Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ngày  31 tháng 5  năm 2014

BIÊN BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN

Năm học 2013-2014

Hôm nay vào lúc 7h ngày 28  tháng 5 năm 2014

Tại : Phòng  số 03 trường TH Nguyễn Trãi

Thành phần :

đ/c : Nguyễn Thị Đào   Tổ trưởng  ( chủ trì )

Cùng 7/7 đ/ GV tổ 3

NỘI DUNG

Căn cứ kế hoạch số 18/KH – PGDĐT – TCNS ngày 22/5/2013 của PGD&ĐT TP BMT về bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL,  giáo viên . Nay toàn thể giáo viên tổ 3 họp đánh giá nhận xét cho từng đ/c GV như sau : 

 1/ Nguyễn Thị Đào

Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a3

Ưu điểm :

-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:

-Vận dụng: 

Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy. .

- Luôn có ý thức nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn trong thao giảng , dự giờ.

- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy.

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu.

Nội dung 1 : 9 điểm

Nội dung 2 : 10 điểm

Nội dung 3 : 10  điểm

Điểm TB :   9,7     Xếp loại :  Giỏi

2/ Trần Thị Tuyết

Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a2

Ưu điểm :

-Nhận thức : Có ý tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Luôn  có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:

-Vận dụng: 

- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy

Nội dung 1 :   9  điểm

Nội dung 2 :  10 điểm

Nội dung 3 :  9  điểm

Điểm  TB :   9,33       Xếp loại :  Giỏi

3/ Ngô Thị  Nhung  

Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a1

Ưu điểm :

-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:

-Vận dụng: 

- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn

- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy, không cắt xén dồn ép chương trình

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy

- Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc

Nội dung 1 : 9  điểm

Nội dung 2 : 10 điểm

Nội dung 3 :  9  điểm

Điểm  TB :   9,33     Xếp loại :  Giỏi

 4/  Hồ Thị  Nhung  

Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a1

Ưu điểm :

-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:

-Vận dụng: 

- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn

- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy, không cắt xén dồn ép chương trình

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy

- Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc

Nội dung 1 : 9  điểm

Nội dung 2 : 10 điểm

Nội dung 3 :  9  điểm

Điểm  TB :   9,33  Xếp loại :  Giỏi

5/ Nguyễn Thị  Thu Hà

Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a5

Ưu điểm :

-Nhận thức :. Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:

-Vận dụng: 

- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy

Nội dung 1 :   8 điểm

Nội dung 2 :   9 điểm

Nội dung 3 :  8  điểm

Điểm  TB :   8,33  Xếp loại : Khá

6/  Hà  Thị  Kiều Khuyên

Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a6

Ưu điểm :

-Nhận thức :

tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ . Tự học tự BDTX

-Vận dụng: 

- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy

Nội dung 1 :   8 điểm

Nội dung 2 :   9 điểm

Nội dung 3 :  9  điểm

Điểm  TB :   8,7   Xếp loại : Khá

7/ Phạm Thùy Linh

Môn dạy: Tiến Anh

Ưu điểm :

-Nhận thức :. Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:

-Vận dụng: 

- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy

Nội dung 1 :   8 điểm

Nội dung 2 :   9 điểm

Nội dung 3 :  8  điểm

Điểm  TB :   8,33  Xếp loại : Khá

Biên bản cuộc họp kết thúc vào lúc  10h 30 phút cùng ngày và thống nhất  các nội dung nhận xét, xếp loại trên Biểu quyết 7/7 đạt 100%

 

 

Thư kí                                                                           Chủ trì

 

 

 

Ngô Thị Nhung                                                                    Nguyễn Thị Đào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

BIÊN BẢN NHẬN XÉT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Đăng ngày 7/16/2014 10:25:39 PM | Thể loại: Tiểu học | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án BIÊN BẢN NHẬN XÉT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN, Tiểu học. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới các bạn giáo án BIÊN BẢN NHẬN XÉT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu BIÊN BẢN NHẬN XÉT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN thuộc thể loại Tiểu học được giới thiệu bởi thành viên Đào Nguyễn Thị tới bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Tiểu học , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Tiểu học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ngày 31 tháng 5 năm 2014 BIÊN BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN Năm học 2013-2014 Hôm nay vào lúc 7h ngày 28 tháng 5 năm 2014 Tại : Phòng số 03 trường TH Nguyễn Trãi Thành phần : đ/c : Nguyễn Thị Đào Tổ trưởng ( chủ trì ) Cùng 7/7 đ/ GV tổ 3 NỘI DUNG Căn cứ kế hoạch số 18/KH – PGDĐT – TCNS ngày 22/5/2013 của PGD&ĐT TP BMT về bồi bổ thường xuyên cho CBQL, giáo viên , nói thêm

https://nslide.com/giao-an/bien-ban-nhan-xet-boi-duong-thuong-xuyen.r1zwzq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Tiểu học


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ngày 31 tháng 5 năm 2014
BIÊN BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN
Năm học 2013-2014
Hôm nay vào lúc 7h ngày 28 tháng 5 năm 2014
Tại : Phòng số 03 trường TH Nguyễn Trãi
Thành phần :
đ/c : Nguyễn Thị Đào Tổ trưởng ( chủ trì )
Cùng 7/7 đ/ GV tổ 3
NỘI DUNG
Căn cứ kế hoạch số 18/KH – PGDĐT – TCNS ngày 22/5/2013 của PGD&ĐT TP BMT về bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên . Nay toàn thể giáo viên tổ 3 họp đánh giá nhận xét cho từng đ/c GV như sau :
1/ Nguyễn Thị Đào
Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a3
Ưu điểm :
-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:
-Vận dụng:
Tự học hỏi chương trình BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy. .
- Luôn có ý thức nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,
- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn trong thao giảng , dự giờ.
- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy.
- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu.
Nội dung 1 : 9 điểm
Nội dung 2 : 10 điểm
Nội dung 3 : 10 điểm
Điểm TB : 9,7 Xếp loại : Giỏi
2/ Trần Thị Tuyết
Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a2
Ưu điểm :
-Nhận thức : Có ý tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Luôn có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:
-Vận dụng:
- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,
- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy
Nội dung 1 : 9 điểm
Nội dung 2 : 10 điểm
Nội dung 3 : 9 điểm
Điểm TB : 9,33 Xếp loại : Giỏi
3/ Ngô Thị Nhung
Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a1
Ưu điểm :
-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:
-Vận dụng:
- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,
- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn
- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy, không cắt xén dồn ép chương trình
- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy
- Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc
Nội dung 1 : 9 điểm
Nội dung 2 : 10 điểm
Nội dung 3 : 9 điểm
Điểm TB : 9,33 Xếp loại : Giỏi
4/ Hồ Thị Nhung
Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a1
Ưu điểm :
-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:
-Vận dụng:
- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,
- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn
- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy, không cắt xén dồn ép chương trình
- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng

Sponsor Documents