Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 1
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 2
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 3
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 4
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 5
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 6
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 7
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 8
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 9
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 10
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 11
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 12
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 13
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 14
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 15
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 16
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 17
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 18
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 19
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 20
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 21
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 22
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 23
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 24
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 25
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 26
 • Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So - 27
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So

Đăng ngày 6/17/2011 3:31:32 PM | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: 1.67 M | File type: ppt
0 lần xem

giáo án Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So, . . nslide giới thiệu tới các bạn tài liệu Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Chuong I-Bai 14-So Nguyen To,Bang So Nguyen To,Hop So trong danh mục được chia sẽ bởi user Nam Phạm Ngọc tới mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục , có 27 trang, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Giáo án ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Lớp 6, tiếp theo là 2 Bài giảng điện tử môn toán lớp 6 2010-2011 Trường Trung-Tiểu Học PéTrus Ký Giáo Viên : Phạm Ngọc Nam Kiểm tra bài cũ 1, Nêu cách tìm những ước của một số ngẫu nhiên a lớn hơn 1? 2, Tìm những ước của những số sau: 2;3;4;5;6 Số học 6 Tiết 25 Số yếu tố,còn cho biết thêm Hợp số, nói thêm là Bảng số yếu tố Số yếu tố, nói thêm Hợp số, bên cạnh đó Bảng số yếu tố 1, nói thêm là Số yếu tố, nói thêm là Hợp số Tiết 25: Thế nào là số nguyên tố? Thế nào là hợp số? Số yếu tố

https://nslide.com/giao-an/chuong-i-bai-14-so-nguyen-to-bang-so-nguyen-to-hop-so.pkl4wq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được. Lớp 6.2
Bài giảng điện tử môn toán lớp 6
2010-2011
Trường Trung-Tiểu Học PéTrus Ký
Giáo Viên : Phạm Ngọc Nam
Kiểm tra bài cũ
1, Nêu cách tìm các ước của một số tự nhiên a lớn hơn 1?
2, Tìm các ước của các số sau: 2;3;4;5;6
Số học 6
Tiết 25
Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Số nguyên tố. Hợp số.
Bảng số nguyên tố
1. Số nguyên tố. Hợp số
Tiết 25:
Thế nào là số nguyên tố?
Thế nào là hợp số?
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có chính ước là 1 và chính nó.
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
* Định nghĩa:
Tiết 25:
Số nguyên tố. Hợp số.
Bảng số nguyên tố
1.Số nguyên tố. Hợp số
Định nghĩa:
* Số nguyên tố:
Số lớn hơn 1
Chỉ có hai ước là 1 và chính nó
* Hợp số:
Số lớn hơn 1
Có nhiều hơn hai ước
hợp số
số nguyên tố
Trong các số 7; 8; 9 số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao?


Trong các số 7; 8; 9 số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao?
7 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và 7.
8 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là
1; 2; 8
9 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là
1; 3; 9

Chú ý:
Số 0 và số 1 không là số nguyên tố, không là hợp số, vì không thoả mãn định nghĩa số nguyên tố và hợp số.
Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: 2;3;5;7


- Số 0 có là số nguyên tố không, có là hợp số không?
- Số 1 có là số nguyên tố không, có là hợp số không?
- Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 10?


Số nguyên tố. Hợp số.
Bảng số nguyên tố

1.Số nguyên tố. Hợp số


2.Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100
Tiết 25:
- Giữ lại số 2, loại các số là bội của 2 mà lớn hơn 2
- Giữ lại số 3, loại các số là bội của 3 mà lớn hơn 3
- Giữ lại số 5, loại các số là bội của 5 mà lớn hơn 5
- Giữ lại số 7, loại các số là bội của 7 mà lớn hơn 7
Giữ lại số 2, loại các số là bội của 2 mà lớn hơn 2
- Giữ lại số 5, loại các số là bội của 5 mà lớn hơn 5
- Giữ lại số 3, loại các số là bội của 3 mà lớn hơn 3
Giữ lại số 7, loại các số là bội của 7 mà lớn hơn 7
49
91
77
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
64
66
67
68
69
70
71
81
91
80
82
92
72
83
93
73
84
94
74
85
95
75
86
96
76
87
97
77
88
98
78
89
99
79
90
100
Các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là : 2;3;5;7;11;13;17;19;23;29;31;37;41;43;47;53;59;61;67;71;73;79;83;89;97
Có thể em chưa biết:

Trong cách làm trên, các hợp số được sàng lọc đi, các số nguyên tố được giữ lại.

Nhà toán học Hi Lạp Ơ-ra-tô-xten (276-194 trước Công nguyên) đã viết các số trên giấy cỏ sậy căng trên một cái khung rồi dùi thủng các hợp số.

Bảng số nguyên tố còn lại giống như một cái sàng và được gọi là sàng Ơ-ra-tô-xten
Kiểm Tra Số Nguyên Tố Bằng Một Bảng Tính Excel
Bảng số nguyên tố ( nhỏ hơn 1000 )
Số 312 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là: 1 ; 312 ; 3

Số 213 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là: 1 ; 213 ; 3

Số 345 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là: 1 ; 145 ; 5

Số 417 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là: 1 ; 417; 3

Số 3311 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là: 1 ; 3311 ; 11

Số 67 là số nguyên tố vì nố lớn hơn 1, chỉ có hai ứơc là 1 và 67
Bài 115(SGK-47)
Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ?
312; 213; 345; 417; 3311; 67
Luyện tập tại lớp
Bài 116 (SGK-47)
Gọi P là tập hợp các số nguyên tố.
Điền kí hiệu
vào chỗ trống (.) cho đúng:

83 ... P ; 91 ..... P

15 ... P ; P ... N

Bài 118a (SGK-47)
Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số?
3 . 4. 5 + 6 . 7
Bài giải:
Vì 3.4.5 3
6.7 3
Mà 3.4.5 + 6.7 > 1.
Do đó: 3.4.5 + 6.7 3
Vậy 3.4.5 + 6.7 là hợp sốSố nguyên tố. Hợp số.
Bảng số nguyên tố

1.Số nguyên tố. Hợp số2.Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100
Tiết 25:
Hướng dẫn học ở nhà
Học bài theo SGK + Vở ghi
Làm bài tập: 115;118;119 (SGK-47)
148;149;153 (SBT-25)
Có thể em chưa biết

Kiểm tra một số là số nguyên tố

Để kết luận số a là số nguyên tố (a>1), chỉ cần
chứng tỏ rằng nó không chia hết cho
mọi số nguyên tố mà bình phương không vượt quá a

( SGK-48 )

Sponsor Documents