Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap - 1
Trang 1
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap - 2
Trang 2
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap - 3
Trang 3
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap - 4
Trang 4
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap

Đăng ngày 6/17/2011 3:32:32 PM | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: 0.23 M | File type: ppt
0 lần xem

giáo án Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap, . . nslide.com giới thiệu tới bạn đọc giáo án Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So-Luyen Tap trong chuyên mục được giới thiệu bởi user Nam Phạm Ngọc đến mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục , có 4 trang, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Giáo án ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Luyện Tập Số học 6 Biển học là cực kỳ Chỉ lấy siêng năng làm bờ bến , ngoài ra Luyện Tập Bài 125 : Phân tích những số sau ra thừa số yếu tố : a) 60 ; b) 84 ; c) 285 ; d) 1035 ; e) 400 ; g) 1000000 Bài 127 : Phân tích những số sau ra thừa số yếu tố rồi cho biết mỗi số ấy chia hết cho những số yếu tố nào ?: a) 225 ; b) 1800 ; c) 1050 ; d) 3060 Bài 128 : Cho số a = 23,còn cho biết thêm 52, thêm nữa 11,còn cho biết thêm Mỗi

https://nslide.com/giao-an/chuong-i-bai-14-so-nguyen-to-bang-so-nguyen-to-hop-so-luyen-tap.wkl4wq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án


Luyện Tập
Số học 6
Biển học là vô cùng
Chỉ lấy siêng năng làm bờ bến .
Luyện Tập
Bài 125 : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố :
a) 60 ; b) 84 ; c) 285 ; d) 1035 ; e) 400 ; g) 1000000
Bài 127 : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?:
a) 225 ; b) 1800 ; c) 1050 ; d) 3060
Bài 128 : Cho số a = 23.52.11.
Mỗi số 4 ; 8 ; 16 ; 11 ; 20 có là ước của a hay không ?
Luyện Tập
Bài 129 : Cho số a = 5.13 ; số b = 25 ; số c = 32.7.
Hãy viết tất cả các ước của a ; của b và của c.
Bài 130 : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số :
a) 51 ; b) 75 ; c) 42 ; d) 30 ;
Bài 133 : a ) Phân tích các số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111
b ) Thay vào dấu * bởi chữ số thích hợp :
Luyện Tập
Bài 131 :
a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42 .Tìm hai số tự nhiên đó ?
b) Tích của hai số tự nhiên a và b bằng 30.Tìm a và b biết rằng a < b
Bài 132 : Tâm có 28 viên bi .Tâm muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở mỗi túi bằng nhau.Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi (kể cả trường hợp xếp vào một túi ?)
Hướng dẫn : Các em hãy xem lại bài 114 ( trang 45-SGK) :
Việc chia 36 người vào các nhóm và việc xếp 28 viên bi vào các túi có gì khác nhau hay không ?
Hãy lập bảng phân tích như bài 114 rồi đưa ra kết luận !

Sponsor Documents