các câu chuyện, ca dao, tục ngữ nói về sự tự chủ.

6.Rút kinh nghiệm :

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

bài 1: chi cong vo tu

Đăng ngày 9/2/2012 3:23:59 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Lần tải: 17 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án bài 1: chi cong vo tu, GDCD - GDNGLL 9. . Chúng tôi chia sẽ đến đọc giả tài liệu bài 1: chi cong vo tu .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện bài 1: chi cong vo tu thuộc chuyên mục GDCD - GDNGLL 9 được chia sẽ bởi thành viên Nga Nguyễn Thị đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề GDCD - GDNGLL 9 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo án Trung học cơ sở GDCD - GDNGLL GDCD - GDNGLL 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Tuần 1 – tiết 1 Ns:15/8/2011 NG:18/8/2011  Bài 1 CHÍ CÔNG VÔ TƯ  I, tiếp theo là Mục tiêu bài giảng: 1, nói thêm Kiến thức:HS -Hiểu được thế nào là chí công vô tư? -Nêu được các diễn đạt của phẩm chất chí công thoải mái, nói thêm là -Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất chí công thoải mái và phương hướng rèn luyện, cho biết thêm 2, kế tiếp là Kỹ năng: -Biết diễn đạt chí công thoải mái trong đời sống hằng ngày,còn cho

https://nslide.com/giao-an/bai-1-chi-cong-vo-tu.krifyq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án GDCD - GDNGLL 9


Tuần 1 – tiết 1
Ns:15/8/2011
NG:18/8/2011
 Bài 1
CHÍ CÔNG VÔ TƯ

I. Mục tiêu bài giảng:
1.Kiến thức:HS
-Hiểu được thế nào là chí công vô tư?
-Nêu được những biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư.
-Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư và phương hướng rèn luyện.
2. Kỹ năng:
-Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày.
3. Thái độ:
-Đồng tình, ủng hộ những hành vi chí công vô tư.
-Phê phán, phản đối những biểu hiện CCVT.
II. Phương tiện thực hiện:
Thầy: Dựa vào chuẩn KT, mẫu chuyện, câu nói của các danh nhân nói về chí công vô tư.
Trò: Chuẩn bị bài.
III. Tiến trình bài giảng:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
3. Giảng bài mới:

Hoạt động cả GV - HS
Nội dung

- Yêu cầu học sinh đọc 2 mẩu chuyện trong sách giáo khoa.
I. Đặt vấn đề:

- Chia nhóm và yêu cầu thảo luận.


Nhóm 1: Câu hỏi a.
Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc? Qua đó em hiểu gì về Tô Hiến Thành?
- Tô Hiến Thành dùng người căn cứ vào khả năng gánh vác công việc chung của đất nước, mà không nể tình thân mà tiến cử không phù hợp. Điều đó chứng tỏ ông là người công bằng, giải quyết công việc xuất phát từ lợi ích chung.

Nhóm 2: Câu hỏi b.
Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp CM cùa CT. Hồ Chí Minh? Theo em, điều đó đã tác động như thế nào đến tình cảm của Nhân dân ta với Bác?
*GD tư tưởng HCM:
-Trong công việc Bác luôn công bằng, không thiên vị.
-Bác luôn đặt lợi ích của đất nước, của ND lên trên lợi ích bản thân.
- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch là tấm gương sáng tuyệt vời đã dành chọn cả đời mình cho dân tộc. Chính vì vậy Bác đã nhận được trọn vẹn tình cảm của nhân dân: sự tin yêu, lòng kính trọng, sự khâm phục, lòng tự hào và sự gắn bó vô cùng gần gũi, thân thiết.

Nhóm 3:Câu hỏi c.
Em có suy nghĩ gì về những việc làm của Tô Hiến Thành và CT. Hồ Chí Minh?
- Những việc làm của Tô Hiến Thành và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đều là biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư ( đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng, xã hội góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, nhân dân được hạnh phúc ấm no.

 Giáo viên phân tích:
Các em thấy chí công vô tư không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn được thể hiện bằng việc làm và hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày ở mọi nơi, mọi lúc. Vì vậy muốn rèn luyện phẩm chất đạo đức này ta cần phải có nhận thức đúng, phân biệt và có thái độ thể hiện rõ ràng đối với những hành vi thể hiện chí công vô tư hay không chí công vô tư.
Yêu cầu học sinh liên hệ thực tế.
- Lấy ví dụ thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày?
- Cố gắng phấn đấu vươn lên bằng tài năng, trí lực của mình.
- Luôn giải quyết công bằng theo lẽ phải vì lợi ích chung của lớp, trường, cộng đồng.
-Biết đối xử công bằng với bạn bè, mọi người, không thiên vị những người thân với mình

- Lấy ví dụ trái với chí công vô tư trong cuộc sống?
GD Kĩ năng tư duy phê phán những việc làm không CCVT.
- Nói thì thể hiện chí công vô tư nhưng hành động thì ích kỉ, tham lam, đặt lợi ích cá nhân lên trên.
- Giải quyết công việc theo sự yêu, ghét cá nhân…

- Qua những hiểu biết trên em hiểu như thế nào là chí công vô tư?
GD Kĩ năng ra quyết định thể hiện CCVT…
GV: Biểu hiện cơ bản của chí công vô tư là gì?
HS nêu
GV chốt lại: công bằng, không thiên vị, làm việc theo lẽ phải, vì lợi ích chung.
- Thái độ của em đối với người chí công vô tư như thế nào?
II. Nội dung bài học:
1. Khái niệm:
Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc

Sponsor Documents