Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 1
Trang 1
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 2
Trang 2
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 3
Trang 3
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 4
Trang 4
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 5
Trang 5
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 6
Trang 6
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 7
Trang 7
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 8
Trang 8
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 9
Trang 9
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 10
Trang 10
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 11
Trang 11
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 12
Trang 12
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 13
Trang 13
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 14
Trang 14
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 15
Trang 15
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 16
Trang 16
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 17
Trang 17
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 18
Trang 18
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 19
Trang 19
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 20
Trang 20
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 21
Trang 21
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 22
Trang 22
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 23
Trang 23
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 24
Trang 24
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 25
Trang 25
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 26
Trang 26
Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 27
Trang 27
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So

Đăng ngày 6/17/2011 3:31:32 PM | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: 1.67 M | File type: ppt
0 lần xem

giáo án Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So, . . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả tài liệu Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So thuộc thể loại được chia sẽ bởi bạn Nam Phạm Ngọc đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào chủ đề , có tổng cộng 27 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng danh mục còn có Giáo án ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Lớp 6, ngoài ra 2 Bài giảng điện tử môn toán lớp 6 2010-2011 Trường Trung-Tiểu Học PéTrus Ký Giáo Viên : Phạm Ngọc Nam Kiểm tra bài cũ 1, Nêu cách tìm những ước của một số ngẫu nhiên a lớn hơn 1? 2, Tìm những ước của những số sau: 2;3;4;5;6 Số học 6 Tiết 25 Số yếu tố, kế tiếp là Hợp số, ngoài ra Bảng số yếu tố Số yếu tố, cho biết thêm Hợp số, cho biết thêm Bảng số yếu tố 1, bên cạnh đó Số yếu tố, tiếp theo là Hợp số Tiết 25: Thế nào là số nguyên tố? Thế nào

https://nslide.com/giao-an/chuong-i-bai-14-so-nguyen-to-bang-so-nguyen-to-hop-so.pkl4wq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án


Lớp 6.2
Bài giảng điện tử môn toán lớp 6
2010-2011
Trường Trung-Tiểu Học PéTrus Ký
Giáo Viên : Phạm Ngọc Nam
Kiểm tra bài cũ
1, Nêu cách tìm các ước của một số tự nhiên a lớn hơn 1?
2, Tìm các ước của các số sau: 2;3;4;5;6
Số học 6
Tiết 25
Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Số nguyên tố. Hợp số.
Bảng số nguyên tố
1. Số nguyên tố. Hợp số
Tiết 25:
Thế nào là số nguyên tố?
Thế nào là hợp số?
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có chính ước là 1 và chính nó.
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
* Định nghĩa:
Tiết 25:
Số nguyên tố. Hợp số.
Bảng số nguyên tố
1.Số nguyên tố. Hợp số
Định nghĩa:
* Số nguyên tố:
Số lớn hơn 1
Chỉ có hai ước là 1 và chính nó
* Hợp số:
Số lớn hơn 1
Có nhiều hơn hai ước
hợp số
số nguyên tố
Trong các số 7; 8; 9 số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao?


Trong các số 7; 8; 9 số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao?
7 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và 7.
8 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là
1; 2; 8
9 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là
1; 3; 9

Chú ý:
Số 0 và số 1 không là số nguyên tố, không là hợp số, vì không thoả mãn định nghĩa số nguyên tố và hợp số.
Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: 2;3;5;7


- Số 0 có là số nguyên tố không, có là hợp số không?
- Số 1 có là số nguyên tố không, có là hợp số không?
- Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 10?


Số nguyên tố. Hợp số.
Bảng số nguyên tố

1.Số nguyên tố. Hợp số


2.Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100
Tiết 25:
- Giữ lại số 2, loại các số là bội của 2 mà lớn hơn 2
- Giữ lại số 3, loại các số là bội của 3 mà lớn hơn 3
- Giữ lại số 5, loại các số là bội của 5 mà lớn hơn 5
- Giữ lại số 7, loại các số là bội của 7 mà lớn hơn 7
Giữ lại số 2, loại các số là bội của 2 mà lớn hơn 2
- Giữ lại số 5, loại các số là bội của 5 mà lớn hơn 5
- Giữ lại số 3, loại các số là bội của 3 mà lớn hơn 3
Giữ lại số 7, loại các số là bội của 7 mà lớn hơn 7
49
91
77
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
64
66
67
68
69
70
71
81
91
80
82
92
72
83
93
73
84
94
74
85
95
75
86
96
76
87
97
77
88
98
78
89
99
79
90
100
Các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là : 2;3;5;7;11;13;17;19;23;29;31;37;41;43;47;53;59;61;67;71;73;79;83;89;97
Có thể em chưa biết:

Trong cách làm trên, các hợp số được sàng lọc đi, các số nguyên tố được giữ lại.

Nhà toán học Hi Lạp Ơ-ra-tô-xten (276-194 trước Công nguyên) đã viết các số trên giấy cỏ sậy căng trên một cái khung rồi dùi thủng các hợp số.

Bảng số nguyên tố còn lại giống như một cái sàng và được gọi là sàng Ơ-ra-tô-xten
Kiểm Tra Số Nguyên Tố Bằng Một Bảng Tính Excel
Bảng số nguyên tố ( nhỏ hơn 1000 )
Số 312 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là: 1 ; 312 ; 3

Số 213 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là: 1 ; 213 ; 3

Số 345 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là: 1 ; 145 ; 5

Số 417 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là: 1 ; 417; 3

Số 3311 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là: 1 ; 3311 ; 11

Số 67 là số nguyên tố vì nố lớn hơn 1, chỉ có hai ứơc là 1 và 67
Bài 115(SGK-47)
Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ?
312; 213; 345; 417; 3311; 67
Luyện tập tại lớp
Bài 116 (SGK-47)
Gọi P là tập hợp các số nguyên tố.
Điền kí hiệu
vào chỗ trống (.) cho đúng:

83 ... P ; 91 ..... P

15 ... P ; P ... N

Bài 118a (SGK-47)
Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số?
3 . 4. 5 + 6 . 7
Bài giải:
Vì 3.4.5 3
6.7 3
Mà 3.4.5 + 6.7 > 1.
Do đó: 3.4.5 + 6.7 3
Vậy 3.4.5 + 6.7 là hợp sốSố nguyên tố. Hợp số.
Bảng số nguyên tố

1.Số nguyên tố. Hợp số2.Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100
Tiết 25:
Hướng dẫn học ở nhà
Học bài theo SGK + Vở ghi
Làm bài tập: 115;118;119 (SGK-47)
148;149;153 (SBT-25)
Có thể em chưa biết

Kiểm tra một số là số nguyên tố

Để kết luận số a là số nguyên tố (a>1), chỉ cần
chứng tỏ rằng nó không chia hết cho
mọi số nguyên tố mà bình phương không vượt quá a

( SGK-48 )

Sponsor Documents