Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap

Đăng ngày 6/17/2011 3:32:32 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Nam Phạm Ngọc | Lần tải: 1 | Lần xem: 12 | Page: 4 | Kích thước: 0.23 M | Loại file: ppt
  • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap - 1
  • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap - 2
  • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap - 3
  • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap - 4
  • download - 3
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

giáo án Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap, . . nslide.com trân trọng giới thiệu đến mọi người giáo án Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap thuộc danh mục được giới thiệu bởi user Nam Phạm Ngọc tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào thể loại , có 4 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng danh mục còn có Giáo án ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Luyện Tập Số học 6 Biển học là cực kỳ Chỉ lấy siêng năng làm bờ bến ,còn cho biết thêm Luyện Tập Bài 125 : Phân tích những số sau ra thừa số nguyên tố : a) 60 ; b) 84 ; c) 285 ; d) 1035 ; e) 400 ; g) 1000000 Bài 127 : Phân tích những số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số ấy chia hết cho những số nguyên tố nào ?: a) 225 ; b) 1800 ; c) 1050 ; d) 3060 Bài 128 : Cho số a = 23, ngoài ra 52, ngoài ra 11, tiếp theo https://nslide.com/giao-an/chuong-i-bai-14-so-nguyen-to-bang-so-nguyen-to-hop-so-luyen-tap.wkl4wq.html

Nội dung

Luyện Tập
Số học 6
Biển học là vô cùng
Chỉ lấy siêng năng làm bờ bến .
Luyện Tập
Bài 125 : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố :
a) 60 ; b) 84 ; c) 285 ; d) 1035 ; e) 400 ; g) 1000000
Bài 127 : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?:
a) 225 ; b) 1800 ; c) 1050 ; d) 3060
Bài 128 : Cho số a = 23.52.11.
Mỗi số 4 ; 8 ; 16 ; 11 ; 20 có là ước của a hay không ?
Luyện Tập
Bài 129 : Cho số a = 5.13 ; số b = 25 ; số c = 32.7.
Hãy viết tất cả các ước của a ; của b và của c.
Bài 130 : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số :
a) 51 ; b) 75 ; c) 42 ; d) 30 ;
Bài 133 : a ) Phân tích các số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111
b ) Thay vào dấu * bởi chữ số thích hợp :
Luyện Tập
Bài 131 :
a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42 .Tìm hai số tự nhiên đó ?
b) Tích của hai số tự nhiên a và b bằng 30.Tìm a và b biết rằng a < b
Bài 132 : Tâm có 28 viên bi .Tâm muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở mỗi túi bằng nhau.Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi (kể cả trường hợp xếp vào một túi ?)
Hướng dẫn : Các em hãy xem lại bài 114 ( trang 45-SGK) :
Việc chia 36 người vào các nhóm và việc xếp 28 viên bi vào các túi có gì khác nhau hay không ?
Hãy lập bảng phân tích như bài 114 rồi đưa ra kết luận !