Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

                                                               KIỂM TRA 15’ (Bài số 4 )

                                                     Tiết:62  Đại số :6 Năm học 2012-2013

                                               Thời gian :15’(Không tính thời gian giao đề)     

 

H và tên : ………………………………………….. Lp :…6/…

I, PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn và câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Số đối của –(-14) là :

A) -14

B) 14

C) 15

D) 13

 

Câu 2: Câu nào sai:

A)   12< 16

B)   -12 < -16

C)  

D)   -12 > -16

Câu 3: Bỏ ngoặc –(a-b+c-e) ta được

A)  a-b+c-e

B)   -a-b+c-e

C)  a-b+c-e

D)   -a +b –c +e

II, PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1: (4 điểm): Tính :

a)     -3 + (-4)

b)     (-4).(+5)

 

 

 

 

 

 

c)     –(123456 +78) + (123456 -22) +( -89)

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: (3 điểm):  Tìm x biết : 

a)    

b)    

 

 

c)     14 –2x =-86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Câu

1

2

3

Đáp án

A

B

D

ii/ PHẦN TỰ LUẬN

u 1: (4 điểm):

 

a)     -3 + (-4) = -( 3+4)= -7

(1 điểm)

b)     (-4).(+5) =-(4.5)=-20

(1 điểm):

c)     –(123456 +78) + (123456 -22) +( -89)

=    -123456 -78   +123456 -22 +(-89)

=    (-123456 +123456) - (78+ 22) +(-89)

=                       0            +(-100)         +(-89)

= -189

 

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

Câu 2: (3 điểm):

 

a)           x=5 hoặc x=-5

(0,75 điểm)

b)      

(0,75 điểm)

c)     14 –x =-86  -x=-86-14       -x=-100  x=100                        

(1,5 điểm):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Đăng ngày 10/17/2016 10:47:45 AM | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố, Số học 6. KIỂM TRA 15’ (Bài số 4 ) Tiết:62 Đại số :6 Năm học 2012-2013 Thời gian :15’(Không tính thời gian giao đề) Họ và tên : ………………………………………….. Lớp :…6/… I, PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn và câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: Số đối của –(-14) là :  A) -14 B) 14 C) 15 D) 13... Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , giáo án Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố trong chủ đề Số học 6 được giới thiệu bởi bạn Oanh Lê Thị Kim tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được đưa vào chuyên mục Số học 6 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Toán học Toán 6 Số học 6 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu KIỂM TRA 15’ (Bài số 4 ) Tiết:62 Đại số :6 Năm học 2012-2013 Thời gian :15’(Không tính thời gian giao đề) Họ

https://nslide.com/giao-an/chuong-i-14-so-nguyen-to-hop-so-bang-so-nguyen-to.ncjo0q.html