Bài 1. Chí công vô tư

Đăng ngày 10/21/2016 8:46:56 AM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Chia sẽ bởi: Khanh Nguyễn Tuấn | Lần tải: 2 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD 9 HKII, NĂM HỌC 2015 2016

 

Câu 1: Những ý kiến nào sau đây về hôn nhân em cho là đúng pháp luật?

    a. Kết hôn khi cả nam và nữ đủ 18 tuổi.

    b.Yêu nhau tự nguyện thì chỉ cần làm đám cưới không cần đăng kí kết hôn.

    c. Kết hôn không phân biệt tôn giáo.

    d. Cha mẹ quyết định hôn nhân cho con. 

Câu 2: Pháp luật nước ta quy định về  hôn nhân:

a. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, được pháp luật bảo vệ.

b. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, không cần pháp luật bảo vệ.

c. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, được pháp luật bảo vệ.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Công dân kinh doanh như thế nào là hợp pháp?

a. Có quyền tự do kinh doanh những gì mình thích, không phải đóng thuế.

b. Có quyền tự do lựa chọn hình thức, quy mô, đúng kê khai, không phải nộp thuế.

c. Có quyền tự do lựa chọn hình thức, quy mô, đúng kê khai, phải nộp thuế theo luật định.

d. Tất cả đều sai.

Câu 4: Công dân có quyền tự do lao động như thế nào là hợp pháp?

a. Tự do sử dụng sức lao động của mình, của người khác theo quy định của pháp luật.

b. Tự do sử dụng sức lao động của người khác hợp pháp.

c. Tự do sử dụng sức lao động của trẻ em mọi lứa tuổi.

d. Tự do sử dụng sức lao động của mình hợp pháp.

Câu 5: Vừa qua, Trường Trung học cơ sở Trần Phú tổ chức cho giáo viên và học sinh đóng góp ý kiến vào việc làm thể nào để thực hiện tốt cuộc vận động: Trường học thân thiện, học sinh tích cực. Theo em, đây là biểu hiện quyền gì của công dân?

a. Quyền bình đẳng trước pháp luật.                          

b. Quyền tự do ngôn luận.                          

c. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.                          

d. Quyền tự do dân chủ.

Câu 6: Quyền quản lí Nhà nước và xã hội của nước Việt Nam là của ai?

a. Của cán bộ, công chức Nhà nước. 

b. Của tất cả mọi công dân.

c. Không của ai cả.

d. Của học sinh trung học cơ sở. 

Câu 7: Hình thức tham gia quản lí nhà nước nào là gián tiếp?

a. Góp ý kiến cho Ban Giám hiệu nhà trường.

b. Đóng góp ý kiến trong các cuộc họp về xây dựng khu dân cư, làng, xã.

c. Đóng góp ý kiến với Ủy ban nhân dân về bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương.

d. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Câu 8: Người lao động là người có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động và phải ít nhất là bao nhiêu tuổi ?

     a. 15 tuổi.                                           b. 17 tuổi.

     c. 16 tuổi.                                           d. 18 tuổi        

Câu 9: Khi thấy một bạn nữ lớp em (đang học lớp 9) bị gia đình ép kết hôn thì em sẽ làm gì?

a. Khuyên bạn em đồng ý theo sắp đặt của gia đình.

b. Không làm gì cả.

c. Chúc mừng bạn.

d. Báo cho thầy cô và cùng với bạn bè khuyên, phân tích cho gia đình bạn kia hiểu đó là vi phạm pháp luật.

Câu 10: Vi phạm pháp luật hình sự là gì?

a. Là hành vi xâm phạm các quan hệ tài sản. 

b. Là hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước. 

c. Là hành vi vi phạm pháp luật gây nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong bộ luật hình sự. 

d. Là hành vi xâm phạm các quan hệ kỉ luật lao động.

Câu 11: Pháp luật cấm sử dụng lao động ở độ tuổi nào trở xuống làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại?

a. Dưới 16 tuổi.                                                 b. Dưới 18 tuổi. 


c. Dưới 17 tuổi.                                                 d. Dưới 19 tuổi.

