Ban cam thay the nao khi bi benh

Đăng ngày 6/5/2013 8:29:39 AM | Thể loại: Khoa học | Chia sẽ bởi: Quyên Nguyễn Thị Minh | Lần tải: 5 | Lần xem: 1 | Page: 14 | Kích thước: 3.57 M | Loại file: ppt

  • Ban cam thay the nao khi bi benh - 1
  • Ban cam thay the nao khi bi benh - 2
  • Ban cam thay the nao khi bi benh - 3
  • Ban cam thay the nao khi bi benh - 4
  • Ban cam thay the nao khi bi benh - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ VÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 NAM PHƯỚC
BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH
Câu 1: Những việc làm nào dễ dẫn đến mắc bệnh lây qua đường tiêu hóa ?

A. Sửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.
B. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thường xuyên dọn
sạch sẽ nơi đại tiểu tiện, giữ vệ sinh chuồng gia
súc, gia cầm;
C. Đại tiểu tiện và đổ rác đúng nơi quy định.
D. Ăn thức ăn ôi, thiu, ăn cá sống; thịt sống; uống
nước lã.
Câu 2: Con vật nào truyền bệnh lây qua đường tiêu hóa ?

Chuột
Gián
Ruồi
Muỗi
1
2
9
8
7
5
4
3
8
7
4
5
6
Hoạt động 1: Quan sát tranh
HĐ 2: Những dấu hiệu và việc làm khi bị bệnh
2) Khi bị bệnh đó bạn cảm thấy trong người như thế nào ?
Bạn đã từng bị mắc bệnh gì ?
3) Khi có dấu hiệu bị bệnh bạn phải làm gì ? Tại sao phải làm như vậy ?
Trò chơi đóng vai Mẹ ơi, con.sốt
* Tình huống1: Bạn Lan bị đau bụng và đi ngoài vài lần khi ở trường. Nếu là Lan em sẽ làm gì ?
*Tình huống 2: Đi học về, Bắc thấy hắt hơi, sổ mũi và cổ họng hơi đau. Bắc định nói với mẹ nhưng mẹ đang nấu cơm. Theo em Bắc sẽ nói gì với mẹ ?
*Tình huống 3: Sáng dậy Nga đánh răng thấy chảy máu răng và hơi đau buốt. Nếu em là Nga em sẽ làm gì ?
Nêu cảm giác của bạn lúc khoẻ ?
Em hãy nêu những biểu hiện khi bị bệnh ?
Khi trong người cảm thấy khó chịu không bình thường, em phải làm gì ?
Viết chữ Đ vào trước câu đúng và chữ S vào trước câu sai.
Khi khoÎ m¹nh ta c¶m thÊy tho¶i m¸i, dÔ chÞu.
Khi bị bệnh ta c¶m thÊy tho¶i m¸i, dÔ chÞu.
Khi bÞ bÖnh c¶m thÊy mệt mỏi, khã chÞu.
Khi bÞ bÖnh cã thÓ cã nh÷ng biÓu hiÖn nh­ h¾t h¬i,
sæ mòi, ch¸n ¨n, mÖt mái hoÆc ®au bông, n«n möa,
tiªu ch¶y, sèt cao,…
D
S
D
D
CHÀO TẠM BIỆT CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI