Bài 14-Số nguyên tố - hợp số - bảng số nguyên tố.

Đăng ngày 2/22/2012 11:20:09 AM | Thể loại: Toán học 6 | Chia sẽ bởi: Nam Phạm Ngọc | Lần tải: 9 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


Bài 13: Ước và bội

Ghi nhớ :

 

Bài 1 :

 

 

 

Bài 2 :

 

 

Bài 3 :

 

 

Bài 4 :

 

 

Bài 5 :

 

 

Bài 6 :

 

 

 

 

 

Bài 7 :

 

 

Bài 8 :

 

 

Bài 9 :

 

 

Bài 10 :

 

 

Bài 11:

 

 

Bài 12 :

 

 

 

 

 

Bài 13 :

 

 

Bài 14 :

 

 

Bài 15 :

Gv : Phạm Ngọc Nam.


Bài 13: Ước và bội

 

Bài 16 :

 

 

Bài 17 :

 

 

Bài 18 :

 

 

Bài 19 :

 

 

Bài 20 :

 

 

 

 

 

Bài 21 :

 

 

Bài 22 :

 

 

i 23 :

 

 

Bài 24 :

 

 

Bài 25 :

 

 

Bài 26 :

Gv : Phạm Ngọc Nam.

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài 14-Số nguyên tố - hợp số - bảng số nguyên tố., Toán học 6. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Bài 14-Số nguyên tố - hợp số - bảng số nguyên tố. .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , giáo án Bài 14-Số nguyên tố - hợp số - bảng số nguyên tố. thuộc danh mục Toán học 6 được chia sẽ bởi bạn Nam Phạm Ngọc tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào thể loại Toán học 6 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Toán học Toán học 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Ghi nhớ : Bài 1 : Bài 2 : Bài 3 : Bài 4 : Bài 5 : Bài 6 : Bài 7 : Bài 8 : Bài 9 : Bài 10 : Bài 11: Bài 12 : Bài 13 : Bài 14 : Bài 15 : Bài 16 : Bài 17 : Bài 18 : Bài 19 : Bài 20 : Bài 21 : Bài 22 : Bài 23 : Bài 24 : Bài 25 : Bài 26 : https://nslide.com/giao-an/bai-14-so-nguyen-to-hop-so-bang-so-nguyen-to.rckvxq.html