Câu 12: Trong các hành vi sau, thì hành vi nào vi phạm pháp luật trong kinh doanh?

a. Kinh doanh đúng mặt hàng đăng kí 

b. Kinh doanh không đóng thuế.

c. Kinh doanh đóng thuế đầy đủ. 

d. Tất cả đều vi phạm.

Câu 13: Người nào sau đây không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình?

   a. Người đủ 16 tuổi phạm tội quy định tại Bộ luật hình sự.                                       

   b. Những người bị mắc bệnh tâm thần phạm tội quy định trong Bộ luật hình sự.                                   

   c. Người mới 14 tuổi phạm tội tổ chức buôn bán ma túy.

   d. Người cao tuổi phạm tội quy định trong Bộ luật hình sự .

Câu 14: Kết hôn trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật?

   a. Việc kết hôn do hai bên gia đình quyết định và tổ chức kết hôn tại gia đình.

   b. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định và tổ chức kết hôn tại gia đình.

   c. Việc kết hôn được nhà thờ cho phép và làm lễ kết hôn tại nhà thờ.

   d. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định và được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm  quyền.

Câu 15: Trong các loại thuế sau, loại thuế nào được áp dụng gần đây nhất ( tháng 1/2009):

   a. Thuế giá trị gia tăng.                                                      b. Thuế thu nhập cá nhân.

   c. Thuế thu nhập doanh nghiệp.                                         d. Thuế xuất và nhập khẩu.

Câu 16: Người nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

   a. Người từ đủ 12 tuổi trở lên.                                       

   b. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.

   c. Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi hành vi vi phạm.                                  

   d. Người từ đủ 18 tuổi trở lên mới phải chịu trách nhiệm hành chính.

Câu 17: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật về kinh doanh ?

   a. Kinh doanh các mặt hàng mà Nhà nước cấm.                    c. Kê khai đúng số vốn kinh doanh.

   b. Kinh doanh các mặt hàng có ghi trong giấy phép.             d. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.

Câu 18: Ý kiến nào dưới đây là đúng về điều kiện và thủ tục kết hôn?

   a. Việc kết hôn của nam, nữ phải được hai bên gia đình đồng ý.

   b. Nam nữ chưa có vợ, có chồng có quyền chung sống với nhau như vợ chồng.

   c. Việc kết hôn chỉ cần tổ chức đám cưới là đủ.

   d. Cha/mẹ nuôi không được phép kết hôn với con nuôi.

Câu 19: Em tán thành ý kiến nào dưới đây về hôn nhân?

   a. Cha mẹ có quyền quyết định việc hôn nhân của con.

   b. Con cái cần lắng nghe ý kiến của cha mẹ trong việc chọn bạn đời.

   c. Hôn nhân phải trên cơ sở môn đăng hộ đối.

   d. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc.

Câu 20: Pháp luật nước ta quy định như thế nào về sử dụng lao động trẻ em?

   a. Cấm nhận trẻ em trên 15 tuổi vào làm việc tại các cơ sở lao động.

   b. Được sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm mọi công việc.

   c. Được sử dụng người lao động từ 15 tuổi trở lên làm mọi công việc, kể cả công việc nặng nhọc.

   d. Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.

Câu 21: Hành vi nào dưới đây vi phạm kỉ luật:

   a. Đi xe đạp, xe máy vào đường ngược chiều.

   b. Cướp tài sản có giá trị lớn của người khác.

   c. Vi phạm quy định về an toàn lao động.

   d. Không thực hiện đúng hợp đồng thuê cửa hàng.

Câu 22: Việc làm nào sau đây là không biểu hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?

   a. Tham gia vào đội tuyển thi học sinh giỏi.

   b. Tham gia bàn bạc để xây dựng khu dân cư văn hóa.

   c. Đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

   d. Tham gia bàn bạc để xây dựng cảnh quan của trường.

Câu 23: Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật dân sự?

   a. Đi xe đạp, xe máy vào đường ngược chiều.                     b. Cướp tài sản có giá trị lớn của người khác.

   c. Không thực hiện đúng hợp đồng thuê nhà.                      d. Là công nhân thường xuyên đi làm muộn.

