Các bài trang trí hình chữ nhật

Đăng ngày 5/23/2010 10:59:26 PM | Thể loại: Mỹ thuật | Chia sẽ bởi: Hoan Nguyễn Văn | Lần tải: 10 | Lần xem: 47 | Page: 1 | Kích thước: 26.39 M | Loại file: doc

Các bài trang trí cơ bản và ứng dụng

 

Trang trí hình chữ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sưu tầm và biên soạn: Trần Hoan_Giáo viên THCS Vạn Xuân-Thường Xuân-Thanh Hoá

Email: tranhoan_art11@yahoo.com.vn Mobile: 0914 823 598 or 0975 795 787

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Các bài trang trí hình chữ nhật, Mỹ thuật. . nslide chia sẽ đến mọi người thư viện Các bài trang trí hình chữ nhật .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Các bài trang trí hình chữ nhật trong chuyên mục Mỹ thuật được giới thiệu bởi thành viên Hoan Nguyễn Văn đến thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Mỹ thuật , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Mĩ thuật ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Trang trí hình chữ nhật                      https://nslide.com/giao-an/cac-bai-trang-tri-hinh-chu-nhat.5lbqvq.html