Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

giao an tron bo 11

Đăng ngày 9/5/2009 1:24:09 PM | Thể loại: Tiếng Anh 11 | Lần tải: 362 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 2.01 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án giao an tron bo 11, Tiếng Anh 11. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện giao an tron bo 11 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , giáo án giao an tron bo 11 trong chủ đề Tiếng Anh 11 được giới thiệu bởi thành viên Huy Lê Văn tới mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào danh mục Tiếng Anh 11 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tiếng Anh Tiếng Anh 11 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập The first term of grade 11 The 1st period Date: 29/ 7/ 2008 Grade 11 Theme: Guiding how to learn and to do English tests Time: 45 minutes I, kế tiếp là Objectives: 1, bên cạnh đó Educational aim: Students know about English book in grade 11 2, kế tiếp là Knowledge: Student know:- How to learn English in grade 11 - How to do English tests - How to use student’s book and workbook 3, nói thêm Skill : - Reading - Speaking - Listening - Writing - Doing English tests II, ngoài ra Teaching aids: Student’s book, student’s workbook,

https://nslide.com/giao-an/giao-an-tron-bo-11.gwosuq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Tiếng Anh 11


The first term of grade 11

The 1st period
Date: 29/ 7/ 2008
Grade 11
Theme: Guiding how to learn and to do English tests
Time: 45 minutes

I. Objectives:
1. Educational aim: Students know about English book in grade 11
2. Knowledge:
Student know: - How to learn English in grade 11
- How to do English tests
- How to use student’s book and workbook
3. Skill : - Reading
- Speaking
- Listening
- Writing
- Doing English tests

II. Teaching aids: Student’s book, student’s workbook, dictionary, some test papers, etc.
III. Procedure:

Teacher’s activities
Students’ activities
Notes

Warm-up :(7 minutes)
- Introduce to students about the teacher
- Ask students about their names and English knowledge etc.

Guiding: 35 minutes
1. Guiding student’s book and workbook:
* Introduce to students how to use their book and workbook
* Introduce to students how to learn reading, speaking, listening, writing, language focus in their books and how to do the exercises in their books
2. Guiding English tests in grade 11:
* Introduce to students about oral tests, 15 minute tests, 45 minute tests, etc. and how to do them
* The tests in grade 11 include:
reading : 25%
listening: 25%
writing: 25%
language focus: 25%
3. Guiding other books and tape, disc, etc.

Homework: 3 minutes
- Ask students to prepare textbook, notebooks and the things for learning andprepare lesson reading - Unit 1


- Listen to the teacher
- Answer the teacher’s questions


- put the student’s book and workbook on the table

- listen to the teacher and look through the books


- Listen to the teacher


- listen to the teacher and write down the things which will be prepared at home


The 2nd period
Date: 1/ 8
Unit 1: friendship
Grade 11
Theme: Friendship
Unit 1
Reading
Time: 45 minutes

I. Objectives:
1. Educational aim: Students should know what a friendship is, know how to keep a friend long.
2. Knowledge:
- General knowledge: Students know about how to make and to keep friends long.
- Language: Sentences and expression for describing qualities of true friendship.
- New words: Words related to qualities of friendship.
3. Skills: Guessing meaning in context, scanning for specific information and passage comprehension.
II. Method: Integrated, mainly communicative.
III. Teaching aids: Student’s books, note books, chalks board, etc.
IV. Procedure:

Teacher’s activities
Students’ activities
Notes

Warm-up: (5 minutes)
- Ask students the questions:
- Have you got many friends?
- Who is your best frriend?
- What do your friends and you do in your free time?


- Let students understand more about activities and qualities of friends, then say to students: Today we learn Unit 1- part A: Reading.

Before you read : (7 minutes)
- Ask students to look at the picture and read the poem in their books.
- Ask students to discuss then ask and answer the question:
- What do you think of the friend in the poem?
-Let them work in pairs.
- Listen to students and correct pronunciation and grammar if necessary.

-Show students to know about friends.

While you read : (23 minutes)
- Ask students to look through the passage and read in silence.
- Help students read the passage.

- Explain pronunciation and meaning of new words which appear in the passage.

Task 1 : (3 minutes)
- Ask students to fill each blank with a suitable word/phrase.
- Let students work individual or in groups.
- Help students if necessary.
Keys:
1-mutual; 2-incapable of; 3-unselfish;
4(1)-acquaintance; 4(2)-friend; 5-give-and-take; 6-loyal to; 7-suspicious.

Task 2: (4 minutes)
- Ask students look through the passage then try to choose which of the choices A, B, C,or D most adequately sums up the idias of the whole passage.
- Let them work in pairs.

Key: B
Task 3: (6 minutes)
- Ask students to scan the passage

Sponsor Documents