Câu 24: Ý kiến nào dưới đây về lao động là đúng nhất?

    a. Lao động là quyền của công dân.                                             b. Lao động là nghĩa vụ của công dân.


    c. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.                         d. Lao động là bổn phận của công dân.

 

Câu 25: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

   a. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc.       

   b. Nếu vợ chồng bình đẳng thì sẽ không có trật tự trong gia đình.

   c. Không nên yêu sớm vì có thể dẫn đến kết hôn sớm.                            

   d. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc.

Câu 26: Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định tại?

   a. Điều 51 Hiến pháp năm 1992.                                    b. Điều 52 Hiến pháp năm 1992.

   c. Điếu 53 Hiến pháp 1992.                                            d. Điều 55 Hiến pháp 1992.

Câu 27: Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là hành vi vi phạm pháp luật?

   a. Hành chính.                                                                    b. Hình sự.                   

   c. Dân sự.                                                                           d. Kỉ luật.

Câu 28: Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội bằng cách?

   a. Trực tiếp.                                                      b. Gián tiếp.               

   c. Gián tiếp và trực tiếp.                                   d. Cả a và b sai.

Câu 29: Hành vi vi phạm pháp luật nào sau đây sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính?

   a. Tổ chức đua xe máy trái phép.                                       b. Tự ý đào vỉa hè phố. 

   c. Người giữ xe làm mất xe máy của khách gửi.          d. Đánh người gây thương tật.                               

Câu 30: Hành vi vi phạm nào dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự?

   a. Đi xe vượt đèn đỏ .                         b. Tự ý sửa nhà ở thuê của người khác.

   c. Đánh người gây thương tật.             d. Tự ý bỏ việc cơ quan 5 ngày không lí do.

Câu 31: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

   a. Trẻ em chỉ nên học hành, không nên lao động chân tay.     

   b. Chỉ trẻ em những nhà nghèo mới cần lao động.

   c. Lao động là chính, học hành là phụ.   

   d. Trẻ em con nhà giàu hay con nhà nghèo đều phải rèn luyện lao động.

Câu 32: “Công dân có quyền tự do kinh doanh theo qui định của pháp luật” được quy định tại điều mấy trong Hiến pháp năm 1992?

   a. Điều 55.                               b. Điều 56.   

   c. Điều 57.                               d. Điều 58.

Câu 33: Những hành vi nào sau đây đúng với quy định của Pháp luật Việt Nam?

   a. Kết hôn khi đang có vợ, chồng.                            b. Kết hôn không phân biệt tôn giáo.

   c. Kết hôn giữa con bác với con chú ruột.                d. Kết hôn do cha mẹ sắp đặt.

Câu 34: Theo em, hành vi nào sau đây là kinh doanh đúng pháp luật?

   a. Có giấy phép kinh doanh.                  

   b. Kinh doanh kê khai đầy đủ và đóng thuế đúng quy định.

   c. Kinh doanh mặt hàng không có giấy phép.             

   d. Cả a và b đúng.

Câu 35: Tạo ra việc làm và giải quyết việc làm cho mọi người trong độ tuổi lao động là trách nhiệm của ai?

   a. Nhà nước, các doanh nghiệp và toàn xã hội.                                  b. Nhà nước

   c. Doanh nghiệp.                                                                 d. Toàn xã hội.

Câu 36: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây về hôn nhân?

   a. Cha mẹ có quyền quyết định việc hôn nhân của con.                                         

   b. Hôn nhân phải trên cơ sở môn đăng hộ đói.

   c. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc.                                  

   d. Nên kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn.   

 

TỰ LUẬN

Câu 1: Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?  Kể 2 việc làm tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?

* Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân là:   

- Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân là quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội.

- Quyền tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động của Nhà nước và xã hội.

* Nêu 2 việc làm tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

Câu 2: Hôn nhân là gì? Quy định của pháp luật như thế nào về quan hệ vợ chồng?


- Hôn nhân là: sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện được pháp luật thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

- Quy định của pháp luật về quan hệ vợ chồng:

  + Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

  + Vợ chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm & nghề nghiệp của nhau.

Câu 3: Vi phạm pháp luật là gì? Có mấy loại vi phạm pháp luật? Cho ví dụ mỗi loại vi phạm pháp luật?

