Các đời vua Nguyễn

Đăng ngày 9/25/2009 11:58:40 PM | Thể loại: Việt Nam | Chia sẽ bởi: Dương Bùi Xuân | Lần tải: 212 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.44 M | Loại file: doc

Đường dẫn không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (<b>d.violet.vn/uploads/resources/161/705447/3GIALONG.doc</b>)<br>

Quay trở về <a href='http://violet.vn'>http://violet.vn</a>

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Các đời vua Nguyễn, Việt Nam. . Chúng tôi chia sẽ đến đọc giả thư viện Các đời vua Nguyễn .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , giáo án Các đời vua Nguyễn thuộc thể loại Việt Nam được giới thiệu bởi user Dương Bùi Xuân đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Việt Nam , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Lịch sử ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo GIA LONG (Nguyễn Tấn Lộc) Gia Long (1762 - 1820)  Niên hiệu Gia Long   Năm sanh, năm mất 1762-1820   Giai đoạn trị vì 1802-1820   Miếu hiệu Thế Tổ Cao Hoàng Ðế   Tên Húy Nguyễn Phúc Ánh  Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, năm Ất Dậu (1765), Chúa Vũ Nghuyễn Phúc Khoát mất,còn cho biết thêm Quyền thần Trương Phúc Loan chuyên quyền thay Chúa đổi ngôi, đưa Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi Chúa để dễ bề khống chế, cho biết thêm Từ ấy Ðàng Trong bắt đầu đi vào con đường suy thoái, sưu cao thuế nặng, khắp nơi đều vang lên tiếng https://nslide.com/giao-an/cac-doi-vua-nguyen.h1pyuq.html