Giáo án đại số 8 (Đầy đủ)

Đăng ngày 11/29/2009 3:48:05 PM | Thể loại: Toán học 8 | Chia sẽ bởi: Tứ Nguyễn Sỹ | Lần tải: 75 | Lần xem: 21 | Page: 1 | Kích thước: 2.94 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giáo án đại số 8 (Đầy đủ), Toán học 8. . Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc giáo án Giáo án đại số 8 (Đầy đủ) .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Giáo án đại số 8 (Đầy đủ) thuộc chuyên mục Toán học 8 được giới thiệu bởi user Tứ Nguyễn Sỹ tới bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Toán học 8 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG I : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC TUẦN 1 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I , cho biết thêm MỤC TIÊU : HS nắm được lề luật nhân đơn thức với đa thức HS thực hiện thành thục phép nhân đơn thức với đa thức II , kế tiếp là CHUẨN BỊ : GV : Bảng phụ HS : Oân tập lề luật nhân một số với một tổng , nhân 2 đơn thức , Bảng nhóm III , thêm nữa TIẾN TRÌNH TRÊN LỚP GV HS  https://nslide.com/giao-an/giao-an-dai-so-8-day-du.z5s3uq.html

Nội dung

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8

CHƯƠNG I : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
TUẦN 1
Ngày soạn:
Ngày dạy:

Tiết 1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
I . MỤC TIÊU :
HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức
HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức
II . CHUẨN BỊ :
GV : Bảng phụ
HS : Oân tập quy tắc nhân một số với một tổng , nhân 2 đơn thức , Bảng nhóm
III . TIẾN TRÌNH TRÊN LỚP

GV
HS

Hoạt Động 1
-GV giới thiệu chương trình đại số lớp 8
-GV nêu yêu cầu về sách vở , dụng cụ học tập , ý thức và phương pháp học tập bộ môn toán
GV giới thiệu chương I : Trong chương I chúng ta tiếp tục học về phép nhân và phép chia các đa thức , các hằng đẳng thức đáng nhớ , các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu “ Nhân đơn thức với đa thức”
Hoạt động 2
1 . Quy Tắc :
GV : Cho đơn thức 5x
-Hãy viết một đa thức bậc hai bất kỳ gồm 3 hạng tử
-Nhân 5x với từng hạng tử của đa thức vừa viết
-Cộng các tích tìm được
GV chữa bài và giảng chậm rãi cách làm cho HS
GV yêu cầu HS làm ?1
GV cho 2 HS từng bàn kiểm tra bài làm của nhau .
GV kiểm tra và chữa bài của vài HS
GV giới thiệu : Hai VD vừa làm là ta đã nhân một đơn thức với một đa thức . Vậy muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm thế nào ?
GV nhắc lại quy tắc và nêu dạng tổng quát .
A ( B + C ) = A . B + A . C
( A , B , C là các đơn thức )
Hoạt Động 3
2 . Aùp dụng :
VD Làm tính nhân
( - 2x3 ) ( x2 + 5x - )
GV yêu cầu HS làm ? 2
a,( 3x3y - x2 + xy ) . 6xy3
b , ( - 4x3 + GV nhận xét bài làm của HS
GV Khi đã nắm vững quy tắc các em có thể bỏ bớt bước trung gian
Yêu cầu HS làm ? 3 SGK
? Hãy nêu công thức tính diện tích hình thang ?
? Viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn theox và y


GV đưa bài lên bảng phụ
Bài giải sau Đ( đúng ) hay S ( sai) ?
x ( 2x + 1 ) = 2x2 + 1 )
( y2x – 2xy ) ( - 3x2y) = 3x3y + 6 x3y
3x2 ( x – 4 ) = 3x3 -12x2
-  x ( 4x – 8 ) = -3x2 + 6x
6xy ( 2x2 – 3y ) = 12x2y +18 xy2
-x ( 2x2 + 2 ) = -x3 + x
Hoạt động 4 Luyện tập
GV yêu cầu HS làm bài tập 1 tr5 SGK Bổ xung thêm phần d)
d) x2y( 2x3- xy2 – 1 )
GV gọi 2 HS lên bảng chữa bài
GV chữa bài và cho điểm
Bài 2 Tr 5 SGK
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm


GV kiểm tra bài làm của một vài nhóm
Bài tập 3 Tr 5 SGK
Tìm x biết :
3x .( 12x – 4) -9x ( 4x – 3 ) =30
Hỏi : Muốn tìm x trong đẳng thức trên trước hết ta phải làm gì ?
GV yêu cầu HS cả lớp làm bài

GV Cho biểu thức .
M = 3x ( 2x – 5y ) +( 3x – 2y ) (- 2x ) -( 2 – 26xy )
Chứng minh giá trị của biểu thức M không phụ thuộc vào giá trị của x, y .
GV : Muốn chứng tỏ giá trị của biểu thức M không phụ thuộc vào giá trị của x và y ta làm như thế nào ?


GV Biểu thức M có giá trị là -1 , giá trị này không phụ thuộc vào giá trị của x , y
Hoạt Động 5
Hướng dẫn về nhà :
-Học thuộc quy tắc nhân đơn thức với đa thức , có kỹ năng nhân thành thạo , trình bày theo hướng dẫn
Làm các bài tập : 3 (b) , 4 , 5, 6 Tr 5, 6 SGK
BT 1, 2, 3 , 4,5Tr 3 SBT
Đọc trước bài nhân đa thức với đa thức
Rút kinh nghiệm
Hs mở mục lục trang 134 SGK để theo dõi
HS ghi lại các yêu cầu của GV để thực hiện

HS nghe giới thiệu nội dung kiến thức sẽ học trong chươngHS cả lớp tự làm nháp . Một HS lên bảng làm

HS cả lớp nhận xét bài làm