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

            Có 4 loại vi phạm pháp luật:

  - Vi phạm pháp luật hình sự. Ví dụ

  - Vi phạm pháp luật hành chính. Ví dụ

  - Vi phạm pháp luật dân sự. Ví dụ

  - Vi phạm kỉ luật. Ví dụ

Câu 4: Nêu các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta?

- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.

 - Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

 - Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Câu 5: Nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?

* Quyền lao động: Mọi công dân có quyền làm việc, có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình.

* Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước.

Câu 6: Thuế là gì? Ý nghĩa của thuế? Kể tên hai loại thuế ở nước ta hiện nay mà em biết?

* Thuế: là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ  nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung.

* Ý nghĩa:

 - Ổn định thị trường.

 - Điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

 - Góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của Nhà nước.

* Kể tên hai loại thuế

Câu 7:

 Chị T làm nghề buôn bán hàng rong, thu nhập không cao nên hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong khi đó anh H, chồng chị lại thường xuyên rượu chè bê tha, không chịu khó làm ăn giúp đỡ vợ con. Đã thế, anh lại còn giao du với những đối tượng nghiện ma túy. Chị T nhiều lần góp ý, khuyên giải nhưng anh không nghe lại còn chửi bới, đánh đập chị. Nhiều lần bị chồng hành hạ, đánh đập, chị T phải chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn. Một lần, vào buổi trưa, sau khi bắt vợ phục vụ ăn uống xong, anh H đánh vợ rồi khóa cửa lại. Lúc anh quay lại nhà thì thấy chị T đã dùng chiếc khăn len thắt cổ tự tử.

  1. Hành vi của anh H có vi phạm pháp luật không? Vì sao?
  2. Nguyên nhân của nạn bạo hành gia đình là gì?
  3. Theo em, những người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự chị T có thể làm gì để thoát khỏi nạn bạo hành gia đình?

Câu 8:

Tú (14 tuổi-Học sinh lớp 9) ngủ dậy muộn nên mượn xe máy của bố để đi học. Qua ngã tư gặp đèn đỏ, Tú không dừng lại, phóng vụt qua và chẳng may va vào ông Ba-người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và ông ba bị thương nặng.

  1. Hãy nhận xét hành vi của Tú.
  2. Nêu các vi phạm pháp luật mà Tú đã mắc và trách nhiệm của Tú trong sự việc này?

Câu 9:

    Hải Anh là con trai độc nhất trong một gia đình giàu có nhưng lười học nên không thi đậu vào đại học. Không học, chẳng có công việc làm, suốt ngày Hải Anh lao vào chơi bi- da, điện tử. Bạn bè lo lắng hỏi Hải Anh về công việc và tương lai thì được trả lời: “ Nhà tớ thiếu gì tiền! Tiền của bố mẹ cho tớ đủ để sống sung sướng cả đời rồi: tớ không cần  gì phải đi học, vì tớ không cần lao động!”

a. Suy nghĩ của Hải Anh là đúng hay sai? Vì sao?

b. Nếu được khuyên Hải Anh, em sẽ nói điều gì?

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài 1. Chí công vô tư, GDCD - GDNGLL 9. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD 9 HKII, NĂM HỌC 2015 – 2016 Câu 1: Những ý kiến nào sau đây về hôn nhân em cho là đúng pháp luật? a. Kết hôn khi cả nam và nữ đủ 18 tuổi. b.Yêu nhau tự nguyện thì chỉ cần làm đám cưới không cần đăng kí kết hôn. c. Kết hôn không phân biệt tôn giáo. d. Cha mẹ quyết định hôn nhân... nslide.com chia sẽ đến đọc giả tài liệu Bài 1. Chí công vô tư .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu Bài 1. Chí công vô tư thuộc chuyên mục GDCD - GDNGLL 9 được giới thiệu bởi user Khanh Nguyễn Tuấn tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào thể loại GDCD - GDNGLL 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD 9 HKII, NĂM HỌC 2015 – 2016 Câu 1: Những quan điểm nào sau đây về hôn nhân em cho là đúng pháp luật? https://nslide.com/giao-an/bai-1-chi-cong-vo-tu.weno0q.html