Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Đăng ngày 10/17/2016 10:47:45 AM | Thể loại: Số học 6 | Chia sẽ bởi: Oanh Lê Thị Kim | Lần tải: 6 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 


 

                                                               KIỂM TRA 15’ (Bài số 4 )

                                                     Tiết:62  Đại số :6 Năm học 2012-2013

                                               Thời gian :15’(Không tính thời gian giao đề)     

 

H và tên : ………………………………………….. Lp :…6/…

I, PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn và câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Số đối của –(-14) là :

A) -14

B) 14

C) 15

D) 13

 

Câu 2: Câu nào sai:

A)   12< 16

B)   -12 < -16

C)  

D)   -12 > -16

Câu 3: Bỏ ngoặc –(a-b+c-e) ta được

A)  a-b+c-e

B)   -a-b+c-e

C)  a-b+c-e

D)   -a +b –c +e

II, PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1: (4 điểm): Tính :

a)     -3 + (-4)

b)     (-4).(+5)

 

 

 

 

 

 

c)     –(123456 +78) + (123456 -22) +( -89)

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: (3 điểm):  Tìm x biết : 

a)    

b)    

 

 

c)     14 –2x =-86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Câu

1

2

3

Đáp án

A

B

D

ii/ PHẦN TỰ LUẬN

u 1: (4 điểm):

 

a)     -3 + (-4) = -( 3+4)= -7

(1 điểm)

b)     (-4).(+5) =-(4.5)=-20

(1 điểm):

c)     –(123456 +78) + (123456 -22) +( -89)

=    -123456 -78   +123456 -22 +(-89)

=    (-123456 +123456) - (78+ 22) +(-89)

=                       0            +(-100)         +(-89)

= -189

 

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

Câu 2: (3 điểm):

 

a)           x=5 hoặc x=-5

(0,75 điểm)

b)      

(0,75 điểm)

c)     14 –x =-86  -x=-86-14       -x=-100  x=100                        

(1,5 điểm):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố, Số học 6. KIỂM TRA 15’ (Bài số 4 ) Tiết:62 Đại số :6 Năm học 2012-2013 Thời gian :15’(Không tính thời gian giao đề) Họ và tên : ………………………………………….. Lớp :…6/… I, PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn và câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: Số đối của –(-14) là :  A) -14 B) 14 C) 15 D) 13... nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người giáo án Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố thuộc thể loại Số học 6 được giới thiệu bởi bạn Oanh Lê Thị Kim tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Số học 6 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Toán học Toán học 6 Số học 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu KIỂM TRA 15’ (Bài số 4 ) Tiết:62 Đại số :6 Năm học 2012-2013 Thời https://nslide.com/giao-an/chuong-i-14-so-nguyen-to-hop-so-bang-so-nguyen-to.ncjo0q.html