Câu hỏi Sinh học

Đăng ngày 5/6/2009 3:00:20 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Tâm Mai Đức | Lần tải: 96 | Lần xem: 82 | Page: 1 | Kích thước: 1.43 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Câu hỏi Sinh học, Giáo án khác. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến mọi người giáo án Câu hỏi Sinh học .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , giáo án Câu hỏi Sinh học thuộc thể loại Giáo án khác được giới thiệu bởi bạn Tâm Mai Đức đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Giáo án khác , có 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Sinh học Giáo án khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Nội dung Dan Giai  : Thể đột biến là: A, ngoài ra Tập hợp những kiểu gen trong tế bào cơ thể bị đột biến, bên cạnh đó B, kế tiếp là Tập hợp những dạng đột biến của cơ thể, nói thêm là C, nói thêm Những cá thể mang đột biến đã mô tả trên kiểu hình D,còn cho biết thêm Tập hợp những nhiễm sắc thể bị đột biến, bên cạnh đó C   Đột biến xuất hiện trong các lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử gọi là, bên cạnh đó A, nói thêm đột biến xôma, nói thêm B, thêm nữa đột biến tiền phôi, https://nslide.com/giao-an/cau-hoi-sinh-hoc.cmxdvq.html