Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Đăng ngày 10/24/2015 1:33:37 AM | Thể loại: Vật lý 12 | Chia sẽ bởi: Hùng Trần Văn | Lần tải: 2 | Lần xem: 18 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

TT GDTX Nho Quan                                                                                              GV: Trần Văn Hùng

Ngày soạn:

Ngày dạy:

Tiết theo PPCT: 11

 

Ngày Duyệt:

 

Bài 6: _______________________________________________________________________

Thực hành

KHẢO SÁT VÀ ĐO CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN

I . MỤC TIÊU

1 . Kiến thức : Nắm được đặc điểm dao động của con lắc đơn, điều kiện để con lắc đơn dao động điều hoà

2 . Kĩ năng : Nắm được công thức tính chu kì, sử dụng cỗng quang điện và đồng hồ hiện số

3 . Thái độ : Nghiêm túc, cẩn thận, sáng tạo

II . CHUẨN BỊ

1 . Giáo viên : Bộ dụng cụ thí nghiệm thực hành

2 . Học sinh : Dụng cụ học tập, cơ sở lí thuyết

III . TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1 . Ổn định, tổ chức : Lập danh sách các nhóm, phân chia dụng cụ

2 . Bài cũ

Câu hỏi : Viết biểu thức tính chu kì dao động của con lắc đơn ?

3 . Bài mới

Hoạt động 1 : Mục đích của bài thực hành thí nghiệm

Hoạt động của GV và HS

Nội dung kiến thức cần đạt

GV: Giúp học sinh lựa chọn các phương án tối ưu nhất

HS:Thảo luận: Dựa vào biểu thức tính chu kì dao động của con lắc đơn, nêu ra các phương án thí nghiệm để tính được chu kì đó

 

Hiểu được phương án thí nghiệm để xác định chu kì của con lắc đơn.

Tính được gia tốc trọng trường từ kết quả thí nghiệm trên.

Củng cố kiến thức về dao động cơ và kĩ năng sử dụng thiết bị thí nghiệm.

 

Hoạt động 2 : Tìm hiểu cơ sở lí thuyết để tiến hành thực hành thí nghiệm

Hoạt động của GV và HS

Nội dung kiến thức cần đạt

GV: Xác định gia tốc rơi tự do

HS: Ôn lại kiến thức về con lắc đơn, các công thức về dao động của con lắc đơn

 

Chu kì dao động

Gia tốc trọng trường

 

Hoạt động 3 : Tìm hiểu dụng cụ thực hành thí nghiệm

Hoạt động của GV và HS

Nội dung kiến thức cần đạt

GV: Sử dụng cỗng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số.

Nguyên tắc ghi thời gian của cổng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số.

HS: Tập sử dụng cỗng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số.

Rèn luyện kĩ năng thao tác thực hành

Nguyên tác hoạt động của cỗng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số.

 

IV. Củng cố và hướng dẫn về nhà : Thao tác thực hiện thí nghiệm; so sánh kết quả thực hành với lí thuyết

 - Bài tập về nhà : Trả lời câu 1;2 tr 65 skg

                                Làm bài tập 1; 2; 3 tr 65 skg

-. Hướng dẫn bài mới : Thực hành

     V. Rút kinh nghiệm

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

                                                            ----------//-------

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc