Giáo án Đại số 7 đầy đủ

Đăng ngày 10/12/2011 10:39:39 PM | Thể loại: Toán học 7 | Chia sẽ bởi: Tú Đặng Thị | Lần tải: 107 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.61 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giáo án Đại số 7 đầy đủ, Toán học 7. . nslide chia sẽ tới bạn đọc tài liệu Giáo án Đại số 7 đầy đủ .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Giáo án Đại số 7 đầy đủ trong danh mục Toán học 7 được giới thiệu bởi bạn Tú Đặng Thị tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào danh mục Toán học 7 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Toán học Toán học 7 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập giáo án Đại số 7 - Học kì II Ngày soạn: 30/12/2010 Ngày dạy: 3/1/2011 Tiết 41: §1, cho biết thêm Thu thập số liệu thống kê, tần số A, nói thêm là Mục tiêu: -Kiến thức: Làm quen với những bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra (về cấu tạo, về nội dung); biết xác định và diễn đạt được dấu hiệu điều tra, hiểu được ý nghĩa cụm từ “số những giá trị của dấu hiệu” và “số những giá trị khác nhau của dấu hiệu”, làm quen với khái niệm tần số của một giá https://nslide.com/giao-an/giao-an-dai-so-7-day-du.ikngxq.html

Nội dung

giáo án Đại số 7 - Học kì II

Ngày soạn: 30/12/2010
Ngày dạy: 3/1/2011

Tiết 41: §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số
A.Mục tiêu:
-Kiến thức: Làm quen với các bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra (về cấu tạo, về nội dung); biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu được ý nghĩa cụm từ “số các giá trị của dấu hiệu” và “số các giá trị khác nhau của dấu hiệu”, làm quen với khái niệm tần số của một giá trị.
- Kĩ năng: Biết các kí hiệu đối với một dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của một giá trị. Biết lập các bảng đơn giản để ghi lại các số liệu thu thập được qua điều tra..
- Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, khả năng nhận xét vấn đề của HS
B. trọng tâm: Số liệu thống kê, tần số
C.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
-GV: Thước, máy chiếu, máy tính
-HS: Giấy trong, bút dạ, thước thẳng có chia khoảng.
D.hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra: Không kiểm tra
2. Giới thiệu bài (3 ph).
-Giới thiệu chương 3:
Mục đích bước đầu hệ thống lại một số kiến thức và kỹ năng đã biết ở tiểu họcvà lớp 6 như thu thập các số liệu, dãy số, số trung bình cộng, biểu đồ, đồng thời giới thiệu một số khái niệm cơ bản, qui tắc tính toánđơn giản để qua đó cho HS làm quenvới thống kê mô tả, một bộ phận của khoa học thống kê.
-Cho HS đọc phần giới thiệu về thống kê.
3. Bài mới:

Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

12’
10’13’
HĐ1: Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu
-Treo bảng phụ ghi bảng 1 trang 4 SGK nói : Khi điều tra về số cây của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào tết trồng cây, người ta lập được bảng dưới đây:
-Việc làm trên của người điều tra là thu thập số liệu về vấn đề được quan tâm. Các số liệu được ghi lại trong bảng số liệu thống kê ban đầu.
-Dựa vào bảng trên em hãy cho biết bảng gồm mấy cột, nội dung từng cột là gì ?
-Cho thực hành theo nhóm hai bàn: Hãy thống kê điểm kiểm tra HK I môn toán của tất cả các bạn trong nhóm.
-Cho một vài nhóm báo cáo.
-Tuỳ theo yêu cầu của mỗi cuộc điều tra mà các bảng số liệu thống kê ban đầu có thể khác nhau. Cho xem bảng 2.
Dấu hiệu
-Yêu cầu làm ?2
-Hỏi:
+Nội dung điều tra trong bảng 1 là gì?
+Dấu hiệu X ở bảng 1 là gì ?
-Mỗi lớp là một đơn vị điều tra.
-Yêu cầu làm ?3: trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra ?
-Giới thiệu thuật ngữ giá trị của dấu hiệu, số các giá trị của dấu hiệu: ứng với mỗi lớp (đơn vị) có một số liệu gọi là một giá trị của dấu hiệu.
-Yêu cầu đọc và trả lời ?4.

-Yêu cầu làm BT 2/7 SGK, đọc kỹ